Connect with us

Exclusiv

Precizări privind modalitățile de furt la Penitenciarul Ploiesti si ilegalitatile savarsite de Comisarul șef de poliție penitenciară Valentin MATEI – IMPUTERNICIT – la comanda Penitenciarului Ploiești

Prahova Mea

Publicat

pe

Conform Anexei la Decizia nr.543/09.10.2019, Instrucțiuni privind activitatea de Secretariat Registratură, Arhivă și Relații cu Publicul, în unitățile din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, înregistrarea documentelor în aplicația de secretariat se face  conform Art.2 alin.1 lit.a,b astfel : pentru documente adresate unității (intrate) iar pentru documentele emise de componentele structurale ale unității (din oficiu).  Documentele 25415 și 25436  au fost înregistrate în locul altor documente venite din exteriorul unității, iar 25728 în locul unui document intern, notă de colaborare către sectoare Financiar, AFV, care nu are nici o legătură cu popota.

Deși s-a cerut prin adresă de organul de cercetare penală cu privire la punerea la dispoziție a datelor și metadatelor cu privire la numerele de înregistrare de mai sus, penitenciarul a trimis numai datele , nu și metadatele.

Din datele puse la dispoziție de penitenciarul Ploiești organelor de cercetare penala rezultă următoarele  falsuri grosolane:

SARABANDA FALSURILOR pentru favorizarea infractorilor si acoperirea furturilor

Nr ordinar 25436/23.03.2020, a fost alocat inițial unui document provenind din exteriorul unității, având specificația depunere/ridicare personală și nu din oficiu conform art.2, alin 1, lit b, privind aplicația de secretariar și a fost trecut pe 5 documente, proiect de decizie Dănescu Izabela. o decizie de director de spargere, decizie de inventariere, proces verbal de spargere și documentul original. De fapt prin adresa B2-29113/PPPH/25.08.2021, Penitenciarul Ploiești admite că nu a existat în data de 23.03.2021, decizie scrisă a directorului unității cu referire la spargere, numărul alocat nefiind din plaja de numere alocate deciziilor directorului așa cum reiese și din declarațiile martorilor Brânzan Celestin și Zamfir Ana Maria.

Sunt evidente neconcordanțe care reies  din adresa penitenciarului referitor la detalii despre actul 25436 : la conținutul actului este specificat ,, decizie efectuare și inventarierea elementelor de natura activelor conform OMJ 1846/C/2010 –alimente și alimente popotă… , iar la detalii despre rezolvare : proces verbal spargere yala popota

O decizie de inventariere nu putea să aibă ca rezultat al acțiunii Proces Verbal de spargere și înlocuire butuc yală, ci Proces verbal de inventariere, care nu există..

Mai mult, nr ordinar 25415/23.03.2020, a fost alocat inițial unui document provenind din exteriorul unității, fiind înregistrat în aplicația secretariat având specificația sosit prin depunere/ridicare personală și nu din oficiu conform art.2, alin 1, lit b, privind aplicația de secretariar și a fost trecut pe 2 documente. Urmare a modificării specificației fiind trecut la conținutul actului ,,Raport Ag.Cristea Nicoleta cu privire la preluarea gestiunii de la doamna Călin Cristina – persoana prejudiciata”.(confirmă conducerea penitenciarului faptul că nu există documente emise de Penitenciarul Ploiești  care să ateste această activitate).

Inregistrarea documentului inițial (document din exterior) ,în aplicația secretariat, a fost făcută de utilizator Cismaru Mirela la ora 10:23, iar modificarea conținutului actului a fost efectuată la ora 14:20 de alt utilizator Anghelache Ramona,referindu-se la un document intern.

Inregistrarea în mod fals documentelor de către Anghelache Ramona este dovedită prin adresa 29322/18.08.2021  a Penitenciarului Ploiești către Poliția Municipiului Ploiești,  producand  efecte juridice deoarece acele documente falsificate au fost folosite pentru a justifica spargerea ilegală a unei gestiuni, cu încălcarea tuturor prevederilor legale (Legea Contabilității 82/1991, Legea Gestionarului 22/1969, Legea 145/2019, privind Poliția Penitenciară).

Aceste documente falsficate  au fost înaintate către DIP, care a dispus măsuri administrative, măsuri care nu au fost anulate nici în prezent și care nu au putut fi aplicate datorită încheierii raporturilor de serviciu și nu pentru faptul că penitenciarul ar fi recunoscut, că documentele întocmite erau false. Mai mult, cum precizam in articolele anterioare, cei care trebuiau introdusi in comisia de disciplina au fost avansati si recompensati, ca in cazul simpaticului nostru intrat subit in concediu medical, Comisarul șef de poliție penitenciară Valentin MATEI  – IMPUTERNICIT – la comanda Penitenciarului Ploiești.

Documentul cu nr.25415 a  fost menționat  ca Notă raport în PV nr. 25728/26.03.2020 , Nota directorului Brânzan către A.N.P. nr. B2 26114/PPPH/10.04.2020 și Nota de constatare a D.I.P. nr. 6104/6870/7459/05.06.2020

Documentele cu nr. 25436/23.03.2020 (decizie de inventariere, decizie de constituire comisie spargere, proiect de decizie Dănescu Izabela, Proces Verbal de spargere și înlocuire yală) au fost menționate în Decizia directorului Brânzan nr.B2 400007/01.04.2020, PV 30453/01.07.2020, Nota directorului Brânzan către A.N.P. nr. B2 26114/PPPH/10.04.2020 și Nota de constatare a D.I.P.nr. 6104/6870/7459/05.06.2020

Documentul cu nr. 25728 a fost menționat în nota explicativă a domnului Polifrone Ciprian nr. 28963 / 09.06.2020 , PV 30453 din 01.07.2020, Nota directorului Brânzan către A.N.P. nr. B2 26114/PPPH/10.04.2020 și Nota de constatare a D.I.P. nr. 6104/6870/7459/05.06.2020.

Aceste documente înregistrate în fals și cu conținut fals au avut ca efect juridic neîncheierea nici la ora actuală a fișei de lichidare și plata nejustificată a sumei de de 57,79 lei în data de 16.07.2020 la caseria unității și sancționarea disciplinară.

Toate actele întocmite cu data de 23.03.2020 și activitățile privind popota, sunt false și ilegale, conform adresei oficiale B2-29113/PPPH/25.08.2021 a Penitenciarului Ploiesti, Decizia 55/23.03.2020, fiind singurul document legal, care trebuia aplicat cu 24.03.2020.

 

Datele și metadatele pentru următoarele documente:  25436/2020 ( acest număr apare pe 5 documente), 25415/2020 (2 documente), 25403/2020 (probă), 25472/2020 (2 documente), modificate ilegal, întrucât penitenciarul nu a distribuit adresa inițială a poliției către compartimentul informatică și a dat-o către autorul falsurilor Anghelache Ramona și nu a pus la dispoziție metadatele (istoricul), pentru plângerea împotriva numitei Anghelache Ramona , necercetată NICI până în acest moment.

La 30.03.2020 Penitenciarul Ploiești nu a putut prezenta organelor de cercetare la fața locului  alte documente în afara deciziei Decizia Zilnică de Unitate cu nr. 55/23.03.2020, prin care Călin Cristina predă pe perioada concediului gestiunea lui Deacu Mihaela prin inventarierea bunurilor de către o altă comisie decât cea a lui Polifrone Ciprian, singurul document valabil , dar care nu a fost menționat în documentele înaintate, de Branzan Celestin, Administrației Naționale a Penitenciarelor și  singurul  document recunoscut, pentru activitățile din data de 23.03.20202 , de noua conducere a Penitenciarului Ploiești prin adresa B2-29113/PPPH/25.08.2021  înaintată către Poliția Muncipiului Ploiești.

Pentru falsificarea evidentă a listelor de inventar ,așa cum reiese din declarațiilor martorilor Cruceanu Claudiu și Oprea Florin, stă la bază faptul că nu s-a făcut inventarierea în Magazia de alimente (Beci aflată în altă clădire) , unde se aflau efectiv alimentele, așa cum reiese  și din PV  nr 25728/26.03.2020  întocmit de Polifrone Ciprian , citam ,,cu ocazia inventarierii în bucătărie, sala de mese și biroul responsabilului de popotă, deci nu și Magazia Beci.

 

Ce s-a urmarit si ce furtisaguri se puneau la cale

Tabel cu Obiecte de inventar, din VECHEA GESTIUNE, care nu existau faptic dinaintea preluării gestiunii popotă de către persoana prejudiciata , respectiv, mai 2019, dar care în fals sunt  cuprinse în listele de inventar, întocmite și aduse de Cristea Nicoleta, atașate la PV 25728/26.03.2020 al comisiei conduse de Polifrone Ciprian, ca fiind  în locația POPOTĂ  la momentul inventarierii și care ulterior au fost mentionate la casare în anexa 4 a PV 30453/01.07.2020 întocmita de Cristea Nicoleta fără competență și contrasemnat de Dănescu Izabela :

 

Nr. crt. Din listele de invemtar Polifrone Denumire material Bucăți Pret unitar Valoarea contabilă
1 ARAGAZ ZANUSSI 1 899.90 899.90
2 ARAGAZ ZANUSSI 1 949 949
4 BOL PORȚELAN 78 0.01 0.78
8 CAPAC INOX 20 0.01 0,2
9 CAPAC INOX 2 77,99 155,98
12 CRATIȚĂ INOX (8 L) 1 185,60 185,60
16 CUȚIT INOX 1 102,99 102,99
17 CUȚIT INOX 1 31,99 31,99
9 FARFURIE 20 0,19 3,80
31 MIXER DE MÂNĂ BOSCH 1 239,59 239,59
32 OALA INOX 30 L 1 449,09 449,09
35 POLONIC 2 55,99 111,98
36 POLONIC 2 40,35 40,35
44 TOCĂTOR 4  60 240
39 SERVICIU DE MASĂ 30P 1 45,99 45,99
40 SPUMIERĂ 1 19,49 19,49
41 SPUMIERĂ 1 56,98 56,98
43 TIGAIE CLĂTITE 1 22,93 22,93
45 WOK TEFLONAT 1 138,96 138,96
11 COMBINĂ FRIGORIFICĂ 1 2299 2299

 

LISTELE DE INVENTAR întocmite , semnate și aduse de doamna Cristea Nicoleta în dimineața zilei de 23.03.2020 comisiei de inventariere condusă de Polifrone Ciprian, nu reflectă realitatea atât faptic, cât și scriptic, în evidențele financiar contabile, deoarece în listele de inventar Polifrone sunt cuprinse la nr.crt.28 articol LINGURĂ INOX, cantitate 24 buc cu preț unitar 6,12 , iar în Anexa 4 aceeași doamnă Cristea propune spre casare circa 95 bucăți linguri inox cu preț unitar 0,75 lei,  pentru 55 buc și preț unitar 0,79 lei pentru 40 buc. Bai, voi sunteti ca in codru? Jaf la drumul mare!

Chiar ati dotat bucatariile propii pe banii statului?

La fel în listele de inventariere din PV al lui Polifrone, aduse de dna Cristea sunt trecute 3 repere FARFURII cu prețuri diferite, iar în Anexa 4 s-au calculat perisabilități pentru 8 repere FARFURII, document întocmit de Cristea Nicoleta și semnat Dănescu Izabela.

Jaf institutionalizat

La fel în listele de inventariere din PV al lui Polifrone, aduse de dna Cristea sunt trecute 1 SET SERVICIU de MASĂ DE 30 PIESE , iar în Anexa 4 s-au calculat perisabilități pentru 7 SETURI SERVICIU de MASĂ DE 30 PIESE s FARFURII 30.

Practic , VECHEA GESTIUNE este formată din mai multe obiecte de inventar, decît cele trecute în PV întocmit de Polifrone , așa cum reiese din Anexa 4 cu baza de calcul a PERISABILITĂȚILOR și din  Lista cu materiale propuse spre casare, din Procesul Verbal 30453/ 01.07.2020 al Dnei Toma.

Alta metoda de furt- CASAREA!

Mai mult , deși au fost achiziționate la data de 25.07.2019 și se află depozitate în magazine BECI, deci nu sunt în folosință (noi , neutilizate, aflate în cutii sigilate) , iar la data de 30.03.2020, din dispoziția directorului ,popota a fost închisă, dna Cristea și dna Dănescu întocmesc și semnează Anexa 4 din PV 3504/01.07.2020  cu perisabilități legal admise pentru :

5 buc farfurii de 16 cm, 5 buc farfurii 24 cm și 7 pahare de apă.

În anexa 4 aferentă PV de inventariere al dnei Toma, dna Cristea și dna Dănescu  prezintă tabel cu perisabiltăți la  aceste bunuri și anume :

– farfurii achiziționate în 25.07.2019

– bol castron achiziționate în data de 25.07.2019

– pahare apă achiziționate în data de  17.10.2019,

Comisia condusă de Toma Magdalena a sesizat lipsa vechii gestiuni și a cerut notă explicativă Serviciului LOGISTICĂ.

Crucianu Claudiu și Oprea Florin, membrii din comisia condusă de Polifrone Ciprian au numărat în incinta popotei următoarele bunuri : combina frigorifică BOSCH, farfurii, cuțite ,linguri, lingurițe, pahare , tigăi, oale care erau achiziționate din banii persoanei prejudiciate de la IKEA așa cum reiese și din PV 30453/01.07.2020 al lui Toma Magdalena pagina 6 și Anexa 11 .

Combina frigorifică aflată în bucătăria popotei pe care comisia lui POLIFRONE a văzut-o, nu este combina frigorifică din listele de inventar nr.crt.11, ci este combina frigorifică BOSCH (așa cum reiese și din Anexa 11 nr.crt. 59 ) moștenită de soțul persoanei prejudiciate și pe care am adus-o în unitate cu ajutorul gospodarului Călin Marius și , bineânțeles cu aprobarea directorului Brânzan.

Farfurii, lingurițe, cuțite, linguri, furculițe, pahare, castroane achiziționate din bugetul unității se aflau depozitate , din lipsă de spațiu, în magazia BECI, în cutii sigilate. Sigilate pentru a se putea voala mai usor?

Aceste obiecte de inventar au fost achiziționate de penitenciar  ÎN DATA DE 22.07.2020, respectiv 17.10.2019 după ce eu deja persoana prejudiciata  a cumpărat , în lunile mai-iunie 2019 necesarul pentru a-si putea desfășura activitatea în popotă .

Tabel cu OBIECTE DE INVENTAR din listele de inventar  Polifrone care la momentul inventarierii  se aflau în  magazia de alimente BECI, unde NU s-a făcut inventariere conform declarațiilor lui Cruceanu Claudiu, Oprea Florin și care în mod fals au fost cuprinse în  procesul verbal de inventariere al lui Polifrone.

Aceste obiecte de inventar nu aveau cum să fie existente fizic, la data inventarierii 23.03.2020, în popotă, pentru că se aflau în locația de mai sus neinventariată.( nu există efectiv spatiu pentru a putea stoca 7 butoaie mari de 150 litri și 220 litri, cu cercuri în popotă)

 

Nr. crt. Din listele de invemtar Polifrone Denumire material Bucăți Pret unitar Valoarea contabilă
3 BIDON PVC 150L 2 68,99 137,98
5 BOL CASTRON PORȚELAN 24 8,12 194,88
6 BUTOI CU CERC 220 l 5 101,89 509,45
15 CUTIE PLASTIC 18 20 360
23 FARFURIE PORȚELAN 16 CM 20 6,19 123,8
24 FARFURIE  PORȚELAN 24 CM 20 11,603 232
25 FURCULITĂ INOX 24/48 6,12 146,88
26 GRIL ELECTRIC – DEFECT 1 481 481
28 LINGURA INOX 24/39 6,12 146,88
29 LINGURIȚĂ INOX 24 3,97 95,28
33 PAHARE DE APĂ 40 2,547 101,88

 

Tabel cu Obiecte de inventar din Listele de inventariere ale lui Polifrone , care erau achiziționate din banii persoanei prejudiciate și care i-au fost returnate odată cu anularea falsului contract de sponsorizare (aici, o alta poveste interesanta cu falsuri, la care vom reveni!).

Nr. crt. Din listele de inventar Polifrone Denumire material Bucăți Pret unitar Valoarea contabilă
10 CĂRUCIOR 2 119,90 239,80
13 CUPTOR INOX 2 629 1258
14 CURĂȚITOR LEGUME 2 4,90 9,80
20 DISPENSER PROSOP 1 100 100
30 MAȘINĂ DE SPĂLAT VASE 1 1329 1329
34 PLITĂ GAZ 2 659 1318
38 SATAR INOX 1 99 99
42 TAVA CU GRĂTAR 2 44,90 89,80

SINGURELE Obiectele de inventar achiziționate de Penitenciar , care se aflau fizic la data inventarierii, 23.03.2020, în POPOTĂ și regăsite în listele de inventar ale lui Polifrone sunt :

Nr. crt. Din listele de inventar Polifrone Denumire material Bucăți Pret unitar Valoarea contabilă
7 Cântar electronic 1 435 435
21 EXPRESOR AUTOMAT 1 1398,99 1398,99
27 HOTA DECORATIVĂ 2 526,99 1053,98
37 ROBOT DE BUCĂTĂRIE TEFAL 1 1789,99 1789,99

Astia vroiau sa fure si din contractul de sponsorizare?

Sunt bunuri din contractul de sponsorizare care nu apar în listele de inventar, și anume :

Nr crt Denumire bunuri recepționate Cantitate Pret unitar Valoare
4 Paletă,spumar,lingura plastic 6 7,9 47,40
7 Set 3 ustensile 2 5,9 11,80
10 Baghetă perdea 2 19,90 39,80
11 Fețe masă 6 19,90 119,40
12 Accesoriu prindere baghetă perdea 4 7,5 30,00
13 Șurub 2 0,24 0,48
14 Șaibă 2 0,05 0,10
15 Baterie lavoar 1 65 65,00
16 Ventil 1 9,5 9,50
17 Mască baie 1 187 187,00
18 Gresie 17 50,98 866,66
19 Imitație piele 8 30 240,00
20 Poliuretan 2 28 56,00
21 Dispenser prosop 1 100 100,00
24 Baterie monocrom 2 116 232,00
25 Minibucătărie 2 359 718,00
26 Sifon 2 71 142,00
27 Capac 2 13 26,00
28 Tablă magnetică 1 69,90 69,90

În procesul verbal nr.30453/01/07/2020, comisia sesisează ca existente  în popotă  farfurii, boluri, tacâmuri gen IKEA, deci achiziționate de persoana prejudiciata.

La ora actuală așa cum a fost sesizata în nenumărate adrese penitenciarul Ploiești sunt bunuri personale  ale persoanei prejudiciate, achiziționate de la IKEA, care nu i-au fost returnate și anume :

  • Farfurii albe de 10 cm – 40 buc  achiziționate IKEA,
  • Tacâmuri din 4 seturi a câte 24 buc, i-a fost returnat doar unul, conform PV b2 20370/11.01.2021

– un set cuțite VIVRE

  • Carafe 6 buc
  • Orhidee 11 buc
  • 2 seturi cuțite a câte 3 piese
  • Metraj alb multicolor 4,15 cm
  • Tocător nou lemn masiv
  • Tavă metalică cozonac 2 buc
  • covor intrare
  • Dispenser săpun 2 BUC

Nu au mai stiut pe unde sa scoata camasa

Doamna DEACU MIHAELA în data de 23.03.2020 semnează listele de inventariere cu obiectele de inventar aduse de CRISTEA Nicoleta, ca acestea fiind existente și în folosință în locația POPOTĂ, ulterior la inventarierea condusă de Toma Magdalena, dă o declarație în care recunoaște faptul că inventarierea obiectelor de inventar nu s-a făcut.

Polifrone Ciprian în declarația de martor ,, Cunosc faptul că gestiunea a fost predată în data de 20.03.2020 către Cristea Nicoleta, însă doar parțial, aceasta nefinalizîndu-se din cauza faptului că era ora prânzului, masa se servește de către cadrele unității, iar alimentele nu erau pregătite pentru predare și nu a fost încheiat un proces verbal de predare primire în acest sens nici până la ora părăsirii unității în aceea dată,, Întrebare  cine și cum a aflat ?

Ca in filmul mafiot cu prosti

La data de 20.03.2020 nu avea ce alimente să inventarieze în popotă, deoarece alimentele pregătite pentru prânz erau procesate, urmând a fi servite și încasate contravalaroarea în BANI. Din listele de inventariere din data de 23.03.2020 comisia a inventariat ca alimente găsite în popotă condimente, care nici măcar nu erau achiziționate de penitenciar, deci nu aveau de ce să fie inventariate.

,,În data de 23.03.2020, pe fondul necesității recuperării unor procese-verbale din biroul personal al persoanei vătămate, la nivelul Penitenciarului Ploiești s-ar fi întrunit o comisie administrativă, care a procedat la spargerea și înlocuirea yalei ușii de acces în zona de servire a mesei, dar fără a menționa în documentele întocmite și spargerea yalei biroului persoanei vătămate, birou în care nu erau depozitate bunuri sau înscrisuri necesare desfășurării activității și care era prevăzut cu yallă funcțională, lăsată în poziția închis asigurat, așa cum reiese din declarația persoanei vătămate.

Cu branza ce ai avut simpaticule Matei?

În data de 08.01.2020, am achiziționat circa 50 kg telemea vacă, cu   ,conform Facturii nr.6924861 /08.01.2020 , Anexa 6 din PV Toma, și întocmit Proces Verbal de custodie , Anexa 7.2 din Procesul Verbal de inventariere întocmit de Toma Magdalena, se arata in declaratia persoanei prejudiciate.

În data de 31.01.2020 i-au fost decontații banii cu care a achiziționat produsele conform F 6924861/08.01.2020 de către penitenciarul Ploiești.

Polifrone Ciprian este președintele comitetului de popotă conform DZU  și are în atribuții efectuarea inventarierii lunare a alimentelor.

Brânza telemea a fost achiziționată în data de 08.01.2020, s-a efectuat inventarierea lunară în luna ianuarie, februarie 2020.

În  22.02.2020, urmare reîntoarcerii persoanei prejudiciate din concediul medical, dna Cristea Nicoleta i-a solicitat să vadă documente justificative pentru acest produs.

Domnul Polifrone în luna ianuarie 2020 îi pune la dispoziție tipizatul de Proces verbal de custodie, în baza căruia achiziționez produsul.

În data de 27.03.2020, pe fondul pandemiei, urmând a se închide magazinul de unde a achiziționat brânza, persoana prejudiciata aduce produsul la sediul penitenciarului Ploiești și cu martori îl preda personal domnului Polifrone Ciprian.

Nu se recepționează în acea zi produsul, urmând ca în data de 02.04.2020 să se întocmească Proces verbal nr.B2. 26083/02.04.2020.

,, Am inventariat faptic prin cântărire bunul material,, Telemea de vacă adus de responsabilul popotă cadre, d-na asp Călin Cristina, fără documente însoțitoare, pentru completarea stocului neregăsit la inventarierea din data de 23.03.2020 și am constata existența unei cantități de 25kg.

– brânza era înregistrată în contabilitatea penitenciarului din data de 08.01.2020, având documente însoțitoare, factură, proces-verbal de custodie, decont din data de 30.01.2020

– deși nu s-a făcut în data de 23.03.2020 inventarerea în magazia BECI, conform declarațiilor Crucianu Claudiu și Oprea Florin în acest fals  proces verbal  nr. B2 26083 ,semnat de Crucianu Claudiu și Deacu Mihaela, se specifică că nu a fost găsit în data de 23.03.2020 la inventariere.

Motivul pentru care din data de 27.03.2020 și până 02.04.2020, nu a fost recepționată  brânza  și unde a stat ? Probabil simpaticul Matei vroia sa manance si „gura lui ceva”….

 

Vom reveni cu alte probe/documente si declaratii din cercetarea penala care dezvaluie un furt institutional generalizat. (Cristina T.). 

Penitenciarul Ploiesti: „La momentul preluării gestiunii, în fișele de inventar de la Serviciul Financiar figurau o mulțime de bunuri, care faptic nu existau”

 

Citeste in continuare
Publicitate
Comenteaza si tu

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Exclusiv

Minți „luminate” de întunericul provocat de scurtcircuitul neuronal!/Trăiască abuzurile, trăiască abuzatorii

Prahova Mea

Publicat

pe

S-a scurs aproape un an de când agentul de poliție Cănărău Ioan a fost abuzat chiar în sediul Poliției Roman de către fostul polițist Bodron Neculai!
Ofițerul, la vremea respectivă locțiitor al șefului Poliției Roman, l-a amenințat cu acte de violență pe agentul de poliție care a pornit dispozitivul din dotare de tip body-worn camera tocmai pentru a dovedi comportamentul ilegal al șefului său!
Ce credeți că s-a întâmplat?
Polițistul hărțuit și abuzat a fost sancționat disciplinar pentru că a folosit camera video în sediul poliției!
În fotografii îi vedem pe ofițerul de poliție care a făcut cercetarea, Scms. Alexa Dănuț și pe cel care a aplicat sancțiunea, nimeni altul decât șeful IPJ Neamț, cms. Șef Osoianu Mihai Iulian, următoarea țintă a ministrului Predoiu!!!
Cei doi ofițeri transmit public mesajul că dacă polițiștii sunt utragiați, abuzați, hărțuiți de către șefi în sediile unităților de poliție n-au voie să folosească camerele video din dotare!
Adică șefii pot face orice, pot amenința polițiștii, îi pot lovi, etc, fără să pățească nimic.
Prostimii îi este interzis să probeze acțiunile ilegale ale celir care se cred proprietari de plantații tocmai cu dispozitivele de înregistrare video cu care sunt dotați! (Cristina T.).

Citeste in continuare

Exclusiv

peste cinci milioane de lei anul trecut, din alimente expirate, rugină și lipsă de igienă la fițe în Herăstrău – Ziarul Incisiv de Prahova

Prahova Mea

Publicat

pe

Pe adresa redactiei ne-au parvenit zeci de declaratii audio de la clienti care s-au imbolnavit in aceasta taverna mizerabila si plina de tupeu.

Culmea este că Paul Nicolau susține că localul e tot deschis, ci doar i-a fost suspendată activitatea.

Restaurantul nu e închis, doar are suspendată activitatea. Nu există local fără nereguli, dar vom rezolva totul. Dacă în 24 de ore cumpăr linoleum și tot ce mai trebuie dăm drumul localului. Îi sun, alo, ANPC, veniți să constatați că totul e ok. Și dăm din nou drumul la treabă”, a declarat Pescobar pe retelele de socializare.

Potrivit ANPC, pe 1 iunie s-au aplicat amenzi de 25.000 de lei. Totodată, s-au oprit de la comercializare 156 kg de produse alimentare neconforme și s-a decis oprirea temporară a localului până la remedierea deficiențelor. Hotărârea nu a fost, însă, respectată, iar societatea a fost sancționată cu 5.000 de lei.

Pe 22 iunie s-au aplicat iar amenzi contravenționale în valoare de 75.000 lei și s-a emis propunere de închidere temporară a restaurantului pe o durată de la 6 luni la 12 luni pentru abateri repetate.

Pe 24 iunie, ANPC a efectuat un alt control, ocazie cu care inspectorii au constatat că restaurantul funcționa fără nicio problemă. În urma controlului au fost aplicate:

• amenzi contravenționale în valoare de 15.000 lei

• oprirea definitivă de la comercializare a 186 kg produselor alimentare neconforme, în valoare de circa 8100 lei

• oprirea temporară a prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor (agregate frigorifice).

În data de 15.09.2023 – administrator SC Commercial Diplomatic Club SRL

• amenzi contravenționale în valoare de 25.000 lei

• oprirea definitivă de la comercializare a 560 kg produselor alimentare neconforme, în valoare de circa 16500 lei

• oprirea temporară a unității de la prestarea serviciilor până la remedierea deficiențelor

• propunerea de închidere temporară a unităţii pe o durată de la 6 luni la 12 luni pentru abateri repetate.

Protecția Consumatorului va trimite adrese către Primăria Sectorului 1, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice și Direcția de Sănătate Publică.

Neregulile găsite de inspectorii ANPC la Taverna Racilor – Herăstrău

– folosirea unor materii prime și a unor semipreparate fără etichete cu elemente de identificare și caracterizare

– utilizarea unor agregate frigorifice neigienizate, cu grătare cu rugină, sistem de ventilație cu depuneri masive de praf, chedere depreciate și murdare

– prezența insectelor vii (muște) în unitate

– schimbarea stării termice a produselor

– nerespectarea temperaturii de păstrare a preparatelor finite calde

– existența unor condiții improprii în spațiul de lucru (paviment neigienizat)

– lipsa verificării metrologice a cântarelor utilizate

– lipsa informării cu privire la ingredientele conținute de preparate, a aditivilor și a alergenilor, în lista meniu ,

– lipsa autorizației emisă de Primărie.

– produse alimentare cu data limita de consum depasită;

– utilizarea unei masini de transport neautorizate la care sistemul de racire nu era funcțional, ca și spatiu de depozitare a materiilor prime (congelate și refrigerate).

– nerespectarea temperaturii de pastrare a produselor alimentare pe timpul transportului;

Horia Constantinescu, şeful Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), a răspuns, ieri, acuzaţiilor lansate de Pescobar, patronul restaurantului Taverna Racilor. Omul de „afaceri” a explicat că este executat în direct şi că este şantajat, după ce două dintre restaurantele sale au fost închise.

Paul Nicolau, cunoscut în mediul online ca Pescobar, patronul restaurantelor Taverna Racilor, a acuzat într-un clip video pe TikTok că este „executat în direct” şi „şantajat”, fără să spună exact cine sunt persoanele care exercită astfel de presiuni asupra sa.

Pescobar a acuzat că „nu acceptă să dea bani niciunui partid politic” şi a anunţat, totodată, că nu va intra în politică.

Ieri, în direct la Newsroom – Antena 3 CNN, Horia Constantinescu, şeful ANPC, a răspuns acuzaţiilor lansate de patronul restaurantelor închise de subalternii săi pentru deficienţele grave găsite în timpul unor controale.

„În primul rând, fără să îmi doresc să intru în vreo polemică cu persoana la care faceţi referire, am convingerea că nu culoarea politcă a adus peste 136 de kilograme de produse în afara datei limită de consum în restaurantul de la Timişoara, cum nu o culoare politică este cea care alimentează dintr-un puţ restaurantul de la Snagov, în pofida celor constatate de către cei de la DSP, cu referire la faptul că nici măcar acest puţ nu este verificat suficient pentru a putea furniza apă unei locaţii de alimentaţie publică, cum, de asemenea, nu are niciun fel de culoare politică informaţia pe care am primit-o, şi de la care s-a declanşat toată această acţiune, şi anume aceea că produsele din peşte sunt transportate în condiţii necorespunzătoare de la locaţia din Giurgiu către toate celelalte.

Acesta a fost motivul extinderii la absolut toate locaţiile şi, inclusiv acelaşi personaj îşi asumă în mediul online că da, este adevărat că trebuiau transportate la -18 (n.r. grade Celsius), dar că nici -6 nu este foarte rău, în condiţiile în care diferenţa de temperatură este de 12 grade la unul dintre cele mai perisabile alimente şi cele mai periculoase alimente în condiţiile depozitării şi procesării neconforme.

Nu suntem aici într-un bâlci în care fiecare îşi asumă, dar ar vrea să continue. Nu este în pixul meu, ci deciziile sunt rodul analizei unor comisii la nivelul structurilor regionale. Îmi asum în modul cel mai transparent faptul că da, este o acţiune pe care am coordonat-o, la fel ca multe altele pe care le-am coordonat la nivel naţional”, a declarat Horia Constantinescu. (Cristina T.).

collage.jpg

461766b3d544ef18b07816f812bab177.jpg

f63bfb688e51b3423c47160543212003.jpg

091a48da149f4eb64a973aeedcd64234.jpg

 

Citeste in continuare

Exclusiv

Sistemul penitenciar zguduit din temelii datorita abuzurilor directorului general al A.N.P – Ziarul Incisiv de Prahova

Prahova Mea

Publicat

pe

Pe adresa redactiei ne-au parvenit zeci de declaratii audio de la clienti care s-au imbolnavit in aceasta taverna mizerabila si plina de tupeu.

Culmea este că Paul Nicolau susține că localul e tot deschis, ci doar i-a fost suspendată activitatea.

Restaurantul nu e închis, doar are suspendată activitatea. Nu există local fără nereguli, dar vom rezolva totul. Dacă în 24 de ore cumpăr linoleum și tot ce mai trebuie dăm drumul localului. Îi sun, alo, ANPC, veniți să constatați că totul e ok. Și dăm din nou drumul la treabă”, a declarat Pescobar pe retelele de socializare.

Potrivit ANPC, pe 1 iunie s-au aplicat amenzi de 25.000 de lei. Totodată, s-au oprit de la comercializare 156 kg de produse alimentare neconforme și s-a decis oprirea temporară a localului până la remedierea deficiențelor. Hotărârea nu a fost, însă, respectată, iar societatea a fost sancționată cu 5.000 de lei.

Pe 22 iunie s-au aplicat iar amenzi contravenționale în valoare de 75.000 lei și s-a emis propunere de închidere temporară a restaurantului pe o durată de la 6 luni la 12 luni pentru abateri repetate.

Pe 24 iunie, ANPC a efectuat un alt control, ocazie cu care inspectorii au constatat că restaurantul funcționa fără nicio problemă. În urma controlului au fost aplicate:

• amenzi contravenționale în valoare de 15.000 lei

• oprirea definitivă de la comercializare a 186 kg produselor alimentare neconforme, în valoare de circa 8100 lei

• oprirea temporară a prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor (agregate frigorifice).

În data de 15.09.2023 – administrator SC Commercial Diplomatic Club SRL

• amenzi contravenționale în valoare de 25.000 lei

• oprirea definitivă de la comercializare a 560 kg produselor alimentare neconforme, în valoare de circa 16500 lei

• oprirea temporară a unității de la prestarea serviciilor până la remedierea deficiențelor

• propunerea de închidere temporară a unităţii pe o durată de la 6 luni la 12 luni pentru abateri repetate.

Protecția Consumatorului va trimite adrese către Primăria Sectorului 1, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice și Direcția de Sănătate Publică.

Neregulile găsite de inspectorii ANPC la Taverna Racilor – Herăstrău

– folosirea unor materii prime și a unor semipreparate fără etichete cu elemente de identificare și caracterizare

– utilizarea unor agregate frigorifice neigienizate, cu grătare cu rugină, sistem de ventilație cu depuneri masive de praf, chedere depreciate și murdare

– prezența insectelor vii (muște) în unitate

– schimbarea stării termice a produselor

– nerespectarea temperaturii de păstrare a preparatelor finite calde

– existența unor condiții improprii în spațiul de lucru (paviment neigienizat)

– lipsa verificării metrologice a cântarelor utilizate

– lipsa informării cu privire la ingredientele conținute de preparate, a aditivilor și a alergenilor, în lista meniu ,

– lipsa autorizației emisă de Primărie.

– produse alimentare cu data limita de consum depasită;

– utilizarea unei masini de transport neautorizate la care sistemul de racire nu era funcțional, ca și spatiu de depozitare a materiilor prime (congelate și refrigerate).

– nerespectarea temperaturii de pastrare a produselor alimentare pe timpul transportului;

Horia Constantinescu, şeful Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), a răspuns, ieri, acuzaţiilor lansate de Pescobar, patronul restaurantului Taverna Racilor. Omul de „afaceri” a explicat că este executat în direct şi că este şantajat, după ce două dintre restaurantele sale au fost închise.

Paul Nicolau, cunoscut în mediul online ca Pescobar, patronul restaurantelor Taverna Racilor, a acuzat într-un clip video pe TikTok că este „executat în direct” şi „şantajat”, fără să spună exact cine sunt persoanele care exercită astfel de presiuni asupra sa.

Pescobar a acuzat că „nu acceptă să dea bani niciunui partid politic” şi a anunţat, totodată, că nu va intra în politică.

Ieri, în direct la Newsroom – Antena 3 CNN, Horia Constantinescu, şeful ANPC, a răspuns acuzaţiilor lansate de patronul restaurantelor închise de subalternii săi pentru deficienţele grave găsite în timpul unor controale.

„În primul rând, fără să îmi doresc să intru în vreo polemică cu persoana la care faceţi referire, am convingerea că nu culoarea politcă a adus peste 136 de kilograme de produse în afara datei limită de consum în restaurantul de la Timişoara, cum nu o culoare politică este cea care alimentează dintr-un puţ restaurantul de la Snagov, în pofida celor constatate de către cei de la DSP, cu referire la faptul că nici măcar acest puţ nu este verificat suficient pentru a putea furniza apă unei locaţii de alimentaţie publică, cum, de asemenea, nu are niciun fel de culoare politică informaţia pe care am primit-o, şi de la care s-a declanşat toată această acţiune, şi anume aceea că produsele din peşte sunt transportate în condiţii necorespunzătoare de la locaţia din Giurgiu către toate celelalte.

Acesta a fost motivul extinderii la absolut toate locaţiile şi, inclusiv acelaşi personaj îşi asumă în mediul online că da, este adevărat că trebuiau transportate la -18 (n.r. grade Celsius), dar că nici -6 nu este foarte rău, în condiţiile în care diferenţa de temperatură este de 12 grade la unul dintre cele mai perisabile alimente şi cele mai periculoase alimente în condiţiile depozitării şi procesării neconforme.

Nu suntem aici într-un bâlci în care fiecare îşi asumă, dar ar vrea să continue. Nu este în pixul meu, ci deciziile sunt rodul analizei unor comisii la nivelul structurilor regionale. Îmi asum în modul cel mai transparent faptul că da, este o acţiune pe care am coordonat-o, la fel ca multe altele pe care le-am coordonat la nivel naţional”, a declarat Horia Constantinescu. (Cristina T.).

collage.jpg

461766b3d544ef18b07816f812bab177.jpg

f63bfb688e51b3423c47160543212003.jpg

091a48da149f4eb64a973aeedcd64234.jpg

 

Citeste in continuare
Advertisement


Ultimile Noutăți din Prahova

SocialO zi inainte

Cele mai motivaționale citate și mesaje cu sens profund

44 citate și mesaje motivaționale pentru succes în viață Fiecare persoană, indiferent de profesie, poate să nu aibă impulsul de...

Eveniment4 zile inainte

Macromex și Horeca Culinary School pregătesc anul acesta 100 de specialiști în bucătăria preparatelor sous-vide

Fiecare curs de bucatar durează aproximativ 4 luni, iar modulul de produse sous-vide este un curs împărțit în teorie, demonstrații...

EvenimentO săptămână inainte

THE GUY ARTS MEDIA: Povestea Vizuală a Iubirii

Fiecare nuntă este o poveste de dragoste unică, iar Madalina și Adelin, cei doi artiști vizuali din Galați, transformă aceste...

EvenimentO săptămână inainte

Cosmin Solomon Foto Video: Echipa Profesionistă pentru Nunta Ta

Nunta este un moment cu adevărat special în viața fiecărui cuplu, iar pentru a vă asigura că această zi magică...

EvenimentO săptămână inainte

TRIF EVENTS: Creând Cu Pasiune Nunta Visurilor Tale

Ziua nunții tale este un moment plin de emoție și visare, iar la TRIF EVENTS suntem aici pentru a transforma...

stiri azi din brasov stiri azi din brasov
Social2 săptămâni inainte

BrasovAzi.ro – O sursă esențială de știri și informații pentru turiști și brașoveni

BrasovAzi.ro este sursa esențială de știri și informații pentru toți locuitorii Brașovului. Cu acoperirea noastră amplă, vei fi la curent...

Social2 săptămâni inainte

Ședința Foto de Crăciun: Capturând Magia Sarbatorilor cu Fotograf Alex Pasarelu

Experimentați Magia Crăciunului la Studio Foto Craciun Bucuresti Crăciunul este una dintre cele mai așteptate sărbători ale anului, un moment...

Rochie midi Rochie midi
Social3 săptămâni inainte

Rochie Midi galbenă cu buline

O rochie midi cu buline este o piesă vestimentară ce emană rafinament și stil, menită să fie mereu la modă...

Eveniment3 săptămâni inainte

HONOR lanseaza la IFA 2023 device-uri ce redefinesc viitorul industriei de smartphone-uri

Brandul debutează cu un nou concept impresionant de „Phone-to-Purse”prin noul HONOR V Purse, prezintă la nivel global pliabilul HONOR Magic...

Social3 săptămâni inainte

Sistemele antiincendiu – o modalitate eficienta de a-ti proteja locuinta

In ultimul deceniu, tehnologia a avansat din ce in ce mai mult, aspect sesizabil in toate domeniile. Atunci cand vine...

Eveniment3 săptămâni inainte

TCL a prezentat cele mai noi și inovatoare produse ale companiei, consolidându-și poziția de top în domeniul tehnologic

 TCL a vorbit despre cele mai recente upgrade-uri ale companiei, cea mai recentă tehnologie QD-Mini LED, noi dispozitive care susțin...

Vestiare metalice Vestiare metalice
Social3 săptămâni inainte

Vestiare metalice – ce trebuie să ştii înainte de a le cumpăra

Atunci când ai nevoie de un spațiu de depozitare care să fie atât sigur, cât și funcțional pentru a depozita...

Ecografia 5D Ecografia 5D
Social4 săptămâni inainte

Ecografia 5D – beneficiile acestei tehnologii revoluţionare

În ultimul deceniu, domeniul medical s-a bucurat de o evoluţie remarcabilă. La momentul actual, viitorii părinţi au oportunitatea de a...

Skincare Skincare
Social4 săptămâni inainte

5 pași pentru o rutină corectă de skincare

A avea doar produse de îngrijire a pielii de calitate nu este suficient. Înainte de a investi în produse de...

ferestrele vechi ferestrele vechi
Social4 săptămâni inainte

De ce ar trebui să actualizezi ferestrele vechi cu variante moderne termopan

Dacă ai ferestrele vechi în locuința ta, este posibil să te gândești la avantajele actualizării lor cu variante moderne de...

ferestrele PVC ferestrele PVC
Social1 lună inainte

Protejeaza-te de vremea neprietenoasa cu ferestrele PVC

Clima exterioara ne influenteaza in multiple moduri, in functie de persoana si de context. Aceasta are capacitatea de a afecta...

Eveniment1 lună inainte

TCL câștigă trei premii la EISA Awards 2023-2024, inclusiv premiul pentru cel mai bun televizor Home Theater Mini LED 2023-2024

 Aceste premii prestigioase consolidează poziția TCL de lider în domeniul tehnologiei de display București, 22 august 2023. Poziția TCL de lider...

profile PVC profile PVC
Social1 lună inainte

Sustenabilitate si eficienta cu profile PVC Klass Coating System

Ferestrele cu profile PVC se afla pe piata deja de decenii intregi, ramanand „coloana vertebrala” a multor proprietati din Romania,...

Știrile Săptămânii