Connect with us

Exclusiv

OPINIE/ Efectele catastrofei din învățământ, educație și lipsei totale de morală a societății se reflectă, în primul rând, în presă

Prahova Mea

Publicat

pe

Școala românească și, în special, cea pe bază de tarife (studii, examene, cursuri, cărți, reexaminări, etc.) produce mediocrități certificate cu diplome, a căror influență în societate e mai mult decât catastrofală. Iar dacă mediocritatea, creată de diplomele fără acoperire valorică, excelează la vreun capitol, acela e al pretențiilor de specialiști în toate domeniile, impunându-și punctul de vedere nu prin competență sau experiență ci prin vorbărie goală, tupeu, nesimțire, critică permanentă și demagogie, precum activiștii partidului comunist, veșnic deținători de soluții perfecte, ce au stagnat România, menținând-o la peste 50 de ani decalaj față de țările vestice ale Europei.

Efectele catastrofei din învățământ, educație și lipsei totale de morală a societății se reflectă, în primul rând, în presă

Tonul influenței nefaste al pseudo-specialiștilor asupra economiei și societății, este dat, din păcate, nu atât de pseudo-specialiștii guvernelor, cât de mass-media, domeniu în care s-au „refugiat” mulți dintre perdanții selecției profesionale, eșuați profesional și moral. Mulți dintre ei, autopretinși docți – în baza unor diplome traficate -, orgolioși și vanitoși, excelând doar la capitolul pretenții și oportunism imoral și-au aflat refugiul nu în mediul privat al economiei – unde se produce plusvaloare -, ci în politică sau mass-media, unde, profitând de lipsa unor standarde minime de performanță, marea majoritate se simt în mediul lor, precum „peștele în apă”. De douăzecișișase de ani suntem bombardați cu același stil pompieristic de analiză superficială a realității, suburbană ca și valoare sau calitate, conținând, în principal, dezinformare, manipulare și nu adevăr. Un stil în care frustrările și angoasle sunt criterii de bază,  în spatele cărora se derulează, în fapt, nu informarea corectă a cetățeanului, ci mizeria luptei dntre grupările și clanurile mafiote, pentru putere, respectiv pentru controlul resurselor, banilor și a averii publice, în care mass-media este utilizată ca armă pentru răfuieli. De douăzecișișase de ani, aceleași figuri expirate, nereformate, ponosite, obosite și surmenate, de atot-știutori, monopolizează curent ecranele sau presa scrisă și nu pleacă nici când sunt arestați și condamnați pentru fapte grave de corupție, hoție sau alte fapte ce reprezintă apogeul imoralității și nu le pasă că au plictisit o țară întreagă cu inepțiile lor sterile. Orice se întâmplă în societate, indiferent de domeniu sau de complexitate, este preluat și introdus în malaxorul omniprezenților pseudo-specialiștilor mass-media, analizat, sortat și clasificat în bun sau rău, de către o pseudo-instituție mass-media, devenită, ad-hoc tribună națională și tribunal popular, compusă din mediocrități sadea, ce-și impun, arbitrar, rolul de factor de sinteză, analiză, discernământ și hotărâre, iar rarele excepții ce încearcă să corecteze anomalia (meteoritice, pentru că sunt imediat înlăturate sau discreditate), nu fac altceva decât să confirme regula. Și, într-un astfel de „ghiveci” în care adevărul este malaxat de nu mai poate fi extras în nici un mod, indiferent dacă domeniul analizat și autopsiat presupune sau nu competență și profesionalism, studii de specialitate sau experiență, interesele – de regulă meschine -, îl transferă, constant, în sfera bagatelizării totale, acolo unde este accesibilă multi-pseudo-specialistului media, care, aflat „pe terenul său”, se pronunță doct și incontestabil (nu acceptă puncte de vedere profesioniste, din principiu), emițând nu judecăți de valoare, ci postulate, de la înălțimea stupidă a pretențiilor, stabilind, printr-un drept subiectiv de veto, generat de orgoliu și vanitate, albul sau negrul domeniului, cu care manipulează, inclusiv justiția.

Ce preferă auditoriul și cititorii? Mercenarii, știu-tot sau profesioniștii?

   Pe o piață a tranzacționării ideilor, în funcție de rating-ul subiectiv al gură-cască ce pierd timpul (și la propriu și la figurat), ascultând inepții frumos ambalate în cuvinte, dacă așa zișii analiștii de serviciu al societății (în fapt instrumente ale grupurilor de interese economice) s-ar limita la domeniul pe care-l stăpânesc (și nici aici n-ar avea dreptul moral să se pronunțe fără experiență și fără certificarea competenței), evitând să substituie specialiștii în domeniu (mai ales în cel economic, unde toți au impresia că exelează și au dreptul la opinie pentru că dețin soluții miraculoase), societatea ar avea mult mai mult de câștigat. Când însă, în postura de impostori cronici, aproape tot ceea ce reprezintă mass-media, a migrat de la profesia în care s-au pregătit, cantonându-se și dezvoltându-și  (in)„competența”, exlusiv, în domeniul economiei, respectiv a analizării și disecării deciziei economice și, în special, a evaziunii fiscale, traficului de influență sau mitei, fără minimul de experiență economică sau juridică în domeniu sau fără a fi participat, vreodată, efectiv, la derularea sau managerierea unei activități economice, rezultatul este previzibil un amestec nedefinit de judecăți emise prin melanjarea pasiunii și inetereselor personale cu părți de adevăruri, extrapolate în dorințe generate de frustrări profesionale, sociale și anormal de primitive în ce privește percepția. Astfel, contrar a ceea ce ar fi logic să se întâmple, adică jalonarea și conturarea corectă a unor direcții sociale, decantând mizeria și imoralitatea de adevăr, rezultatul analizei deciziilor nu e decât refularea unor frustrări, generate de egoism, invidie, vanitate sau dorințe perverse, ce au ca efect manipularea ordinară a cetățeanului de către un sistem pretins mass-media, mediocru profesional, palfonat la nivelul cartoanelor ce vor să substituie realitatea și la nivelul inetereselor personale sau de grup. O manipulare alimentată și întreținută de și de care beneficiază adevărații „profesioniști” ai zonei „gri” sociale, ce speculează oportunitățile generate de acest sistem de imbecilizare socială.

Rătăcind într-un sistem fortificat de limitele educației și nivelului percepției, consecvent și persistent, fără minimă decență față de ceea ce reprezintă adevărata performanță, tot soiul de pseudo-specialiști tupeiști – care au impresia că percep profesionist fenomenul, chiar mai bine decât cei ce se ocupă constant de domeniu -, ne dau lecții despre evaziune fiscală, bombardându-ne cu banalități și considerații sub-mediocre, al căror rezultat mai mult încurajează evaziunea decât o anihilează, pentru că neperceperea mecanismelor și a fenomenului generează încredere totală celor care exploatează domeniul. Anchete peste anchete jurnalistice, dezvăluiri (cutremurătoare !!), care se doresc a fi bombe de presă și dovada profesionalismului, în marea majoritate a cazurilor nu sunt decât niște fâs-uri fără efect sau, în cele mai bune cazuri, dovezi ale diletantismului unor pseudo-specialiști, care, pe post de instrument al deținătorilor de drept al informațiilor, lasă impresa că ancheta și descoperirile le aparțin. Puși să explice, prozatorii – în mare parte simpli copiști după referate și rechizitorii -, de frica răspunderii pentru calomnie, dau în bâlbâială, lăsând anchetele „în coadă de pește” sau schimbând „macazul” din mers când sunt supuși presiunilor, lăsând „beneficiarii” fără final.

Evaziunea fiscală, redistribuirea clientelară și netrasparentă a averii publice și a banilor publici, sunt, de departe, principalele cauze ce generează și întrețin corupția în România. De ce tratează mass-media efectele și nu cauzele ? De ce nu denunța legislația ce favorizează corupția ?

Exemplul cel mai elocvent în acest sens îl reprezintă faptul că 99,9 % din marii „analiști” economici ai mass-media (și nu numai, pentru că și peste 50% dintre foștii și actuali membrii ai Guvernului României fac parte din aceeași categorie) încă n-au înțeles (sau se fac că n-au înțeles) că originea și sursa corupției din România o reprezintă averea publică și banul public și că, în ceea ce privește banul public, în pole- position se află sutragerea ipozitelor și taxelor, respectiv alocarea clientelară a banilor din bugetul public. Nu înțeleg (sau se fac că nu înțeleg ?) și nu știu că principala sursă a alimentării bugetului public, unde este cantonat grosul evaziunii și domeniul unde mafia proliferează și extrage fondurile cu care controlează guvernul și economia, este taxa pe valoarea adăugată, care reprezintă aproximativ 7,5 – 8% din PIB, adică aproape 50% din veniturile fiscale. Deși România aplică TVA încă din 1992, marii jurnaliști de investigații nu numai că nu cunosc mecanismul prin care statul colectează TVA, ci nu știu nici să facă diferența dintre metoda clasică prin care este colectată TVA de la consumatorul final și metoda simplificată de colectare a TVA, respectiv avantajele și dezavantajele fiecărei metode. Nici unul din așa zișii „analiști” economici sau cei care fac emisiuni (serial) despre evaziunea fiscală nu știu ce reprezintă, practic, noțiunea de deductibilitate a TVA sau a cheltuielilor din profitul impozabil și ce impact are actuala metodă de colectare a TVA (în cascadă) și deductibilitatea TVA sau deductibilitatea cheltuielilor asupra bugetului de stat sau ce reprezintă, la nivel de PIB, TVA.

Că poartă numele de Ionescu, Șerbănescu, Pastia, Georgescu, Chireac sau mulți alții (mulți cu studii doar în domeniul jurnalismului sau cu diplome de economiști cumpărate de la „tarabe” precum „Goldiș”, „Drăgan”, „Cantemir” sau alte asemenea așezăminte „culturale”) cu pretenții de docți în domeniul evaziunii, ce scriu sau moderează „seriale” TV în domeniu (chiar și Ionuț Dumitru – președintele Consiliului Fiscal ori Călin Georgescu – președintele Clubului de la Roma), se pare că n-au perceput ce înseamnă TVA pentru economia românească sau cum a ajuns TVA cea mai iportantă sursă de alimentare cu fonduri a crimei organizate și cât de catastrofală, pentru România, este menținerea actualului sistem de colectare al TVA. Nu am auzit niciodată analiștii economici vorbind despre cauza reală a celei mai mari hemoragii bugetare din România, reprezentată de diferența dintre TVA colectată de la consumatorul final și cea care ajunge, efectiv, la bugetul de stat, care a creat sistemul de tip mafiot și a fost una din cauzele ce au generat nivelul actual al corupției din România. Cu mici excepții (printre care, Ionuț Dumitru, Ilie Șerbănescu, Călin Georgescu), mass-media, parlamentarii, membrii guvernului sau reprezentanții instituțiilor publice care au în portofoliu activitatea de prevenire și depistare a cazurilor de evaziune fiscală, deși cunosc și recunosc faptul că România se află în colaps financiar și a apelat la împrumuturi uriașe (FMI, BM, BERD, bănci comerciale, titluri de stat, etc.) pentru a nu intra în faliment, evită (din motive ușor de anticipat) să recunoască public că aceasta se datorează, în primul rând, faptului că guvernele au fost incapabile să colecteze taxele și ipozitele și că România a devenit țara unde crima organizată, în domeniul colectării taxelor și impozitelor, este cea mai „performantă” din UE. Se fac că nu înțeleg că adevărata catastrofă a colapsului financiar al României îl reprezintă gradul scăzut de colectare, în special TVA, accizele și a impozitului real pe profit (la TVA gradul de colectare se află la 56% din estimat, adică pe ultimul loc în Europa, iar la total taxe colectăm aproximativ 75%, față de restul UE, unde gradul de colectare se situează la peste 90%) și nici nu analizează, așa cum se ipune, activitatea guvernelor prin prisma acestor „realizări”, care ar trebui să fie condiția de bază a analizei activității și performanței guvernelor.

Oricât am ocoli și minimaliza fondul problemei, este evident că, în România, corupția și traficul de influență reprezintă principala cauză a sărăciei și menținerii României în categoria țărilor subdezvoltate ale Europei, respectiv a nefuncționării statului de drept și reprezintă, în fapt, mecanismul prin care grupările de crimă organizată au acces direct la banul public și la averea publică. Și, în pofida a ceea ce ni se servește ca și cauză, respectiv factorul uman, cauza principală constă în lipsa unei legislații adecvate, clară, precisă, fără ambigutăți, care să impună transparență totală în colectarea și cheltuirea banului public și care presupune, în primul rând,  eliminarea metodelor arhaice în domeniul colectării și redistribuirii banului public și înlocuirea acestora cu metode eficiente, simple, fără „amendamente” impuse de crima organizată. Or, este mai mult decât evident că, menținerea unor metode învechite în colectarea banului public și a unor criterii subictive și arbitrare în ce privește transferul averii publice și banului public către domeniul privat, constituie adevăratele cauze ce generează și întrețin corupția în sistemul public, având ca și consecință blocarea dezvoltării economiei și creșterea nivelului de sărăcie a populației, aspecte ce caracterizează astăzi România. Un stat care, de peste douăzecișipatru de ani, constant, pierde, anual, în favoarea crimei organizate, peste 25% din total taxe și impozite pe care contribuabilii le achită, adică peste 8,25% din PIB (ceea ce reprezintă, la nivelul anului 2017, aproximativ 60 miliarde lei, adică peste 13 miliarde euro anual) și-și menține „solvabilitatea” prin împrumuturi externe, contra unor dobânzi uriașe și a cedării suveranității asupra resurselor naturale, esențiale asigurării independenței economice și asigurării supraviețuirii populației, are uriașe probleme de management sau administrare, probleme ce n-ar trebui să treacă neanalizate și nesancționate de mass-media cu pretenții de analiști economici și care ar trebui, zilnic, să reprezinte capul de afiș al întregii mass-media. Pentru că, dacă mass-media ar fi înțeles fenomenul, respectiv că proliferarea corupției este direct proporțională cu procentul taxelor colectate de către crima organizată și că gradul scăzut de colectare a TVA (de 56 % din estimat) reprezintă una dintre cauzele principale a proliferării corupției și că soluția era schimbarea mecanismului de colectare a TVA, făcând presiuni asupra Parlamentului și Guvernului României în acest sens, forțându-le să adapteze și îmbunătățească legislația – în special în domeniul metodelor de colectare a TVA, a accizelor și a deductibilității cheltuielilor la calculul impozitului pe profit -,  care să conducă la eficientizarea activității de colectare a veniturilor, până la un nivel de cel puțin 90% din estimat (conform nivelului înregistrat în UE), anual, bugetul de stat ar fi colectat cel puțin 35 miliarde lei în plus, adică aproximativ 8 miliarde de euro ar fi intrat, suplimentar, în trezoreria statului. Opt miliarde de euro suplimentar în bugetul de stat, anual, reprezită exact suma pe care guvernele României au împrumutat-o, constant, în ultimii ani, pentru a asigura funcționarea statului și a evita declararea falimentul administrării statului.

Când însă avem o mass-media care nu înțelege (sau se face că nu înțelege, pentru că este „alimentată” din acest sector al evaziunii) cum funcționează mecanismul de colectare a TVA (și, implicit, mecanismul simplu, favorizat de lege, prin care este sustrasă TVA plătită de consumatorul final), în cascadă  și ce ar însemna pentru România adoptarea metodei simplificate de colectare a TVA (exemplul cerealelor, pe care guvernanții îl ascund, este edificator în ceea ce privește eficiența aplicării metodei simplificate la colectarea TVA), simplificarea legislației privind colectarea accizelor (eliminarea scutirilor și restituirea doar după ce s-a făcut dovada utilizării în domenii netaxabile) sau a regândirii aplicării deductibilității cheltuielilor în cazul ipozitului pe profit, pe criterii reale, de aport direct la crearea plusvalorii; când avem o presă care, avidă de senzațional, întreține cauzele ce generează efectele, adică nu denunță legislația și mecanismul care permite jefuirea bugetului public și nu face presiuni asupra Guvernului și Parlamentului în vederea modificării legislației, ci analizează, steril, neprofesionist, subiectiv sau dedicat, doar efectele evaziunii, adică o mică parte din cazurile depistate; când avem o presă care n-a făcut, niciodată, un bilanț al guvernării, pe principiul eficienței administrării banului public (colectare, cheltuire, împrumuturi) și n-a analizat, serios, niciodată, soldul real al administrării țării de către guvernanți (adică cât a produs, cât a cheltuit, dar, mai ales, cât a înstrăinat din averea publică și cât a împrumutat), șansele ca România să se redreseze economic, să se diminueze evaziunea fiscală și, implicit, corupția, sunt ca și inexistente. Pentru că menținând o legislație depășită moral, imperfectă, plină de „amendamente” strecurate deliberat de crima organizată, stufoasă și plină de contradicții, pentru care crima organizată a creat mecanisme eficiente, aproape perfecte, prin care devalizează bugetul (metoda colectării și rambursării TVA prin firme „fantomă”, metoda neplății accizelor prin schimbarea formal a destinației produselor, metoda nedeclarării producției la cereale, etc.) România va continua să rămână un stat administrat, total, de crima organizată, ce se va bate, exclusiv, pentru acapararea puterii în vederea administrării averii publice în favoarea corporațiilor, grupurilor de interese și, în nici un caz, a cetățenilor.

Și tot în aceeași ordine de idei, n-am auzit pe nimeni din mass-media, în ultimii ani, să menționeze faptul că unul dintre criteriile esențiale ale accederii la spațiul Schengen este creșterea performanței colectării veniturilor bugetare (în special a celor fiscale), până la minim 90% din cele estimate, în cazul veniturilor fiscale și pâna la minim 70% în cazul TVA (în prezent 54%). Or, deși a cheltuit enorm (numai cu reorganizarea ANAF s-au cheltuit peste 82 milioane de euro, pe care DNA, deși știe că s-au cheltuit aiurea, văd că nu are interes să verifice „destinația” reală a banilor alocați pentru reorganizarea ANAF), România n-a performat în ceea ce privește creșterea gradului de colectare a veniturilor fiscale, situându-se tot la nivelul de 75% din estimat, adică la nivelul din 2007 (al aderării la UE). Mai grav, la sfârșitul lunii octombrie 2017, în pofida declarațiilor care spuneau că România a înregistrat cea mai mare creștere economică din UE, TVA colectată (impozitul cu ponderea cea mai mare în total venituri fiscale, care reflectă activitatea ANAF și, în special, a celebrei Direcții Antifraudă), reprezenta 6,8% din PIB, în condițiile în care, în perioada similară a anului 2011 (cu un an înainte de preluarea puterii de către Guvernul Ponta), TVA colectată reprezenta 7 % din PIB, adică cu 0,2 % mai mult (???!!!).

Deci, în loc să înlăture cauzele reale, adică să schimbe legislația care favorizează crima organizată și să blocheze mecanismele prin care sunt sustrase taxele și impozitele, guvernele au procedat în cel mai dezastruos mod cu putință (la comanda crimei organizate, se pare), reorganizând administrația (epurând, practic, incomozii ce deranjau crima organizată), administrație care, din păcate, a continuat să opereze cu aceleași legi deficitare, cu efecte previzibile, favorabile, exclusiv, crimei organizate. Și mass-media nu numai că tace complice când guvernele mimează reformele, acceptând epurările ca și reorganizări de instituții în vederea eficientizării activității, ba mai și aplaudă (contra sponsorizări, bineînțeles !) farsele guvernanților, care în loc să schimbe legile și să blocheze mecanismele prin care bugetul public este devalizat, epurează instituțiile și mută funcționarii dintr-un serviciu sau birou în altul sau dintr-o instituție în alta.

Și asta într-un consens general, în care mass-media, crima organizată și clasa politică – adică zona interlopă a economiei – „și-au dat mâna”și ocolesc subiectul politizarea, de tip mafiot, a administrației publice. Și atunci cum să se elimine corupția ? Chiar nu observă nimeni că aceasta crește exponențial, iar eficiența DNA, deși pare în creștere, raportată la nivelul corupției, este, procentual, tot mai scăzută ?

Concluzia ?

Avem o mass-media bolnavă (nu produce nimic concret, care să conteze cu adevărat, nu monitorizează, nu vede adevăratele și realele probleme ale economiei, ci doar execută ordinele și recită public dictările), care scurmă vârful mizeriei, convinsă ca a decopertat și a făcut vizibil fenomenul și că, astfel, asigură lovirea în inima caracatiței. O mass-media total neprofesionistă, încremenită în șabloane arhaice, de tip comunist, ce are nevoie de upgradare și de profesionalizare, renunțând la orgoliile bazate pe nimic, adică pe diplome traficate, pe vanități ce vor să substituie experiența și competența reală, dar mai ales, la scrisul și moderarea după dictare, pe baza unor (dez) „informări” furnizate de adevărații păpușari ai societății, ce profită de dieletantismul și lipsa de profesionalism a slujbașilor mass-media. O mass-media care trebuie să înțeleagă că nu poate substitui specialiștii, că trebuie să-și „primenească” rândurile cu valori reale, capabile să monitorizeze și să sancționeze derapajele sistemului și să accepte că nu poate supraviețui doar în rol de instrumente ale celor ce dirijează societatea, prin orgolii și vanitate, adică a celor care devalizează bugetul public, pentru că asta, în final, reprezintă sinucidere socială. Pentru că, oricât ar fi de inteligenți, de buni oratori sau mânuitori ai condeiului și orice pretenții ar avea, actualii ce reprezintă mass-media, nu pot fi chiar atât de naivi (făcând abstracție de orgolii sau interese financiare) să nu-și dea seama că nu pot înțelege fenomenele fără practică și fără experiență; că a crea este infinit mai greu decât a distruge și că societatea nu poate evolua numai prin critică pasională, fără soluții, iar acest lucru este mai mult decât vizibil în mass-media actuală. In prezent – deși mulți ignoră realitatea determinați, se pare, mai mult de partea materială imorală decât de adevăr -, pentru adevărații profesioniști, emisiunile în care cei cu pretenții de analiști, doar scurmă mizeria, după dictare – alimetați „preferențial” cu informații și documente la care, logic, n-ar avea cum să aibă acces -, nu produc decât greață și scârbă și un soi de lehamite fatidică, generată de imoralitatea cuibărită în mass-media, pentru că se vede, „din avion”, înregimentarea mass-media în slujba crimei organizate și a zonei interlope a politicii românești. Iar marea majoritate a celor care sunt cu adevărat specialiști în domeniul evaziunii fiscale (inspectori, polițiști, procurori, judecători), asistă neputincioși la cum mass-media, în loc să susțină performanța reală în lupta împotriva evaziunii și a corupției, a devenit o castă a mediocrilor, frustraților profesional și vanitoșilor, ce cred că prin diletantism și-au depășit condiția umană trasată de cel care a fost la originea creației și care pot să-și impună frânturile de adevăr ca regulă de bază, ca și cum n-ar fi vorba de cea mai evidentă dovadă a prostituției morale. În loc să creeze, contra arginții lui Iuda, desființează pe cei ce performează, băgându-i în malaxorul discreditării, exercitându-și rolul de avocați ai Diavolului de tip voiculescian, patrician, ghițian, sau alte „fenomene” etalon naționale de acest gen, care au redecorat pastelul pestriț al unei Românii în care a fi cinstit, corect și a servi legea și adevărul reprezintă un handicap, de multe ori capital. Iar întrebarea care mă tot provoacă e: dacă partea mass-mediei, sponsorizată din bani publici, nu va mai avea acces la acest gen de „mită” bugetară, unde se va aciui hoarda de mercenari ce-au supt, cot la cot cu interlopii politici, fondurile publice, băgând sub preș munții de gunoi imoral ce-au îmbolnăvit cronic societatea ?

 

Exclusiv

Avem și noi Mafie?/Fostul politist Frangulea Alexandru – alias „Capitan la 15 ani” a protejat afacerile murdare ale sefilor SRI Prahova – Ziarul Incisiv de Prahova

Prahova Mea

Publicat

pe

Scandalul WHITE TOWER este departe de a se termina prea curând. Procurorii fac audieri pe bandă rulantă, iar surse judiciare susțin ca nu a mai existat cu un asemenea caz complex. (aici)

In perioada 18,10.2016 – (atentie, perioada de glorie a procurorului Negulescu Mircea, alias „Portocala”, cu locotenentul denigrator, santajist si spagar in persoana pseudo-ziaristului narcoman Catalin Stavri, acoperit de polististi corupti, inclusiv de chestorul Eduard Miritescu -stenogramele sunt elocvente, nu numai in acest DOSAR – aici aici aici  si aici – 31.05.2023, Lupa Marioara, impreuna cu notarii publici Tudose Maria si Todose George Radu, cu intentie directa si folosind mijloace frauduloase:

 • promisiunea de vanzare-cumparare autentificata sub numarul 3794 la data de 18.10.2016!!!
 • actul aditional autentificat sub numarul 4432 la data de 27.09.2018 al promisiunii nr 3794/18.10/2016!!!!
 • actul aditional autentificat sub numarul 2313 din data de 17.05.2022 al promisiunii nr 3794/18.10.2016!!!
 • actul aditional autentificat sub numarul 2068 din data de 31.05.2023 al promisiunii nr 3794/18.10/2016
 • actul de vanzare-cumparare nr 74 din data de 10.01.2023, cu scopul de a obtine foloase materiale injuste, ca prezentare ca vor vinde din patrimoniul PFA, apartamentul 3 din strada Sondelor nr 62T, inlocuit ulterior de:
 • apartamentul 12 din B-dul Bucuresti nt 28K
 • apartament tip 13 cu aceeasi adresa ca mai sus
 • a cauzat un  prejudiciu in valoare de 30.000 euro, prin aceea ca, desi apartamentele au fost achitate integral, la data de 18.10.2016!!!, acestea au fost instrainate fara acordul persoanei vatamate, prin actul notarila de vanzare-cumparare nr 74 din data de 10.01.2023!

La data de 26.10. 2023, numita B.C.A formuleaza o plangere prealabila impotriva PFA LUPU MARIOARA DOMINICA, reprezentata legal de titularul Lupu Marioara si in fapt de catre Lupu Mihai, pentru comiterea infractiunilor de abuz de incredere prin fraudarea creditorilor, constand in aceea ca la data de 09.08.2023, enitatea economica a formulat cererea de deschidere a procedurii simplificate a falimentului catre Tribunalul Prahova.

In acest context, reamintim ca, judecătorii nu au acceptat înscrierea la masa credala a Ruxandrei Stavri, soția lui Cătălin Stavri, și nici a mamei acestuia Adriana Hentel.  Cu alte cuvinte, magistrații acceptă faptul că apartamentele respective sunt primite cu titlul de spaga interpusa pentru pseudo ziaristul narcoman, santajist si spagar.

La data de 09.08.2023, avocatul Nichita Vlad a transmis, prin email, catre Tribunalul Prahova, cererea de „deschidere a procedurii simplificate a falimentului, formulata de debitoarea Lupu Marioara – Dominica PFA, in vederea inregistrarii, cu mentiunea ca aceeasi solicitare a fost transmisa si prin fax catre instanta, la data de 01.08.2024.

Astfel, la Tribunalul Prahova, Sectia a II a Civila, de contencios administrativ si fiscal, la data de 09.08.2023, s-a inregistrat dosarul nr 3418/105/2023.

Si sunt zeci de astfel de cazuri pe care le vom prezenta pe larg, rugam cititorii doar sa fie atenti la numerele apartamentelor si sa vedem, la sfarsitul investigatiei unde au ajuns acestea.

Pe de alta parte, lichidatorul judiciar Neamu Corneliu a efectuat un Raport profesional cu privire la „imprejurarile care au dus la aparitia starii de faliment a debitorului Lupu Marioara – Dominica PFA”, raport care confirma modalitatea in care aceasta grupare de criminalitate economico-financiara organizata infiintata de procurorul Negulescu Mircea a actionat si a incercat sa praduiasca pe toti, in stilul lor caracteristic, grupare protejata de la varful MAI si de politsiti corupti din IPJ Prahova:

Suma de 3.546.500 lei a fost restituita catre Lupu Marioara, suma in cuantum de 2.496.600 lei a fost restituia catre Lupu Stfean, suma in cuantum de 6.169.569, 43 lei a fost achitata catre Aprodem SA unde Lupu Marioara detine calitatea de presedinte al consiliului de administratie, sume achitate in frauda creditorilor!!!!

Modul cum pseudo-ziaritul narcoman, santajist si spagar, locotenentul procurorului „Portocala” a incercat sa il pacaleasca pe procurorul de caz, dupa ce primise MITA mai multe apartamente, prin sotia si mama sa:

La data de 11.01.2024, pentru a scapa de raspunderea penala care il incumba si cu speranta ca il va pacali pe procuror si organele de cercetare penala, pseudo-jurnalistul narcoman, santajist, spagar si denigrator s-a prezentat la Parchet pentru a il „denunta” pe Lupu Mihai, prietenul sau de unde luase spaga si pentru care intervenise la „Volosevici”!

Acesta, cu tupeul sau de interpop a explicat organelor de cercetare penala ca s-a prezntat singur, nesilit de nimeni (poate doar la auzul zanganitului catuselor) pentru a „sifona” ca la asa zisa redatie de santaje, spagi si denigari s-a prezentat Lupu Mihai (10.01.2024) care a oferit un interviu in care a vorbit despre construirea blocului White Tower, cat si despre presupuse nedreptati la care a fost supus de catre autoritatile statului.

A declarat ca NU STIE daca sa mai aiba incredere in Lupu Mihai si daca sa publice acest interviu.

Tupeu de interpop in contextul in care o instanta a constatat ca acesta a primit spaga apartamentele prin sotia si mama sa, eliminate de la masa credeala.

Pseudo -ziaristul narcoman, spagar si santajist Stavri Catalin a declarat sub juramant ca este prieten cu avocatul Nichita Vlad si fara sa precizeze motivul „vizitei” la organele de cercetare penala (probabil considerand ca ii va mai merge ca pe vremea procurorului „Portocala” , fiind vizibil incosevent in cele relatate celor de la urmarire penala a declarat ca si el se considera inselat de Lupu MIhai, dar nu doreste sa faca o plangere penala. Deci, sa recapitulam: saracutul interpop se simte inselat dar nu depune plangere penala. mai mult, il denynta doar…. De râsu-plânsu!

Cercul se strange, vom publica toate operatiunile prin care aceasta grupare de criminailitate economico-financiar – organizata protejata de chsestorul Eduard Miritescu, comisarul Ginel Preda, Frangulea, Balan cel cinstit care noaptea dansa cu hotii si ziua sotia ii ancheta (si/sau invers cu ziua si noaptea), cu ofiterii corupti de la SIC si BCCO, fini si nasi ai celebrului locotent Muresan Catalin, cel cu atentatul deseurilor de la Pleasa, etc.

BOMBA ECOLOGICA DE LA PLEASA UNDE „interpopul” Catalin Muresan beneficiaza de protectia finilor si nasillor de la SIC, BCCO si, perosnal al „cinstitului” comisar Marcel Balan

.

Intreband in investigatiile noastre complexe cum de s-a reusit ca aceasta grupare de crima organizata sa beneficieze de o asemenea protectie, sefi din IPJ Prahova si de la nivelul M.A.I ne-au lamurit, dezvaluiri senzationale care vor face obiectul unor aticole separat de acest dosar:

În modul caracteristic discreționar, Ministerul Afacerilor Interne are mari lapsusuri când vine vorba de echitate și recompensarea personalului pe măsura activității privind salariile de ”excelență”:

 1. Chestorul Eduard Miritescu a reusit sa isi impuna suprematia asupra IPJ Prahova prin modul ca, acesta, personal, transmite sefului IPJ Prahova, lista deja completata cu cei care „merita” salariile de „excelenta”. Ghiciti cine sunt pe aceasta lista? Nu, in nici un caz politisti verticali si care muncesc, ci politsitii corupti care raspund la comenzi si acopera aceata grupare de criminalitate economico-financiar-organizata.
 2. Al doilea semnal de alarma tras de sursele noastre din varful IPJ Prahova si varful M.A.I (sac!) ne indeamna sa verificam organigramele din IGPR si IGP, sa realizam ca toti sunt din….”Prahova”. Un sistem bine pus la punct pe care il vom devoala.

Ne intrebam doar cat mai dureaza ca celebrul chestor Eduard Miritescu, „profeionistul” de la Onesti, sa fie „tras” pe dreapta, ca in cazul „pescarului”. E vorba de cateva zile, probabil, din sursele noaste de la D.I.P.I!

Intrebare publica pentru D.I.P.I si D.G.A:

Daca infractiunile se derulau inca din 2016, de ce SIC si BCCO au facut joc de „glezne” si la ordinul cui?!!! Aaaaa, pe acolo zac niscai fini si nasi ai interpopului Catalin Muresan si aceasta activitate era coordonata de inca comisarul sef Ginel Preda? Acum intelegem! Vom reveni! (Cristina T.).

N. R:

Reamintim ca, dupa aparitia primului articol, de mai mult de  3 ani de zile cu aceasta mafie, IPJ Prahova a raspuns oficial ca nu are date despre aceasta cauza, un adevarat „joc de glezne”, probabil stiu mai bine de ce chestorul Eduard Miritescu de la varful MAI si Ginel Preda, inca la varful IPJ Prahova.

Ulterior acestor magarii pe fata, oficial transmise ziarului Incisiuv de Prahova, redactia noastra le-a dat acestora „cartoful fierbinte”, peste 300 de doccumente transmise, unele dintre acestea care au disparut ulterior de la Urbanismul lui Volosevici.

Iata adevarul, care contrazice expresiile de „noaptea mintii” ale edilului, stilul lui „AVORTON”, se stie cine este!!

IPJ Prahova, prin adresa nr 149.193/20.12.2022, a confirmat, intr-un final, cu galusca in bratele aruncata de noi, sa le legam „mainile”, dezvaluirile ziarului Incisiv de Prahova privind caracatița imobiliară de la varful Primăriei Ploiești.

Dosar penal

„Aspectele mentionate au facut obiectul unor verificari efectuate de catre politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, iar in urma acestora, s-au conturat elementele constitutive ale unor infractiuni in cazul carora urmarirea penala se efectueaza in mod obligatoriu de catre procuror.

Pe aceste considerente, materialul intocmit a fost inaintat, conform competentei, Parchetului de pe langa Judecatoria Ploiesti...”

Ar fi îndeajuns o scurtă verificare a documentelor oficiale emise de către Primăria Ploiești, anterior construirii unor clădiri prin Planul Urbanistic Zonal, de unde reiese doar edificarea unor imobile cu destinația de birouri și spații comerciale, nici vorbă de construirea unor blocuri cu destinația de locuințe. În continuare vă prezentăm cum „oamenii de afaceri” au întors-o ca la Ploiești pe sub nasul autorităților ba, mai mult, cu sprijinul mai mult sau mai puțin interesat al autorităților locale.

Este vorba de două imobile ridicate în zona Hipodromului Ploiești pentru care au fost solicitate emiterea unor Certificate de Urbanism în scopul declarat „Construire imobil birouri cu spații comerciale la parter, branșamente utilități și împrejmuire”.

Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – Zona Hipodrom, NU EXISTĂ derogări privind modificarea condițiilor de construire, adică în ceea ce privește funcțiunile admise, regimul de construire, înălțimea maximă admisă ș.a.m.d.. De asemenea, în ceea ce privește o zonă de locuit, este subliniat faptul că „se instituie interdicție temporară de contrucție pentru aceste zone până la asocierea proprietarilor parcelelor respective și întocmirea unui PUZ pentru parcelarea nou propusă, cu respectarea Dreptului de Parcelare”. Și, dacă totul nu era clar, Art. 3- UTILIZĂRI INTERZISE din PUZ precizează că „se interzice amplasarea locuințelor”.

Totuși, potrivit informațiilor pe care le deținem, „investitorii” imobiliari locali nu se dezic de modul de operare și cer modificarea PUZ, iar Primăria se execută. În fond, Primăria Ploiești nu poate deranja grupurile de interese cu care face afaceri de ani buni.

După dezvăluirile apărute în presă, în urma cărora organele de cercetare abilitate ar trebui să se sesizeze din oficiu, conform Codului de Procedură Penală, documentația de schimbare a destinației pentru imobilele situate pe Bulevardul București nr. 28 și repectiv nr. 28 K a dispărut curios din arhiva urbanistică ca în Triunghiul Bermudelor. Triunghiul dispariției pare a fi între aparatul primarului (edilul fiind la butoane), Direcția Generală de Dezvoltare Urbană Ploiești și U.A.T. Ploiești.

Dar, pe lângă toate elementele suspecte ale afacerii, schimbarea PUZ-ului, modul de realizare a vânzării noilor apartamente (foste birouri) arată clar că există și alte ițe și combinații, unele cu iz penal.

Concret, facem referire la autorizațiile de construcție eliberate pentru PFA Lupu Marioara Dominica pentru mai multe imobile, inclusiv pentru cel situat în Ploiești, Bdul București, nr 28K. Din datele și informațiile pe care le deținem, reiese faptul că mai multe apartamente construite de PFA Lupu Marioara Dominica au fost date unor personae influente cu titlu curios de „gratuit”. Din aceste „ecuații” imobiliare nu lipsesc notarii, cei care au certificat actele de vânzare-cumpărare a unor apartamente care, în realitate, sunt de fapt birouri. Ar fi cazul ca pseudo-dezvoltatorii imobiliari și cei care fac abuz de funcțiile deținute implicați în dare/primire de mită și falsurile în autorizațiile de construcție să fie anchetați pentru eradicarea caracatiței imobiliare locale.

În concluzie, pentru autorizarea unei construcții este obligatoriu a se respecta prevederile stipulate în Regulamentul Local de Urbanim aferent PUZ Hipodrom, ceea ce nu s–a întâmplat în cazul prezentat mai sus.

Vă prezentăm și un scurt istoric al actelor emise de Direcția Generală de Dezvoltare Urbană:

În anul 2015, Daniel Mihai Florin PFA solicită emiterea unui Certificat de Urbanism (CU) în scopul declarat „Construire imobil birouri cu spații comerciale la parter, branșamente utilități și împrejmuire” pe un teren situat în Bdul București nr 28. Având în vedere că funcțiunea se încadra în prevederile RLU, anume clădire birouri, nu a fost precizat în solicitare un regim de înălțime, a fost solicitată, elaborarea unui Plan Urbanistic de Detaliu prin care, în ciuda denumirii, nu se intra prea mult în detalii, cerându-se doar respectarea acestuia. Astfel, a fost emis CU nr.12892015.

În anul 2017, Daniel Mihai Florin PFA solicită emiterea unui Certificat de Urbanism (CU) în scopul declarat „Constituire sediu administrativ – Birouri 2S+P+8E pe un teren cu suprafața de 3.951,00 mp, deși măsurătorile arată de fapt 4.286,00 mp, situat în Bdul București nr 28K. A fost emis CU nr. 1009/2017 care permite construirea în mod direct a obiectului de investiție.

Dar, certificatul de urbanism NU RESPECTĂ prevederile RLU aferent PUZ Hipodrom.  Terenul respectiv depășește 3.000 de mp, caz în care era OBLIGATORIU elaborarea și aprobarea PUZ și nu are acces la Bdul București, ci la un drum de exploatare, nefiind precizat regimul juridic al acestuia și dacă este deschis circulației publice. La înălțimea maximă admisă a clădirii, lățimea drumului ar trebui să depășeacă 9 ml, impunându-se elaborarea și aprobarea unui PUZ. Spațiile de parcare ar fi trebuit asigurate și dimensionate, conform Hotărârii nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism.

Astfel, a fost ignorat CU care nu respectă prevederile legale, iar între partea scrisă și partea desenată există mai multe neconcordanțe și se IMPUNEA un PUZ. Între timp, s-a schimbat și adresa poștală și nr. 28 a devenit 28K.

În anul 2018, PFA Lupu Marioara Dominica, după ce a cumpărat de la Daniel Mihai Florin PFA terenul și autorizația, solicită un CU în scopul declarat „Modificare proiect autorizat cu AC nr.122/2018” pe un teren cu suprafața de 3.951,00 mp, dar care măsoară 4.286,00 mp., situat pe Bdul București nr 28K.  A fost emis CU 1455/2018 care face referire la o autorizație deja emisă și astfel apare AC nr. 293/2020, punând sub semnul întrebării legalitatea autorizației inițiale din 2018.

La data 16.07.2018, PFA Lupu Marioara Dominica, prin Lupu Mihai, a înregistrat la DGDU o documentație pentru consultarea Comiiei de Avizare și Evaluare în vederea modificării proiectului autorizat cu AC 122/19.04.2018Între timp s–a contatat că terenul pe care trebuia amplasată contrucția era contaminat cu reziduuri petroliere. Nu toți membrii Comisiei au fost de accord cu modificările, cerând și alte avize și reluarea procedurii de autorizare. Documentația depusă a fot retrasă de către reprezentantul legal Lupu Mihai.

Mai mult, după începerea lucrărilor s–a decoperit că amplasamentul este adiacent unei conducte ce aparține Petrotel –Lukoil SA.

Și, uite așa, între PFA Lupu Marioara Dominica și Petrotel –Lukoil au apărut trei dosare aflate pe rol la Tribunalul Prahova: 3656/105/2018 – superficie; 5036/105/2018 – anulare act adminitrativ AC 122/19.04.2018 și 3653/105/2018, judecat pe fond, intanța dipunând supendarea executării autorizației de contruire.

Însă, deși hotărârea a fost executorie, nu a verificat cineva dacă hotărârea Tribunalului a fost respectată. Iar în acest caz ar trebui sesizate organele de cercetare penală în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 actualizată, aplicabile în aceată speță.

Chiar dacă în aceste dosare Primăria Municipiului Ploiești și Primarul Municipiului sunt chemați în instanță de către Lukoil în calitate de pârâți, curios de supect este faptul că nu a fost efectuat niciun control la locul faptei de către serviciile de competență din subordinea Primăriei.

În ciuda litigiilor apărute, în anul 2021, PFA Lupu Marioara Dominica solicită un nou CU în scopul declarat „Modificare destinație a imobilului autorizat cu AC 122/2018 și reautorizat cu AC nr. 293/2020 un imobil locuințe colective fără a face modificări structural” pe terenul care e mai mic în scripte decât real.  Și noul CU emis cu nr. 1109/2021 sfidează cadrul legal întrucât zona permitea edificii cu caracter public, nu cu caracter privat!

În anul 2022, PFA Lupu Marioara Dominica mai face un pas mic pentru ea, dar mare pentru omenire solicitând alt CU, schimbând scopul, nu și mijloacele, de data aceasta vrând „Recompartimentări interioare nestructurale” la același imobil. Nu putea fi refuzată pentru că aducea modificări unei construcții autorizate și astfel fenta din nou elaborarea unei documentații de urbanism. Și dacă tot s–a greșit la măsurători, pe lung, pe lat, a mai mers una pe înălțime: 2S+P+8E a devenit 2S+P+9E, fără a se respecta înălțimea maximă de 27 ml, impusă de RLU.

Rămâne de văzut în ce fel vor fi anchetate persoanele implicate în combinațiile imobiliare din Ploiești și cât timp va dura până când cei care au eludat prevederile contractuale vor fi trași la răpundere.

De abia, de acum incolo, o sa intelegem, impreuna, de ce i-am multumit – public, unui INFRACTOR  ca a reusit sa deschida „CUTIA PANDOREI”. Speram sa ii multumeasca toti pe care i-a atras in acest „malaxor” penal, tot public!. Si, asta e doar inceputul! Este o INVESTIGATIE de care ne ocupam de 3 ani de zile…(Cristina T.).

Canabis pe toate strazile

 

Percheziții in desfasurare la Primăria Ploiesti, la serviciul Urbanism in episodul Caracatița WHITE TOWER in orasul (Republica) lui Caragiale (VI) Familia LUPU încearcă să spele putina! Si alti…INFRACTORI!

Caracatița WHITE TOWER in orasul (Republica) lui Caragiale (V) Familia LUPU încearcă să spele putina! Si alti…INFRACTORI!

Caracatița WHITE TOWER PLOIEȘTI ajunge NAȚIONALĂ!/De la Ploiești, în toată țara! (IV)

WHITE TOWER o afacere penală cu implicații naționale! (III)

A

B

C

D

E

orca_share_media1670757078276_7007663096442960133.pdf

orca_share_media1670757079011_7007663099524373397.pdf

orca_share_media1670757079526_7007663101721758822.pdf

orca_share_media1670757080090_7007663104050034428.pdf

orca_share_media1670757080658_7007663106433680275.pdf

orca_share_media1670757081098_7007663108279756863.pdf

orca_share_media1670757081984_7007663111994440053.pdf

orca_share_media1670757082398_7007663113730509581.pdf

orca_share_media1670757083007_7007663116285355735.pdf

Citeste in continuare

Exclusiv

WHITE TOWER (XXXI)/Modalitatea cum pseudo-ziarisul narcoman, santajist si spagar, Catalin Stavri, locotenenul procurorului „Portocala” a incercat sa il pacaleasca pe procurorul de caz, dupa ce primise MITA mai multe apartamente, prin sotia si mama sa – Ziarul Incisiv de Prahova

Prahova Mea

Publicat

pe

Scandalul WHITE TOWER este departe de a se termina prea curând. Procurorii fac audieri pe bandă rulantă, iar surse judiciare susțin ca nu a mai existat cu un asemenea caz complex. (aici)

In perioada 18,10.2016 – (atentie, perioada de glorie a procurorului Negulescu Mircea, alias „Portocala”, cu locotenentul denigrator, santajist si spagar in persoana pseudo-ziaristului narcoman Catalin Stavri, acoperit de polististi corupti, inclusiv de chestorul Eduard Miritescu -stenogramele sunt elocvente, nu numai in acest DOSAR – aici aici aici  si aici – 31.05.2023, Lupa Marioara, impreuna cu notarii publici Tudose Maria si Todose George Radu, cu intentie directa si folosind mijloace frauduloase:

 • promisiunea de vanzare-cumparare autentificata sub numarul 3794 la data de 18.10.2016!!!
 • actul aditional autentificat sub numarul 4432 la data de 27.09.2018 al promisiunii nr 3794/18.10/2016!!!!
 • actul aditional autentificat sub numarul 2313 din data de 17.05.2022 al promisiunii nr 3794/18.10.2016!!!
 • actul aditional autentificat sub numarul 2068 din data de 31.05.2023 al promisiunii nr 3794/18.10/2016
 • actul de vanzare-cumparare nr 74 din data de 10.01.2023, cu scopul de a obtine foloase materiale injuste, ca prezentare ca vor vinde din patrimoniul PFA, apartamentul 3 din strada Sondelor nr 62T, inlocuit ulterior de:
 • apartamentul 12 din B-dul Bucuresti nt 28K
 • apartament tip 13 cu aceeasi adresa ca mai sus
 • a cauzat un  prejudiciu in valoare de 30.000 euro, prin aceea ca, desi apartamentele au fost achitate integral, la data de 18.10.2016!!!, acestea au fost instrainate fara acordul persoanei vatamate, prin actul notarila de vanzare-cumparare nr 74 din data de 10.01.2023!

La data de 26.10. 2023, numita B.C.A formuleaza o plangere prealabila impotriva PFA LUPU MARIOARA DOMINICA, reprezentata legal de titularul Lupu Marioara si in fapt de catre Lupu Mihai, pentru comiterea infractiunilor de abuz de incredere prin fraudarea creditorilor, constand in aceea ca la data de 09.08.2023, enitatea economica a formulat cererea de deschidere a procedurii simplificate a falimentului catre Tribunalul Prahova.

In acest context, reamintim ca, judecătorii nu au acceptat înscrierea la masa credala a Ruxandrei Stavri, soția lui Cătălin Stavri, și nici a mamei acestuia Adriana Hentel.  Cu alte cuvinte, magistrații acceptă faptul că apartamentele respective sunt primite cu titlul de spaga interpusa pentru pseudo ziaristul narcoman, santajist si spagar.

La data de 09.08.2023, avocatul Nichita Vlad a transmis, prin email, catre Tribunalul Prahova, cererea de „deschidere a procedurii simplificate a falimentului, formulata de debitoarea Lupu Marioara – Dominica PFA, in vederea inregistrarii, cu mentiunea ca aceeasi solicitare a fost transmisa si prin fax catre instanta, la data de 01.08.2024.

Astfel, la Tribunalul Prahova, Sectia a II a Civila, de contencios administrativ si fiscal, la data de 09.08.2023, s-a inregistrat dosarul nr 3418/105/2023.

Si sunt zeci de astfel de cazuri pe care le vom prezenta pe larg, rugam cititorii doar sa fie atenti la numerele apartamentelor si sa vedem, la sfarsitul investigatiei unde au ajuns acestea.

Pe de alta parte, lichidatorul judiciar Neamu Corneliu a efectuat un Raport profesional cu privire la „imprejurarile care au dus la aparitia starii de faliment a debitorului Lupu Marioara – Dominica PFA”, raport care confirma modalitatea in care aceasta grupare de criminalitate economico-financiara organizata infiintata de procurorul Negulescu Mircea a actionat si a incercat sa praduiasca pe toti, in stilul lor caracteristic, grupare protejata de la varful MAI si de politsiti corupti din IPJ Prahova:

Suma de 3.546.500 lei a fost restituita catre Lupu Marioara, suma in cuantum de 2.496.600 lei a fost restituia catre Lupu Stfean, suma in cuantum de 6.169.569, 43 lei a fost achitata catre Aprodem SA unde Lupu Marioara detine calitatea de presedinte al consiliului de administratie, sume achitate in frauda creditorilor!!!!

Modul cum pseudo-ziaritul narcoman, santajist si spagar, locotenentul procurorului „Portocala” a incercat sa il pacaleasca pe procurorul de caz, dupa ce primise MITA mai multe apartamente, prin sotia si mama sa:

La data de 11.01.2024, pentru a scapa de raspunderea penala care il incumba si cu speranta ca il va pacali pe procuror si organele de cercetare penala, pseudo-jurnalistul narcoman, santajist, spagar si denigrator s-a prezentat la Parchet pentru a il „denunta” pe Lupu Mihai, prietenul sau de unde luase spaga si pentru care intervenise la „Volosevici”!

Acesta, cu tupeul sau de interpop a explicat organelor de cercetare penala ca s-a prezntat singur, nesilit de nimeni (poate doar la auzul zanganitului catuselor) pentru a „sifona” ca la asa zisa redatie de santaje, spagi si denigari s-a prezentat Lupu Mihai (10.01.2024) care a oferit un interviu in care a vorbit despre construirea blocului White Tower, cat si despre presupuse nedreptati la care a fost supus de catre autoritatile statului.

A declarat ca NU STIE daca sa mai aiba incredere in Lupu Mihai si daca sa publice acest interviu.

Tupeu de interpop in contextul in care o instanta a constatat ca acesta a primit spaga apartamentele prin sotia si mama sa, eliminate de la masa credeala.

Pseudo -ziaristul narcoman, spagar si santajist Stavri Catalin a declarat sub juramant ca este prieten cu avocatul Nichita Vlad si fara sa precizeze motivul „vizitei” la organele de cercetare penala (probabil considerand ca ii va mai merge ca pe vremea procurorului „Portocala” , fiind vizibil incosevent in cele relatate celor de la urmarire penala a declarat ca si el se considera inselat de Lupu MIhai, dar nu doreste sa faca o plangere penala. Deci, sa recapitulam: saracutul interpop se simte inselat dar nu depune plangere penala. mai mult, il denynta doar…. De râsu-plânsu!

Cercul se strange, vom publica toate operatiunile prin care aceasta grupare de criminailitate economico-financiar – organizata protejata de chsestorul Eduard Miritescu, comisarul Ginel Preda, Frangulea, Balan cel cinstit care noaptea dansa cu hotii si ziua sotia ii ancheta (si/sau invers cu ziua si noaptea), cu ofiterii corupti de la SIC si BCCO, fini si nasi ai celebrului locotent Muresan Catalin, cel cu atentatul deseurilor de la Pleasa, etc.

BOMBA ECOLOGICA DE LA PLEASA UNDE „interpopul” Catalin Muresan beneficiaza de protectia finilor si nasillor de la SIC, BCCO si, perosnal al „cinstitului” comisar Marcel Balan

.

Intreband in investigatiile noastre complexe cum de s-a reusit ca aceasta grupare de crima organizata sa beneficieze de o asemenea protectie, sefi din IPJ Prahova si de la nivelul M.A.I ne-au lamurit, dezvaluiri senzationale care vor face obiectul unor aticole separat de acest dosar:

În modul caracteristic discreționar, Ministerul Afacerilor Interne are mari lapsusuri când vine vorba de echitate și recompensarea personalului pe măsura activității privind salariile de ”excelență”:

 1. Chestorul Eduard Miritescu a reusit sa isi impuna suprematia asupra IPJ Prahova prin modul ca, acesta, personal, transmite sefului IPJ Prahova, lista deja completata cu cei care „merita” salariile de „excelenta”. Ghiciti cine sunt pe aceasta lista? Nu, in nici un caz politisti verticali si care muncesc, ci politsitii corupti care raspund la comenzi si acopera aceata grupare de criminalitate economico-financiar-organizata.
 2. Al doilea semnal de alarma tras de sursele noastre din varful IPJ Prahova si varful M.A.I (sac!) ne indeamna sa verificam organigramele din IGPR si IGP, sa realizam ca toti sunt din….”Prahova”. Un sistem bine pus la punct pe care il vom devoala.

Ne intrebam doar cat mai dureaza ca celebrul chestor Eduard Miritescu, „profeionistul” de la Onesti, sa fie „tras” pe dreapta, ca in cazul „pescarului”. E vorba de cateva zile, probabil, din sursele noaste de la D.I.P.I!

Intrebare publica pentru D.I.P.I si D.G.A:

Daca infractiunile se derulau inca din 2016, de ce SIC si BCCO au facut joc de „glezne” si la ordinul cui?!!! Aaaaa, pe acolo zac niscai fini si nasi ai interpopului Catalin Muresan si aceasta activitate era coordonata de inca comisarul sef Ginel Preda? Acum intelegem! Vom reveni! (Cristina T.).

N. R:

Reamintim ca, dupa aparitia primului articol, de mai mult de  3 ani de zile cu aceasta mafie, IPJ Prahova a raspuns oficial ca nu are date despre aceasta cauza, un adevarat „joc de glezne”, probabil stiu mai bine de ce chestorul Eduard Miritescu de la varful MAI si Ginel Preda, inca la varful IPJ Prahova.

Ulterior acestor magarii pe fata, oficial transmise ziarului Incisiuv de Prahova, redactia noastra le-a dat acestora „cartoful fierbinte”, peste 300 de doccumente transmise, unele dintre acestea care au disparut ulterior de la Urbanismul lui Volosevici.

Iata adevarul, care contrazice expresiile de „noaptea mintii” ale edilului, stilul lui „AVORTON”, se stie cine este!!

IPJ Prahova, prin adresa nr 149.193/20.12.2022, a confirmat, intr-un final, cu galusca in bratele aruncata de noi, sa le legam „mainile”, dezvaluirile ziarului Incisiv de Prahova privind caracatița imobiliară de la varful Primăriei Ploiești.

Dosar penal

„Aspectele mentionate au facut obiectul unor verificari efectuate de catre politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, iar in urma acestora, s-au conturat elementele constitutive ale unor infractiuni in cazul carora urmarirea penala se efectueaza in mod obligatoriu de catre procuror.

Pe aceste considerente, materialul intocmit a fost inaintat, conform competentei, Parchetului de pe langa Judecatoria Ploiesti...”

Ar fi îndeajuns o scurtă verificare a documentelor oficiale emise de către Primăria Ploiești, anterior construirii unor clădiri prin Planul Urbanistic Zonal, de unde reiese doar edificarea unor imobile cu destinația de birouri și spații comerciale, nici vorbă de construirea unor blocuri cu destinația de locuințe. În continuare vă prezentăm cum „oamenii de afaceri” au întors-o ca la Ploiești pe sub nasul autorităților ba, mai mult, cu sprijinul mai mult sau mai puțin interesat al autorităților locale.

Este vorba de două imobile ridicate în zona Hipodromului Ploiești pentru care au fost solicitate emiterea unor Certificate de Urbanism în scopul declarat „Construire imobil birouri cu spații comerciale la parter, branșamente utilități și împrejmuire”.

Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – Zona Hipodrom, NU EXISTĂ derogări privind modificarea condițiilor de construire, adică în ceea ce privește funcțiunile admise, regimul de construire, înălțimea maximă admisă ș.a.m.d.. De asemenea, în ceea ce privește o zonă de locuit, este subliniat faptul că „se instituie interdicție temporară de contrucție pentru aceste zone până la asocierea proprietarilor parcelelor respective și întocmirea unui PUZ pentru parcelarea nou propusă, cu respectarea Dreptului de Parcelare”. Și, dacă totul nu era clar, Art. 3- UTILIZĂRI INTERZISE din PUZ precizează că „se interzice amplasarea locuințelor”.

Totuși, potrivit informațiilor pe care le deținem, „investitorii” imobiliari locali nu se dezic de modul de operare și cer modificarea PUZ, iar Primăria se execută. În fond, Primăria Ploiești nu poate deranja grupurile de interese cu care face afaceri de ani buni.

După dezvăluirile apărute în presă, în urma cărora organele de cercetare abilitate ar trebui să se sesizeze din oficiu, conform Codului de Procedură Penală, documentația de schimbare a destinației pentru imobilele situate pe Bulevardul București nr. 28 și repectiv nr. 28 K a dispărut curios din arhiva urbanistică ca în Triunghiul Bermudelor. Triunghiul dispariției pare a fi între aparatul primarului (edilul fiind la butoane), Direcția Generală de Dezvoltare Urbană Ploiești și U.A.T. Ploiești.

Dar, pe lângă toate elementele suspecte ale afacerii, schimbarea PUZ-ului, modul de realizare a vânzării noilor apartamente (foste birouri) arată clar că există și alte ițe și combinații, unele cu iz penal.

Concret, facem referire la autorizațiile de construcție eliberate pentru PFA Lupu Marioara Dominica pentru mai multe imobile, inclusiv pentru cel situat în Ploiești, Bdul București, nr 28K. Din datele și informațiile pe care le deținem, reiese faptul că mai multe apartamente construite de PFA Lupu Marioara Dominica au fost date unor personae influente cu titlu curios de „gratuit”. Din aceste „ecuații” imobiliare nu lipsesc notarii, cei care au certificat actele de vânzare-cumpărare a unor apartamente care, în realitate, sunt de fapt birouri. Ar fi cazul ca pseudo-dezvoltatorii imobiliari și cei care fac abuz de funcțiile deținute implicați în dare/primire de mită și falsurile în autorizațiile de construcție să fie anchetați pentru eradicarea caracatiței imobiliare locale.

În concluzie, pentru autorizarea unei construcții este obligatoriu a se respecta prevederile stipulate în Regulamentul Local de Urbanim aferent PUZ Hipodrom, ceea ce nu s–a întâmplat în cazul prezentat mai sus.

Vă prezentăm și un scurt istoric al actelor emise de Direcția Generală de Dezvoltare Urbană:

În anul 2015, Daniel Mihai Florin PFA solicită emiterea unui Certificat de Urbanism (CU) în scopul declarat „Construire imobil birouri cu spații comerciale la parter, branșamente utilități și împrejmuire” pe un teren situat în Bdul București nr 28. Având în vedere că funcțiunea se încadra în prevederile RLU, anume clădire birouri, nu a fost precizat în solicitare un regim de înălțime, a fost solicitată, elaborarea unui Plan Urbanistic de Detaliu prin care, în ciuda denumirii, nu se intra prea mult în detalii, cerându-se doar respectarea acestuia. Astfel, a fost emis CU nr.12892015.

În anul 2017, Daniel Mihai Florin PFA solicită emiterea unui Certificat de Urbanism (CU) în scopul declarat „Constituire sediu administrativ – Birouri 2S+P+8E pe un teren cu suprafața de 3.951,00 mp, deși măsurătorile arată de fapt 4.286,00 mp, situat în Bdul București nr 28K. A fost emis CU nr. 1009/2017 care permite construirea în mod direct a obiectului de investiție.

Dar, certificatul de urbanism NU RESPECTĂ prevederile RLU aferent PUZ Hipodrom.  Terenul respectiv depășește 3.000 de mp, caz în care era OBLIGATORIU elaborarea și aprobarea PUZ și nu are acces la Bdul București, ci la un drum de exploatare, nefiind precizat regimul juridic al acestuia și dacă este deschis circulației publice. La înălțimea maximă admisă a clădirii, lățimea drumului ar trebui să depășeacă 9 ml, impunându-se elaborarea și aprobarea unui PUZ. Spațiile de parcare ar fi trebuit asigurate și dimensionate, conform Hotărârii nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism.

Astfel, a fost ignorat CU care nu respectă prevederile legale, iar între partea scrisă și partea desenată există mai multe neconcordanțe și se IMPUNEA un PUZ. Între timp, s-a schimbat și adresa poștală și nr. 28 a devenit 28K.

În anul 2018, PFA Lupu Marioara Dominica, după ce a cumpărat de la Daniel Mihai Florin PFA terenul și autorizația, solicită un CU în scopul declarat „Modificare proiect autorizat cu AC nr.122/2018” pe un teren cu suprafața de 3.951,00 mp, dar care măsoară 4.286,00 mp., situat pe Bdul București nr 28K.  A fost emis CU 1455/2018 care face referire la o autorizație deja emisă și astfel apare AC nr. 293/2020, punând sub semnul întrebării legalitatea autorizației inițiale din 2018.

La data 16.07.2018, PFA Lupu Marioara Dominica, prin Lupu Mihai, a înregistrat la DGDU o documentație pentru consultarea Comiiei de Avizare și Evaluare în vederea modificării proiectului autorizat cu AC 122/19.04.2018Între timp s–a contatat că terenul pe care trebuia amplasată contrucția era contaminat cu reziduuri petroliere. Nu toți membrii Comisiei au fost de accord cu modificările, cerând și alte avize și reluarea procedurii de autorizare. Documentația depusă a fot retrasă de către reprezentantul legal Lupu Mihai.

Mai mult, după începerea lucrărilor s–a decoperit că amplasamentul este adiacent unei conducte ce aparține Petrotel –Lukoil SA.

Și, uite așa, între PFA Lupu Marioara Dominica și Petrotel –Lukoil au apărut trei dosare aflate pe rol la Tribunalul Prahova: 3656/105/2018 – superficie; 5036/105/2018 – anulare act adminitrativ AC 122/19.04.2018 și 3653/105/2018, judecat pe fond, intanța dipunând supendarea executării autorizației de contruire.

Însă, deși hotărârea a fost executorie, nu a verificat cineva dacă hotărârea Tribunalului a fost respectată. Iar în acest caz ar trebui sesizate organele de cercetare penală în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 actualizată, aplicabile în aceată speță.

Chiar dacă în aceste dosare Primăria Municipiului Ploiești și Primarul Municipiului sunt chemați în instanță de către Lukoil în calitate de pârâți, curios de supect este faptul că nu a fost efectuat niciun control la locul faptei de către serviciile de competență din subordinea Primăriei.

În ciuda litigiilor apărute, în anul 2021, PFA Lupu Marioara Dominica solicită un nou CU în scopul declarat „Modificare destinație a imobilului autorizat cu AC 122/2018 și reautorizat cu AC nr. 293/2020 un imobil locuințe colective fără a face modificări structural” pe terenul care e mai mic în scripte decât real.  Și noul CU emis cu nr. 1109/2021 sfidează cadrul legal întrucât zona permitea edificii cu caracter public, nu cu caracter privat!

În anul 2022, PFA Lupu Marioara Dominica mai face un pas mic pentru ea, dar mare pentru omenire solicitând alt CU, schimbând scopul, nu și mijloacele, de data aceasta vrând „Recompartimentări interioare nestructurale” la același imobil. Nu putea fi refuzată pentru că aducea modificări unei construcții autorizate și astfel fenta din nou elaborarea unei documentații de urbanism. Și dacă tot s–a greșit la măsurători, pe lung, pe lat, a mai mers una pe înălțime: 2S+P+8E a devenit 2S+P+9E, fără a se respecta înălțimea maximă de 27 ml, impusă de RLU.

Rămâne de văzut în ce fel vor fi anchetate persoanele implicate în combinațiile imobiliare din Ploiești și cât timp va dura până când cei care au eludat prevederile contractuale vor fi trași la răpundere.

De abia, de acum incolo, o sa intelegem, impreuna, de ce i-am multumit – public, unui INFRACTOR  ca a reusit sa deschida „CUTIA PANDOREI”. Speram sa ii multumeasca toti pe care i-a atras in acest „malaxor” penal, tot public!. Si, asta e doar inceputul! Este o INVESTIGATIE de care ne ocupam de 3 ani de zile…(Cristina T.).

Canabis pe toate strazile

 

Percheziții in desfasurare la Primăria Ploiesti, la serviciul Urbanism in episodul Caracatița WHITE TOWER in orasul (Republica) lui Caragiale (VI) Familia LUPU încearcă să spele putina! Si alti…INFRACTORI!

Caracatița WHITE TOWER in orasul (Republica) lui Caragiale (V) Familia LUPU încearcă să spele putina! Si alti…INFRACTORI!

Caracatița WHITE TOWER PLOIEȘTI ajunge NAȚIONALĂ!/De la Ploiești, în toată țara! (IV)

WHITE TOWER o afacere penală cu implicații naționale! (III)

A

B

C

D

E

orca_share_media1670757078276_7007663096442960133.pdf

orca_share_media1670757079011_7007663099524373397.pdf

orca_share_media1670757079526_7007663101721758822.pdf

orca_share_media1670757080090_7007663104050034428.pdf

orca_share_media1670757080658_7007663106433680275.pdf

orca_share_media1670757081098_7007663108279756863.pdf

orca_share_media1670757081984_7007663111994440053.pdf

orca_share_media1670757082398_7007663113730509581.pdf

orca_share_media1670757083007_7007663116285355735.pdf

Citeste in continuare

Exclusiv

Breaking News/Dupa ce a fost bătut cu simț de răspundere, coruptul putinist „Capitan la 15 ani”,  a stabilit un nou record mondial la…fuga – Ziarul Incisiv de Prahova

Prahova Mea

Publicat

pe

Astfel, acesta s-a prezentat tot cu ifose de smecher și a facut avansuri sexuale la mai multi participanti, motiv pentru care a fost bătut cu simț de răspundere.

Dupa ce a fost batut, coruptul putinist hartuitor „Capitan la 15 ani” (ce detine o diploma care contine 7 file in limba rusa – aicia stabilit un nou record mondial la…fuga.

Sursele noastre precizeaza ca nu stiu daca, in prezent, acesta s-a oprit din alergat sau a ajuns pe la un spital sa isi „linga” ranile.

Numele coruptului Sandu (alias Alexandru) Frangulea apare in dosare penale inca de la aparitia sa pe „scena” la IPJ Prahova, dar mereu a beneficiat de „protectia” unor procuroare, asa cum am dezvaluit in articolele anterioare.

Astfel, numele coruptului de la sefia Anticorputie Prahova apare si in dosarul FOSTULUI SECRETAR DE STAT in Ministerul Justitiei Doru Crin Trifoi care a fost urmarit penal de procurorii DNA in dosarul „Lauruc”. In acest caz isi „varase” nasucul si procurorul Placinta Constantin, protectorul mafiotilor din petrol conform dezvaluirilor ziarelor din acea perioada, fostul socru a lui Andrei Volosevici, ca sa ajungem la gruparea de criminalitate economico-financiara organizata din prezent, grupare protejata de la varful M.A.I..

Frangulea Alexandru – alias’ Capitan la 15 ani

Supranumit asa in sistem pentru iucompetenta sa si modul in care urca in grad, inainte de termen, in loc sa fie anchetat si judecat pentru fapte de coruptie.

Si-a inceput furtunoasa cariera la economic in cadrul IPJ Prahova, unde s-a remarcat prin incompetenta crasa si multiple fapte de coruptie, unele pur si simplu „gainarii”.

Ca si prietenul sau, procurorul „Portocala”, Frangulea Alexandru – alias Capitan la 15 ani – s-a remarcat prin arestarea ilegala a unui om de afaceri care, dupa ce acesta a stat 10 luni in arest, s-a constatat un prejudiciu ZERO, pe firma anchetata de acest incompetent.

Tot pe cand „lucra” la economic in IPJ Prahova, Frangulea Alexandru – alias Capitan la 15 ani – efectua controale in Oborul din Ploiesti. Aici, a pantentat o schema de mare maestru in faradelegi. Toti tarabagii din Piaţa Obor aveau voie sa isi vanda marfurile doar daca luau de la Capitan la 15 ani bani cu CAMATA! Cine indraznea sa nu apeleze la ajutorul sau pentru imbogatirea proprie, era drastic „potcovit”, cu amenzi si nu numai. Sa nu mai spunem de „vamuiri”…

Era renumit pentru sicanele facute colegilor prin apelarea cu sesizari false  la Corpul de Control al Ministrului M.A.I..

Ultima astfel de incercare de a haitui colegii din economic cu acest Corp de Control s-a intors impotriva Capitanului la 15 ani. Astfel, seful sau s-a ales cu o sesizare la parchet unde a fost si condamnat cu suspendare pentru pastrarea la sertar a unui dosar penal ce il avea ca subiect pe fiul unui sef al IPJ Prahova.

„Capitan la 15 ani” a fost salvat, dar a fost mutat la 955 in cadrul IPJ Prahova, unde a zacut ceva timp pe post de „telefonista”, de unde a fost iarăși salvat de procuroarea de la Parchetul General (E. R.) si mutat la cadre la IPJ Prahova, acolo unde a ramas cativa ani.

Aceeasi procuroare il salveaza din nou (dupa cativa ani) si il aduce la BCCO Prahova, unde este marginalizat de colegi si unde s-a remarcat prin FURTURI, chiar furturi de la colegii de la BCCO.

De mentionat ca aceasta „mutare” s-a efectuat impotriva vointei lui Eugen Serghie (care s-a opus vehement avand in vedere ca avea cunostinta de faptele sale infractionale), comisar-sef la Brigada de combatere a criminalitatii organizate la aceea data. Daca tot este la pensie, domnul Dosaru Viorel poate spune public de la cine a primit „presiuni”/ordin pentru mutarea „Capitanului la 15 ani” de la cadre la BCCO.

Cum va dezvaluiam, Frangulea Alexandru – alias Capitan la 15 ani – fura chiar de la colegii sai de la BCCO. S-a remarcat chiar prin furtul unui sigiliu M.A.I. al lui Spiridon Nicoleta pentru ca, dupa cateva zile, sa il arunce prin birou ca sa lase impresia ca aceasta l-a pierdut.

Cand si-a dat seama ca la noul loc de munca nu poate sa avanseze conform stilului sau care i-a adus porecla de „Capitan la 15 ani”, Frangulea Alexandru da din „urechiusele” sale corupte si ajunge sef la Arme si Munitii, serviciul in care incepe sa isi faca relatii cu oameni de afaceri (si nu numai), efectuand controale doar in beneficiul unor societati comerciale si in detrimentul altora, sa nu credeti ca pe „ochi frumosi”. Vom reveni. (Cristina T.).

Citeste in continuare
Advertisement


Ultimile Noutăți din Prahova

Lazăr Ion Marian Lazăr Ion Marian
Social17 ore inainte

Surpriză la Râmnicu Vâlcea: Deputatul Lazăr Ion Marian candidează pentru funcția de primar al orașului!

Surpriză la Râmnicu Vâlcea! Încă un candidat se înscrie în cursa pentru funcţia de primar al municipiului! Deputatul vâlcean Lazăr...

Eveniment3 zile inainte

ViewSonic M10 câștigă premiul iF Design 2024: Oferind proiectoarelor portabile noi orizonturi

Brea, California – ViewSonic Corp., furnizor global de soluții vizuale, este onorat să anunțe că proiectorul laser RGB portabil M10 a...

Eveniment5 zile inainte

Aqurate: Opțiuni suplimentare de personalizare a recomandărilor AI; integrare a platformei VTEX printr-o dezvoltare iviteb

Magazinele online pot personaliza, de acum, recomandările AI de produse furnizate de Aqurate; VTEX (NYSE: VTEX), platforma enterprise de comerț...

Eveniment5 zile inainte

Nova Power & Gas salută încheierea Misiunii SEED efectuată de AIEA, menită să revizuiască procesul adoptat în selectarea primului amplasament propus pentru Reactoarele Modulare

Nova Power & Gas, parte a grupului E-INFRA, salută încheierea cu succes a Misiunii SEED (Site External Events Design) efectuată...

Eveniment2 săptămâni inainte

Bononia Estate Winery & Resort, locul unde luxul este ȋn armonie cu natura, chiar pe malul Dunării

Dacă esti un iubitor de escapade ȋn natură ce doreşte să-şi golească mintea şi să ȋşi umple sufletul pe malul...

Eveniment3 săptămâni inainte

easySales: Perioada Valentine’s Day, 1 și 8 martie a crescut coșul de cumpărături online la 244 de lei; categoriile preferate sunt Casă și bucătărie, Electronice, Artă și hobby

În perioada 14 februarie – 14 martie 2024, valoarea medie a coșului de cumpărături a crescut la 244 de lei,...

Eveniment3 săptămâni inainte

UP Generation lansează Life Skills Pro: Primul program de mentorat din România care transformă viitorul tinerilor

București, 27 martie, 2024: Cu obiectivul de a aduce soluții și sprijin unei generații aflate în căutarea direcției și a...

Afaceri3 săptămâni inainte

Ce fel de servicii pentru companii oferă re-incarcare.ro?

Ce fel de servicii pentru companii oferă re-incarcare.ro? Re-incarcare.ro reprezintă unii dintre primii comercianți de cartele PrePay din România care...

Eveniment3 săptămâni inainte

Samsung extinde Galaxy AI cu One UI 6.1

Samsung Electronics îmbunătățește experiența utilizatorilor pe o gamă largă de dispozitive Galaxy prin lansarea actualizării One UI 6.1*. Începând cu 28...

Cum sa gasesti un apartament confortabil care sa se potriveasca stilului tau de viata Cum sa gasesti un apartament confortabil care sa se potriveasca stilului tau de viata
Social3 săptămâni inainte

Cum este sistemul educațional în Galați?

Galați, un oraș vibrant și plin de istorie situat în partea de est a României, nu este doar un centru...

Eveniment3 săptămâni inainte

DXOMARK a desemnat HONOR Magic6 Pro drept “Smartphone-ul cu cea mai performantă cameră foto din lume”

HONOR Magic6 Pro a fost recunoscut ca având cea mai performantă cameră foto din lume, obținând un punctaj remarcabil de 158...

ferestre PVC ferestre PVC
Social4 săptămâni inainte

Rolul usilor si ferestrelor din PVC in izolarea fonica

Intr-o lume in continua miscare, cautarea spatiilor linistite, unde zgomotul si forfota vietii cotidiene sunt filtrate, devine esentiala pentru binele...

rochii casual rochii casual
Social1 lună inainte

Culori în vogă în 2024 pentru rochii casual

Încă din ianuarie am descoperit faptul că, odată cu noul an au venit nu doar multe provocări și oportunități, ci...

Social1 lună inainte

Cult Research: explorarea percepțiilor tinerelor din România privind drepturile femeilor și influența culturală a muzicii

În umbra unei moșteniri istorice semnificative, Cult Research marchează Ziua Internațională a Femeii prin publicarea unui studiu comprehensiv care examinează percepțiile tinerelor...

Afaceri1 lună inainte

Peleți Caraș Severin buni – căldura și eficiența livrate direct la tine acasă

Bine ai venit în universul confortului și al eficienței energetice, aici peleții de calitate  reprezintă cea mai accesibilă, versatilă și...

Social2 luni inainte

Fisetul metalic care pune la adapost, la propriu si la figurat, intreaga firma!

Un fiset metalic este mai mult decat o simpla piesa de mobilier de birou. Vorbim despre un element esential pentru...

rochii mini rochii mini
Social2 luni inainte

Cum să porţi o rochie lungă, dacă eşti mică de înălţime

Pentru că nu toate suntem nişte adevărate Șarapova, super înalte, cu trupuri de top model, trebuie să găsim soluţii şi...

Administrație locală2 luni inainte

Studiu ÎntreVecini: 65% dintre români declară că nu-și cunosc vecinii deloc sau că îi cunosc în mică măsură

80% dintre români și-ar dori să se înțeleagă mai bine cu vecinii și să poată apela la ei în caz...

Știrile Săptămânii