Connect with us

Exclusiv

Ne-am nimicnicit !/ ”Obârșie și perenitate” (VII)

Prahova Mea

Publicat

pe

In EDITORIALUL din data de 27.04.2018, „Ne-am nimicnicit !”, am precizat că românii mileniului 3 sunt lași în fața abuzurilor, naivi prin a crede nouă propagandă #proeuropa, indiferenți la necazurile altora, adică din ce în ce mai solitari, nu solidari.

Și, dezamăgiți, deși și-o fac din 4 în 5 ani cu mâna lor, românii nu mai cred în nimeni și nimic. Nici măcar în Dumnezeu!
Am specificat ca, pentru a înțelege și mai clar ce am dorit să spunem „printre rânduri”, va rugăm a citi, în numerele viitoare, un serial – fluviu din opera lui Petre Anghel (nu confundati cu poetul florilor!), despre români și nația noastră.
Paul Anghel : ”Obârșie și perenitate VII”
Urmare articolului publicat deunazi cu privire la noi, romanii, va rugam a citi serialul urmator. Materialul, daca il veti intelege, va va aduce un castig spiritual coplesitor mai mare dacat sa cititi aiurea vreo „investigatie” potrivit careia Iohannis a devenit spaima pisicilor cand apare la TV.

EDITORIAL/Ne-am nimicnicit !

Ne-am nimicnicit !/ ”Obârșie și perenitate„ (I)

Ne-am nimicnicit !/ ”Obârșie și perenitate„ (II)

Ne-am nimicnicit !/ ”Obârșie și perenitate„ (III)

Ne-am nimicnicit !/ ”Obârșie și perenitate„ (IV)

Ne-am nimicnicit !/ ”Obârșie și perenitate” (V)

Ne-am nimicnicit !/ ”Obârșie și perenitate” (VI)


Va trebui introdusă oare, chiar în acest moment, o nouă negaţie? Nu e oare negaţia obligatorie pentru câştigarea unui nou orizont? În dialectica dezvoltării, lucrurile ar trebui să se petreacă exact aşa, şi atunci, iată, spiritul e dispus să forţeze această perspectivă, căutând argumente care să asigure unicităţii o expresie mai sigură. Dar pentru aceasta ar trebui poate să reluăm în discuţie chiar cele cinci elemente ale negării cardinale definite de gândirea secolului al XVII-lea şi să le dăm răspuns, dând răspuns totodată şi amendărilor ulterioare din secolele XIX şi XX. De la ce să pornim? Să pornim poate de la cel mai recent element, afişat cu recent orgoliu, caracterul de sinteză al culturii române. Dar de ce sinteza ar satisface orgoliul şi nu originalitatea? în ce măsură sintezele operate aici asigură un drum nou originalităţii faţă de alte culturi? Sinteza nu-şi poate afla o justificare în sine şi nu se poate impune ca un merit în sine, ea reprezintă o funcţie elementară a vitalităţii unei culturi, expresia unui metabolism elementar activ şi robust. Sinteza e garanţia invizibilă a originalităţii, reazemul ei interior, funcţia catalitică fără de care înrâuririle şi juxtapunerile de elemente ar apărea disociate şi incoerente în organismul culturii, s-ar sustrage acelei coeziuni interne care menţine, modifică sau impune forma inconfundabilă. în lupta cu agresiunile externe de tot felul, culturile pun în faţă pavăza sintezei ca să se vadă originalitatea. De altfel, momentele sinteză-originalitate nu se pot simplu disocia, se pot disocia doar treptele premergătoare sintezei, care se fac vizibile în unele culturi, ele purtând nume echivoce, de bastarzi (cultura mozarabă în Spania, cultura chino-niponă în Japonia sec.VII-XI, cultura slavo-română în sec.XIV-XVI, la români). Din clipa în care o cultură se emancipează, din clipa în care se autonomizează marile epoci, componentele sintezei, de mult asimilate lăuntric, devin indiscernabile sau se fac vizibile în urma unui laborios examen retrospectiv care ţine de morfologie. Câtă înrâurire elină, cât ferment arab şi cât creştinism se mai află în Renaştere? Cât elan gotic, câtă masivitate constantinopolitană, câtă graţie caucaziană se mai pot izola ca atare, în arhitectura izbitor de originală a secolului al XV-lea moldovenesc? Dacă numim sinteza capacitate de transfigurare, dacă îi restituim funcţia interioară catalitică, neacordându-i nici un prestigiu în sine, vom observa că cultura română se include firesc culturilor europene, culturi care cunosc o uriaşă capacitate de asimilare şi transfigurare ce le asigură, cel puţin în expresia occidentală, un năvalnic dinamism. Dinamismul este esenţial pentru orice cultură mare: în văpaia creaţiei se aruncă tot, cele mai eterogene şi divergente elemente care pot întreţine combustia, aportul insolit fiind salutar în măsura în care provoacă arderi mai rapide, potenţând flacăra originalităţii până la absolut. Prin dezbaterea în legătură cu sinteza, cultura română a deplasat din nou chestiunea, din interior în exterior. Devine astfel limpede că unicitatea nu se poate asigura prin afirmarea sintezei.
Am pornit de la sinteză, ultimul element, când ar fi trebuit să începem cu primul: spaţiul, apoi timpul, analiza lor. Acesta a fost în secolul al XVII-lea un spaţiu damnat, ne-a asigurat o unicitate tragică, acelaşi spaţiu ne asigură o unicitate pozitivă, în secolul al XX-lea, prin rolul de pivot care i se atribuie. Funcţia de sinteză e subalternă rolului de spaţiu pivot, decurge deci din acesta. Ne-ar reveni, în consecinţă, funcţia de a mijloci dialogul între civilizaţii şi culturi polare, între nord şi sud, între Orient şi Occident, deci din nou un rol unic. E oare sigur, ne întrebăm, că noi, numai noi, punem monopol acestui dialog, asigurându-ne rolul de mijlocitori? Să extindem însă perspectivele şi să evaluăm şi alte spaţii care şi-ar putea revendica, pe drept, rolul de mijlocitor, în acest caz de ce nu ar reveni un asemenea rol şi spaniolilor, să spunem, care sunt – sangvin şi lingvistic – o expresie a fuziunii Orient-Occident, care au obligat Occidentul să se reîntâlnească cu sursele sale eline, prin filieră arabă, care au obligat Orientul să primească, după Reconquista, primul fior dinamic Occidental! Şi de ce, să spunem, sărind într-un alt colţ al continentului, acest rol n-ar reveni, de fapt şi de drept, grecilor, acelor greci care au realizat – primii! – fuziunea cu Orientul, în perioada prehomerică, în perioada elenistică, în perioada bizantină, în perioada otomană, de fapt permanent! Şi de ce, – caz extrem – nu şi-ar rezerva această misiune cei cu drepturile cele mai adevărate, cei care au plantat direct, prin etnie, în centrul.şi în coastele Europei, mesajul viu al Asiei, migratorii! Şamanismul ca fenomen religios îl cunosc în Europa doar ungurii şi finlandezii, bulgarii – atunci când ignoră originea slavă, când nu-şi arogă o ascendenţă tracică – se revendică din sursa lor turanică; tustrele naţiile au dat figuri mari în orientalistică lumii, interesul acestora pentru Orient fiind stimulat direct prin „căutarea originilor!“. Iar dacă ar fi să punem punct acestei negaţii, de ce acest rol n-ar reveni ruşilor, înfăptuind sangvin şi cultural o experienţă similară spaniolilor, autori ai unui baroc care rivalizează cu barocul hispanic, deţinători ai unor contraste psiho-mentale care nu se pot explica decât prin fuziunea incompletă Orient-Occident, deţinători a două continente (ca suprafaţă), posesori ai fenomenului originar asiatic, la ei acasă. Dar dacă funcţia de mijlocitor înseamnă trecerea unor valori prin (un spaţiu), spre (nişte spaţii), indiferent în ce sens, de ce nu ne-am opri asupra rolului de filtru al culturii engleze care „descoperă“ valorile Indiei şi le transferă Europei, care transferă Asiei valorile europene, care transferă aceleaşi valori europene spre Lumea nouă. Sărind într-un alt spaţiu, n-a deţinut oare Caucazul, mai curând decât Peloponezul sau Carpaţii, locul de placă turnantă între trei lumi? Nu acelaşi loc şi-l poate atribui Tibetul, ca podiş al lumii între lumi? Extinzând perspective, nu sunt oare civilizaţii de tranziţie, civilizaţiile indochineze, cu rolul lor de filtru între civilizaţiile galbene şi cele indoeuropene? Nu-şi pot oare atribui rolul de filtru civilizaţiile insulare, circumpacifice, între lumea asiatică şi cea sud-americană? Oare deţin un alt rol, decât acela de liant, civilizaţiile arctice, care leagă organic cele trei lumi – albă, galbenă, nord-americană – peste Polul Nord?…
Întreaga chestiune a unui loc favorizant – obsesia culturilor occidentale! – se pune din perspectiva unei lumi finite, o lume care îşi afirmă succesiv orgoliul supremaţiei prin existenţa unor centre, care respinge restul la margine, care lasă restului (restul lumii!) şansa de a se supune centrului existent sau de a rămâne la margine. Ca şi în ceea ce priveşte originalitatea, românii ar trebui să cunoască orgoliul nu al unui spaţiu, al mijlocirii, ci al spaţiului nemijlocit al culturii lor dacice.
Revenind la o altă negaţie, cea istorică, este oare real să presupunem că românii au cumulat în istoria lor trecută toatecatastrofele posibile, fapt din care ar decurge fie unicitatea tragică (afirmată în secolul al XVII-lea), fie miracolul supravieţuirii (afirmat de secolul XX)? Românii debutează, într-adevăr, printr-un lung preambul de anistorie, în care rămân până în secolul al XlV-lea, când, mai târziu decât toţi vecinii lor, izbutesc să întemeieze primele formaţiuni statale. Dar ei n-au fost singurii din Europa în această situaţie, şi nici singurii din lume. Cu anistoria, deci cu istoria mitică, au lucrat toate popoarele, foarte multe până în secolul XX, avantajul, sau dezavantajul de a intra mai târziu în istorie, fiind compensat – dacă poate fi compensat – prin febra istorică a afirmării. Această febră nu diferă calitativ de a celorlalţi şi se exprimă prin acte de aceeaşi natură. Începând din secolul al XlV-lea românii fac la rându-le istorie majoră, mai mult, faţă de ceilalţi sud-est europeni ei îşi cuceresc avantajul de a-şi menţine o neîntreruptă viaţă statală, pe care o desăvârşesc în forma statului unitar centralizat, în ecolele XIX şi XX. Ei n-au un ev mediu timpuriu glorios, ei nu participă la cruciade, ei nu se avântă în călătoriile Renaşterii, în schimb ei duc greul unei epopei obscure, lupta antiotomană, care întârzie cu două secole asedierea Vienei de către turci, deci cucerirea Occidentului de către sultani. Până la apariţia Rusiei lui Petru, ei ţin locul acestei forţe, în răsăritul european, fără a deţine o forţă numerică şi militară echivalentă, compensând carenţa prin strategie, prin ştiinţa de a folosi opoziţiile politice ireductibile într-un chip avantajos, până la deplina emancipare. Cele două momente din construcţia statului lor modern (unirea din 1859 şi unirea din 1918) reprezintă o culme de gândire şi promptitudine politică, o soluţie istorică ce se va releva ca schemă şi în alte colţuri ale lumii, în epoca de disoluţie a imperialismului şi de emancipare naţională. încheind acest punct putem spune că ivirea românilor în istorie nu e o enigmă (formarea lor ca popor nu diferă de formarea altor popoare europene), existenţa lor nu e un miracol, lor nefiindu-le aprioric rezervate nici toate avantajele, nici toate catastrofele.
Nici limba, ca să mai parcurgem o altă negaţie, nu are o situaţie diferită de a altor limbi. Savantul suedez Alf Lombard socotea limba română, subliniindu-i expres importanţa, drept „cel deal patrulea picior al mesei pentru edificiul romanisticii“, ceea ce ar însemna că fără aportul cunoaşterii limbii române întreaga filologie romanică s-ar nărui. Descoperirea suedeză pune din nou în cauză unicitatea, contrabalansată însă de un factor contrar, egal de puternic: necunoaşterea internaţională a acestei limbi. Are însă o limbă, în sine, facultatea de a crea sau de a nu crea cultură, reprezintă limba o şansă specială sau un blestem pentru purtătorii ei? Egipteana Imperiului de Mijloc, asiriana, limba mayasă sunt tot atâtea enigme ca sonoritatea, deşi în aceste limbi s-au scris opere de seamă, opere care există pentru conştiinţa lumii, doar prin traducere, prin transferul conţinutului lor în alte limbi. Limba dacilor n-ar fi avut altă soartă, dacă dacii s-ar fi exprimat prin opere scrise. Bariera limbii e deci o iluzie, atâta vreme cât orice limbă poate primi fără pierderi capodoperele scrise în alte limbi, putând oferi virtual capodopere. Adevărul acesta îl ştiu toţi traducătorii cărţilor sacre, în începutul literaturilor naţionale, cum şi toţi autorii de cărţi savante scrise iniţial în alte limbi decât cele vernaculare, adică profane. Românii nu fac excepţie. Până în momentul când îşi folosesc limba ca instrument de literatură, ei utilizează cu virtuozitate alte limbi – slavona, latina, greaca –, iar Olahus, Neagoe Basarab, Dimitrie Cantemir reprezintă precedentele cele mai ilustre. Există un ireductibil al limbii române, un registru de sublim sau obscuritate netransferabil în alte limbi? Dacă da, atunci s-ar întemeia un regim al incomunicabilului, al incomprehensibilului, care ar pune orice limbă, inclusiv limba română, sub semnul inutilităţii. Dar e limpede că nu, de vreme ce textele cele mai ermetice pot fi transpuse dintr-o limbă în alta, dacă nu prin formaţiuni absolut similare (omoloage), măcar prin formaţiuni paralele (analoage). (Col (R) Florin Gulianu).

Cultură

Huawei anunță Huawei Live Tech Talk: o serie de live streaming-uri inedite care aduc premii, discount-uri și invitați surpriză

Publicat

pe

București, 6 mai 2021 – Huawei Consumer Business Group lansează pe 7 mai seria de live streaming-uri dedicate tuturor consumatorilor, intitulată Huawei Live Tech Talk, care vine cu premii și discount-uri inedite pentru iubitorii de produse Huawei, dar și cu sesiuni interesante de tips & tricks, și  cu invitați surpriză.  Evenimentul online  se va desfășura pe pagina de Facebook HuaweiMobileRO, în fiecare vineri a lunii mai, continuând și în luna iunie, cu o recurență din două în două săptămâni.

Prima ediție din seria Huawei Live Tech Talk va avea loc vineri, 7 mai, de la ora 11:00, invitatul pentru această ediție fiind îndrăgita artistă Lidia Buble. Evenimentul va cuprinde sesiuni de tips & tricks și demonstrații inedite în legătură cu cele mai interesante specificații ale produselor Huawei, cum ar fi funcția Huawei Share, detalii despre ce este monitorizarea nivelului de oxigen în sânge (SpO2) sau un ghid pentru declanșarea foto de la distanță cu ajutorul unui smartwatch Huawei.

 

De asemenea, evenimentul online va pune la dispoziția consumatorilor oportunitatea de a achiziționa produse cu reduceri substanțiale, în stoc limitat, doar de pe https://www.huaweistore.ro/. În prima ediție Huawei Live Tech Talk, utilizatorii vor putea achiziționa un produs Huawei surpriză la prețul de 9.9 lei.

Transmisiunea live vine și cu diverse concursuri desfășurate în timp real care constau în trei momente inedite de Q&A. Așadar, participanții care răspund corect la întrebările adresate în timpul Huawei Live Tech Talk pot câștiga pe loc Mystery Box-uri. În plus, la finalul live-ului va exista și o tragere la sorți unde vor participa automat toate persoanele care au urmărit transmisiunea și au lăsat un comentariu în secțiunea dedicată a live-ului.

Pe lângă concursurile deja menționate, prima ediție din 7 mai a Huawei Live Tech Talk vine cu o serie de vouchere de reduceri de 800 lei pentru notebook-urile HUAWEI MateBook D14 2021, care va fi astfel disponibil la 3.099 lei, și HUAWEI MateBook D15 2021, care va fi disponibil la 2.999 lei. Aceste notebook-uri vor fi livrate împreună cu câte un rucsac. De asemenea, vor beneficia de vouchere de 1.000 lei și flagship-urile HUAWEI Mate 40 Pro, al cărui preț ajunge la 3.999 lei după aplicarea reducerii, și HUAWEI P40 Pro al cărui preț scade la 2.999 lei după aplicarea voucher-ului. Cei care comandă oricare dintre aceste patru produse vor primi și cadoul surpriză Mystery Box.

În plus,  Huawei Live Tech Talk aduce discount-uri de peste 45% disponibile doar în magazinul online huaweistore.ro, între orele 11:00 și 24:00, pe data de 7 mai, pentru produse din categoriile audio, smartphone sau wearebles.

Despre Huawei Consumer Business Group

Produsele și serviciile Huawei sunt disponibile în peste 170 de țări, deservind mai mult de o treime din populația lumii. Compania are 14 centre de cercetare și dezvoltare în țări precum Statele Unite, Germania, Suedia, Rusia, India și China. HUAWEI Consumer BG este una dintre cele 3 filiale ale companiei și include smartphone-uri, computere și tablete, dispozitive portabile și servicii cloud etc. Cu peste 33 de ani de expertiză în domeniul telecomunicațiilor, HUAWEI oferă tehnologii inovatoare consumatorilor de pretutindeni.

Pentru mai multe informații, vizitați: http://consumer.huawei.com

Pentru noutăți despre Huawei Consumer BG, urmați-ne pe:

Facebook: https://www.facebook.com/huaweimobilero/

Instagram: https://www.instagram.com/huaweimobilero/

YouTube: https://www.youtube.com/HuaweiMobilero

Citeste in continuare

Administrație locală

Canalys: Xiaomi – locul 2 în România, locul 2 în Europa și locul 3 în lume la livrările de telefoane inteligente din T1 2021

Publicat

pe

Xiaomi a atins cea mai bună performanță trimestrială din istorie, potrivit Canalys

[București, România, 06.05.2021] CanalysIDC și Strategy Analytics au făcut publice datele financiare pentru primul trimestru din 2021 referitoare la livrările de telefoane inteligente din întreaga lume. Xiaomi s-a menținut pe locul al treilea la nivel mondial și a ocupat poziția secundă în Europa, dar și în România.

Canalys Smartphone Market Pulse: Q1 2021 a anunțat că Xiaomi a realizat la nivel global cea mai bună performanță trimestrială din istorie, cu o creștere de 62% și livrări de 49.0 milioane de unități. Xiaomi a avut cea mai mare creștere anuală a livrărilor în primul trimestru din 2021 dintre primele cinci branduri de telefoane inteligente.

Screenshot 2021-05-06 130851

De asemenea, diferența dintre cota de piață Xiaomi la nivel global (14%) și a brandului de telefoane de pe locul al doilea (15%) a fost de un singur procent.

Potrivit raportului Canalys, Xiaomi s-a clasat pe locul al doilea în România la livrările de telefoane inteligente pentru prima dată din istorie. În primul trimestru din 2021, Xiaomi a avut o cotă de piață pe segmentul smartphone de 16% și o creștere anuală de 248%.

Screenshot 2021-05-06 130822

Datele Canalys referitoare la livrările din T1 2021 arată că Xiaomi a fost numărul 2 în Europa pentru prima oară, cu o cotă de piață pe segmentul smartphone de 23% și o creștere de 85% față de aceeași perioadă a anului trecut.

În Europa Centrală și de Est, Xiaomi s-a menținut pe locul 1 cu o creștere anuală de 82% și o cotă de piață pe segmentul telefoanelor inteligente de 32%.

Screenshot 2021-05-06 130917

Despre Xiaomi Corporation

Xiaomi Corporation a fost fondată în aprilie 2010 și listată pe tabloul principal al Bursei de valori din Hong Kong la 9 iulie 2018 (1810.HK). Xiaomi este o companie de internet, telefoane inteligente și hardware inteligent, conectate printr-o platformă IoT.

Punând accent deopotrivă pe inovație și calitate, Xiaomi este preocupată constant ca utilizatorii săi să se bucure de o experiență de înaltă calitate și totodată pune accent pe eficiența operațională. Compania construiește fără încetare produse uimitoare, cu prețuri juste, pentru a le permite tuturor oamenilor să se bucure de o viață mai bună prin intermediul unei tehnologii inovatoare.

Screenshot 2021-05-06 130906

Xiaomi este al treilea cel mai mare brand de telefoane inteligente la nivel mondial, din punct de vedere al livrărilor din primul trimestru din 2021. De asemenea, compania a creat cea mai mare platformă AIoT (AI+IoT) din lume pentru utilizatorii săi, cu 324.8 milioane de dispozitive inteligente conectate la această platformă, în afară de telefoane și laptopuri. Produsele Xiaomi sunt prezente în peste 100 de piețe din întreaga lume. În august 2020, compania s-a clasat pe locul 422 în topul Fortune Global 500, urcând 46 de poziții față de 2019. De asemenea, s-a situat pe locul 7 între companiile de internet din clasament.

Screenshot 2021-05-06 130940

Xiaomi face parte din Hang Seng Index, Hang Seng China Enterprises Index, Hang Seng TECH Index și Hang Seng China 50 Index.

Pentru mai multe informații despre Xiaomi, vizitează: http://blog.mi.com/en/

Urmărește update-urile despre Xiaomi România pe Facebook, Instagram, Youtube.

Citeste in continuare

Cultură

Noile anvelope Nokian Seasonproof C oferă siguranță deplină pe tot parcursul anului

Publicat

pe

Nokian Tyres, producătorul scandinav de anvelope premium, introduce anvelopele Seasonproof C, pentru uz profesional. Aceste anvelope all-seasons sunt concepute pentru șoferii care au nevoie de fiabilitate și siguranță în zilele de iarnă cu zăpadă și zloată, dar care doresc totodată performanțe de top și un condus fără efort pe timpul verii.

Dezvoltate pentru o utilizare dură și versatilă, Nokian Seasonproof C oferă manevrabilitate precisă și stabilitate, un kilometraj excelent și durabilitate îmbunătățită. În traficul urban, unde fiecare secundă contează, sau în călătorii cu rulota pe drumuri de țară, anvelopele Nokian Seasonproof C pot transporta sarcini grele în condiții de siguranță și fiabilitate.

Potrivit sondajului realizat de Nokian Tyres privitor la anvelopele all-season, șoferii europeni apreciază, în special, siguranța în toate condițiile meteorologice, pe tot parcursul anului. Pentru șoferii de autoutilitare și vehicule de transport, fiabilitatea în diverse condiții și la temperaturi scăzute este foarte importantă. Aderența și manevrabilitatea, alături de o bună rezistență la uzură, au fost alte caracteristici relevante menționate de utilizatori.

 Ilustrare comunicat de presă

„Anvelopele Seasonproof C au structuri și materiale special concepute pentru transportul greu, iar modelele benzii de rulare și compușii din cauciuc au fost dezvoltate pentru a putea face față utilizării profesionale. Noile anvelope Nokian Seasonproof C sunt flexibile și adaptabile chiar și în condiții meteorologice diverse. Acestea sunt potrivite pentru utilizare optimă pe tot parcursul anului și vin cu multiple inovații pentru a garanta siguranță maximă, kilometraj excelent și durabilitate. Proprietățile de manevrabilitate sunt impresionante atât pe carosabil uscat și umed, cât și pe drumurile cu zăpadă.”, spune Mikko Liukkula, Development Manager, Nokian Tyres.

Noile Nokian Seasonproof C oferă siguranță și confort pe tot parcursul anului pentru șoferii din Europa Centrală. Toate dimensiunile vin echipate cu simbolul Fulg de zăpadă (3PMSF), care indică faptul că anvelopele au fost omologate oficial pentru a fi utilizate iarna. Cele mai multe dimensiuni sunt incluse în clasa de aderență A, pe teren umed. Gama de produse oferă dimensiuni pentru utilizare profesională și recreativă versatilă, cu o selecție de 25 de produse de la 14 la 17 inci, în categoriile de viteză R (170 km/h), S (180 km/h), T (190 km/h) și H (210 km/h). Gama de produse va fi disponibilă pentru consumatori în toamna anului 2021.

Ilustrare comunicat de presă 2

Confort și siguranță

Noua anvelopă Nokian Seasonproof C oferă o soluție practică pentru profesioniștii care vor să renunțe la schimbarea sezonieră a anvelopelor, dar care doresc totuși o opțiune sigură pentru fiecare zi a anului. Expertiza Nokian Tyres în materie de siguranță pe timp de iarnă și performanțele excelente în condiții variate de condus sunt caracteristice noului produs, datorită conceptului Season Sense. Acest concept este creat special pentru utilizarea pe tot parcursul anului, pentru a garanta un condus sigur în zilele ploioase și pe carosabil umed, dar și confortabil și precis pe drumuri uscate, în timpul verii.

Conceptul Season Sense combină mai multe caracteristici inovatoare în designul benzii de rulare, structura și compusul din cauciuc. Modelul de rulare multifuncțional direcțional, în formă de V, cu blocuri centrale rigide, este adaptat pentru a oferi siguranță și confort pe tot parcursul anului. Noul compus al benzii de rulare pentru toate anotimpurile oferă aderență excelentă pe șosele umede și eficiență în materie de combustibil și kilometraj. Structura rezistentă cu tehnologia brevetată Aramid Sidewall de la Nokian Tyres oferă durabilitate unică și durată de viață îmbunătățită.

Durabilitate prin structură și materiale

 

Viața este mai ușoară pentru profesioniști și turiști datorită aderenței excelente pe teren umed și rezistenței la acvaplanare, îmbinate cu o durabilitate de top. Durabilitatea noului produs este maximizată prin tehnologia unică Aramid Sidewall de la Nokian Tyres. Fibrele de aramidă extrem de puternice întăresc pereții laterali oferind mai multă durabilitate și protecție în situații de condus exigente. Această tehnologie protejează anvelopa împotriva impacturilor, tăieturilor și gropilor. Datorită construcției robuste, adaptate, cu curele groase de oțel, Nokian Seasonproof C oferă durabilitate maximă și o durată de viață îmbunătățită pentru sarcini grele și în condiții de drum accidentat. Noile anvelope Nokian Seasonproof C vin cu o rezistență la uzură cu peste 15% mai mare față de modelul Nokian Weatherproof C, în condiții de drum diferite.

 

Manevrabilitate și stabilitate excelente pe tot parcursul anului

 

Modelul multifuncțional al benzii de rulare este prevăzut cu o zonă centrală rigidă, care oferă manevrabilitate perfectă și stabilitate pe tot parcursul anului. Fiecare bloc de rulare este atașat la nervura centrală, ceea ce îmbunătățește răspunsul la direcție și controlul anvelopei pe drumurile uscate. Canelurile puternice de pe banda de rulare încep din zona centrală și se întind spre umeri. Canelurile pentru apă și lapoviță din mijlocul benzii de rulare sunt proiectate pentru a maximiza rezistența la planare și acvaplanare. Acestea stochează apa și zloata dintre anvelopă și drum și accelerează eliminarea lor de pe anvelopă.

Ghearele pentru aderență dintre blocurile benzii de rulare de pe suprafața anvelopei îmbunătățesc aderența, mai ales la frânare și accelerare. Aceste gheare speciale au fost proiectate pentru deplasarea pe drumuri înzăpezite și alte suprafețe moi. Ghearele aderă la suprafața drumului în mod controlat și asigură tracțiune și aderență la frânare îmbunătățite.

 

Împreună cu noul compus al benzii de rulare, acest design asigură o uzură uniformă, un condus confortabil și o rezistență redusă la rulare. Rezistența redusă la rulare face ca Nokian Seasonproof C să fie o opțiune eficientă din punct de vedere al consumului de combustibil pentru șoferii care doresc să mențină o amprentă de mediu scăzută, economisind în același timp costurile combustibilului.

 

Nokian Seasonproof C – Experiență de condus liniștită în orice anotimp

 

  • Siguranță și stabilitate de primă clasă pe tot parcursul anului
  • Kilometraj și randament energetic excelente
  • Fiabilitate și durabilitate îmbunătățite cu sarcini grele

Inovații principale:

Conceptul Season Sense: Modelul multifuncțional de rulare cu compusul pentru toate anotimpurile oferă performanțe versatile pe tot parcursul sezonului și un condus echilibrat și sigur pe suprafețe umede și uscate. Compusul benzii de rulare pentru toate anotimpurile oferă o aderență impresionantă pe teren umed, kilometraj și randament energetic excelente.

 

Ghearele pentru aderență: Aderență mai bună la tracțiune și frânare. Proiectate pentru a facilita deplasarea pe suprafețe moi, ghearele oferă o aderență de înaltă clasă la frânare și accelerare. 

 

Canelurile pentru apă și lapoviță: Rezistență la planare și acvaplanare. Canelurile stochează apa și zloata dintre anvelopă și drum și accelerează eliminarea lor de pe anvelopă. 

 

Tehnologia Aramid Sidewall: Durabilitate extremă. Fibrele de aramidă extrem de puternice consolidează pereții laterali ai anvelopei, oferind o mai mare durabilitate și protecție pentru situații de condus exigente. Fibra face ca anvelopa să fie mai rezistentă la impacturi și tăieturi, care în caz contrar ar străpunge cu ușurință anvelopa.
Pentru un plus de siguranță, Nokian Seasonproof dispun de un indicator de siguranță (DSI) patentat de Nokian Tyres. La acesta se adaugă indicatorii de locație și presiune din zona cu informații de pe peretele lateral al anvelopei. Zona de informații permite înregistrarea presiunii corecte de umflare și a locației de instalare la schimbarea anvelopelor. Confortul și siguranța sunt îmbunătățite și printr-o secțiune suplimentară care poate fi utilizată pentru înregistrarea cuplului de strângere a șuruburilor.

Nokian Seasonproof C

Descarcă fotografii

 Nokian Tyres dezvoltă și produce anvelope premium pentru persoanele care apreciază siguranța și durabilitatea. Inspirați de moștenirea scandinavă, fabricăm produse inovatoare pentru autoturisme, camioane și utilaje grele, pentru un condus fără griji în orice condiții. Lanțul nostru Vianor furnizează anvelope și service auto. În 2020, vânzările nete ale companiei au fost de 1,3 miliarde de euro, iar numărul de angajați a ajuns la aproximativ 4.600. Compania Nokian Tyres este listată la Nasqad Helsinki. Mai multe informații: www.nokiantyres.com

Citeste in continuare
Advertisement


Ultimile Noutăți din Prahova

Eveniment10 ore inainte

Anunț de începere a implementării proiectului societății SALMIR IMPEX SRL

07.05.2021 Anunț de începere a implementării proiectului societății SALMIR IMPEX SRL SALMIR IMPEX SRL anunță lansarea proiectului cu nr RUE...

Eveniment11 ore inainte

Huawei anunță Huawei Live Tech Talk: o serie de live streaming-uri inedite care aduc premii, discount-uri și invitați surpriză

București, 6 mai 2021 – Huawei Consumer Business Group lansează pe 7 mai seria de live streaming-uri dedicate tuturor consumatorilor, intitulată...

Cultură12 ore inainte

Huawei anunță Huawei Live Tech Talk: o serie de live streaming-uri inedite care aduc premii, discount-uri și invitați surpriză

București, 6 mai 2021 – Huawei Consumer Business Group lansează pe 7 mai seria de live streaming-uri dedicate tuturor consumatorilor, intitulată...

Administrație localăO zi inainte

Canalys: Xiaomi – locul 2 în România, locul 2 în Europa și locul 3 în lume la livrările de telefoane inteligente din T1 2021

Xiaomi a atins cea mai bună performanță trimestrială din istorie, potrivit Canalys [București, România, 06.05.2021] Canalys, IDC și Strategy Analytics au făcut publice datele financiare...

EvenimentO zi inainte

Canalys: Xiaomi – locul 2 în România, locul 2 în Europa și locul 3 în lume la livrările de telefoane inteligente din T1 2021

Xiaomi a atins cea mai bună performanță trimestrială din istorie, potrivit Canalys [București, România, 06.05.2021] Canalys, IDC și Strategy Analytics au făcut publice datele financiare...

Eveniment2 zile inainte

ANUNT INCEPERE PROIECT Proiect finantat in cadrul masurii ,,Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” pentru firma DABO CIBINIUM SRL-D

Societatea DABO CIBINIUM SRL-D, a inceput la data de 05.05.2021 implementarea proiectului finantat prin masura ,,Granturi pentru capital de lucru...

Eveniment2 zile inainte

Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor Masura 2 – SC EMDO TRUCK SRL

05.05.2021 Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor Masura 2 – SC EMDO TRUCK SRL SC EMDO TRUCK SRL anunta...

Eveniment2 zile inainte

Creare-magazinonline.ro te ajuta sa pui bazele unei afaceri de succes

Sa pui bazele unei afaceri de succes este o misiune complicata. Pentru a reusi este necesara foarte multa munca, implicare,...

Eveniment2 zile inainte

Afla la ce iti poate folosi un generator de curent monofazic 7,5 kW!

Curentul electric este o utilitate foarte comoda pentru multi dintre noi, iar in proportie de 90% lumea functioneaza pe baza...

Eveniment2 zile inainte

Noile anvelope Nokian Seasonproof C oferă siguranță deplină pe tot parcursul anului

Nokian Tyres, producătorul scandinav de anvelope premium, introduce anvelopele Seasonproof C, pentru uz profesional. Aceste anvelope all-seasons sunt concepute pentru...

Cultură2 zile inainte

Noile anvelope Nokian Seasonproof C oferă siguranță deplină pe tot parcursul anului

Nokian Tyres, producătorul scandinav de anvelope premium, introduce anvelopele Seasonproof C, pentru uz profesional. Aceste anvelope all-seasons sunt concepute pentru...

Eveniment3 zile inainte

Samsung dă start invitației la evenimentul virtual „Bespoke Home” pentru a dezvălui noua sa gamă de electrocasnice 2021

Cu ocazia evenimentului „Bespoke Home” 2021, Samsung sărbătorește extinderea globală a liniei de frigidere Bespoke împreună cu gama lărgită a...

Cultură3 zile inainte

Samsung dă start invitației la evenimentul virtual „Bespoke Home” pentru a dezvălui noua sa gamă de electrocasnice 2021

Cu ocazia evenimentului „Bespoke Home” 2021, Samsung sărbătorește extinderea globală a liniei de frigidere Bespoke împreună cu gama lărgită a...

Eveniment3 zile inainte

ANUNT INCEPERE PROIECT Proiect finantat in cadrul masurii,,Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” pentru firma BLACK SEA FRANCHISES SRL

Societatea BLACK SEA FRANCHISES SRL, a inceput la data de 04.05.2021 implementarea proiectului finantat prin masura ,,Granturi pentru capital de...

Eveniment3 zile inainte

ANUNT INCEPERE PROIECT Proiect finantat in cadrul masurii,,Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” pentru firma DABO TM SRL

Societatea DABO TM SRL, a inceput la data de 04.05.2021 implementarea proiectului finantat prin masura ,,Granturi pentru capital de lucru...

Eveniment3 zile inainte

Huawei Consumer Business Group pune la dispoziția utilizatorilor 4 canale suplimentare pentru știri marca SQUID News, prin intermediul Huawei Browser

București, 4 mai 2021 – Huawei Consumer Business Group anunță lansarea a patru canale suplimentare cu știri SQUID, precum video,...

Eveniment4 zile inainte

Afla ce beneficii iti pot aduce o pereche de proiectoare led

Sigurnata casei este intotdeuna pe primul loc, chiar daca traim intr-o scoietate controlata nu poti fi niciodata prea sigur. De...

Eveniment4 zile inainte

Afla ce beneficii are un cos de fum din inox si tabla zincata pentru locuinta ta!

De obicei, persoanele care aleg casa sau vila in locul apartamentului, investesc si in seminee sau centrale pe lemn, deoarece...

Știrile Săptămânii