Connect with us

Exclusiv

Documente si declaratii din cercetarea penala care dezvaluie un furt institutional generalizat la Penitenciarul Ploiesti

Prahova Mea

Publicat

pe

Conform Anexei la Decizia nr.543/09.10.2019, Instrucțiuni privind activitatea de Secretariat Registratură, Arhivă și Relații cu Publicul, în unitățile din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, înregistrarea documentelor în aplicația de secretariat se face  conform Art.2 alin.1 lit.a,b astfel : pentru documente adresate unității (intrate) iar pentru documentele emise de componentele structurale ale unității (din oficiu).  Documentele 25415 și 25436  au fost înregistrate în locul altor documente venite din exteriorul unității, iar 25728 în locul unui document intern, notă de colaborare către sectoare Financiar, AFV, care nu are nici o legătură cu popota.

Deși s-a cerut prin adresă de organul de cercetare penală cu privire la punerea la dispoziție a datelor și metadatelor cu privire la numerele de înregistrare de mai sus, penitenciarul a trimis numai datele , nu și metadatele.

Din datele puse la dispoziție de penitenciarul Ploiești organelor de cercetare penala rezultă următoarele  falsuri grosolane:

SARABANDA FALSURILOR pentru favorizarea infractorilor si acoperirea furturilor

Nr ordinar 25436/23.03.2020, a fost alocat inițial unui document provenind din exteriorul unității, având specificația depunere/ridicare personală și nu din oficiu conform art.2, alin 1, lit b, privind aplicația de secretariar și a fost trecut pe 5 documente, proiect de decizie Dănescu Izabela. o decizie de director de spargere, decizie de inventariere, proces verbal de spargere și documentul original. De fapt prin adresa B2-29113/PPPH/25.08.2021, Penitenciarul Ploiești admite că nu a existat în data de 23.03.2021, decizie scrisă a directorului unității cu referire la spargere, numărul alocat nefiind din plaja de numere alocate deciziilor directorului așa cum reiese și din declarațiile martorilor Brânzan Celestin și Zamfir Ana Maria.

Sunt evidente neconcordanțe care reies  din adresa penitenciarului referitor la detalii despre actul 25436 : la conținutul actului este specificat ,, decizie efectuare și inventarierea elementelor de natura activelor conform OMJ 1846/C/2010 –alimente și alimente popotă… , iar la detalii despre rezolvare : proces verbal spargere yala popota

O decizie de inventariere nu putea să aibă ca rezultat al acțiunii Proces Verbal de spargere și înlocuire butuc yală, ci Proces verbal de inventariere, care nu există..

Mai mult, nr ordinar 25415/23.03.2020, a fost alocat inițial unui document provenind din exteriorul unității, fiind înregistrat în aplicația secretariat având specificația sosit prin depunere/ridicare personală și nu din oficiu conform art.2, alin 1, lit b, privind aplicația de secretariar și a fost trecut pe 2 documente. Urmare a modificării specificației fiind trecut la conținutul actului ,,Raport Ag.Cristea Nicoleta cu privire la preluarea gestiunii de la doamna Călin Cristina – persoana prejudiciata”.(confirmă conducerea penitenciarului faptul că nu există documente emise de Penitenciarul Ploiești  care să ateste această activitate).

Inregistrarea documentului inițial (document din exterior) ,în aplicația secretariat, a fost făcută de utilizator Cismaru Mirela la ora 10:23, iar modificarea conținutului actului a fost efectuată la ora 14:20 de alt utilizator Anghelache Ramona,referindu-se la un document intern.

Inregistrarea în mod fals documentelor de către Anghelache Ramona este dovedită prin adresa 29322/18.08.2021  a Penitenciarului Ploiești către Poliția Municipiului Ploiești,  producand  efecte juridice deoarece acele documente falsificate au fost folosite pentru a justifica spargerea ilegală a unei gestiuni, cu încălcarea tuturor prevederilor legale (Legea Contabilității 82/1991, Legea Gestionarului 22/1969, Legea 145/2019, privind Poliția Penitenciară).

Aceste documente falsficate  au fost înaintate către DIP, care a dispus măsuri administrative, măsuri care nu au fost anulate nici în prezent și care nu au putut fi aplicate datorită încheierii raporturilor de serviciu și nu pentru faptul că penitenciarul ar fi recunoscut, că documentele întocmite erau false. Mai mult, cum precizam in articolele anterioare, cei care trebuiau introdusi in comisia de disciplina au fost avansati si recompensati, ca in cazul simpaticului nostru intrat subit in concediu medical, Comisarul șef de poliție penitenciară Valentin MATEI  – IMPUTERNICIT – la comanda Penitenciarului Ploiești.

Documentul cu nr.25415 a  fost menționat  ca Notă raport în PV nr. 25728/26.03.2020 , Nota directorului Brânzan către A.N.P. nr. B2 26114/PPPH/10.04.2020 și Nota de constatare a D.I.P. nr. 6104/6870/7459/05.06.2020

Documentele cu nr. 25436/23.03.2020 (decizie de inventariere, decizie de constituire comisie spargere, proiect de decizie Dănescu Izabela, Proces Verbal de spargere și înlocuire yală) au fost menționate în Decizia directorului Brânzan nr.B2 400007/01.04.2020, PV 30453/01.07.2020, Nota directorului Brânzan către A.N.P. nr. B2 26114/PPPH/10.04.2020 și Nota de constatare a D.I.P.nr. 6104/6870/7459/05.06.2020

Documentul cu nr. 25728 a fost menționat în nota explicativă a domnului Polifrone Ciprian nr. 28963 / 09.06.2020 , PV 30453 din 01.07.2020, Nota directorului Brânzan către A.N.P. nr. B2 26114/PPPH/10.04.2020 și Nota de constatare a D.I.P. nr. 6104/6870/7459/05.06.2020.

Aceste documente înregistrate în fals și cu conținut fals au avut ca efect juridic neîncheierea nici la ora actuală a fișei de lichidare și plata nejustificată a sumei de de 57,79 lei în data de 16.07.2020 la caseria unității și sancționarea disciplinară.

Toate actele întocmite cu data de 23.03.2020 și activitățile privind popota, sunt false și ilegale, conform adresei oficiale B2-29113/PPPH/25.08.2021 a Penitenciarului Ploiesti, Decizia 55/23.03.2020, fiind singurul document legal, care trebuia aplicat cu 24.03.2020.

 

Datele și metadatele pentru următoarele documente:  25436/2020 ( acest număr apare pe 5 documente), 25415/2020 (2 documente), 25403/2020 (probă), 25472/2020 (2 documente), modificate ilegal, întrucât penitenciarul nu a distribuit adresa inițială a poliției către compartimentul informatică și a dat-o către autorul falsurilor Anghelache Ramona și nu a pus la dispoziție metadatele (istoricul), pentru plângerea împotriva numitei Anghelache Ramona , necercetată NICI până în acest moment.

La 30.03.2020 Penitenciarul Ploiești nu a putut prezenta organelor de cercetare la fața locului  alte documente în afara deciziei Decizia Zilnică de Unitate cu nr. 55/23.03.2020, prin care Călin Cristina predă pe perioada concediului gestiunea lui Deacu Mihaela prin inventarierea bunurilor de către o altă comisie decât cea a lui Polifrone Ciprian, singurul document valabil , dar care nu a fost menționat în documentele înaintate, de Branzan Celestin, Administrației Naționale a Penitenciarelor și  singurul  document recunoscut, pentru activitățile din data de 23.03.20202 , de noua conducere a Penitenciarului Ploiești prin adresa B2-29113/PPPH/25.08.2021  înaintată către Poliția Muncipiului Ploiești.

Pentru falsificarea evidentă a listelor de inventar ,așa cum reiese din declarațiilor martorilor Cruceanu Claudiu și Oprea Florin, stă la bază faptul că nu s-a făcut inventarierea în Magazia de alimente (Beci aflată în altă clădire) , unde se aflau efectiv alimentele, așa cum reiese  și din PV  nr 25728/26.03.2020  întocmit de Polifrone Ciprian , citam ,,cu ocazia inventarierii în bucătărie, sala de mese și biroul responsabilului de popotă, deci nu și Magazia Beci.

 

Ce s-a urmarit si ce furtisaguri se puneau la cale

Tabel cu Obiecte de inventar, din VECHEA GESTIUNE, care nu existau faptic dinaintea preluării gestiunii popotă de către persoana prejudiciata , respectiv, mai 2019, dar care în fals sunt  cuprinse în listele de inventar, întocmite și aduse de Cristea Nicoleta, atașate la PV 25728/26.03.2020 al comisiei conduse de Polifrone Ciprian, ca fiind  în locația POPOTĂ  la momentul inventarierii și care ulterior au fost mentionate la casare în anexa 4 a PV 30453/01.07.2020 întocmita de Cristea Nicoleta fără competență și contrasemnat de Dănescu Izabela :

 

Nr. crt. Din listele de invemtar Polifrone Denumire material Bucăți Pret unitar Valoarea contabilă
1 ARAGAZ ZANUSSI 1 899.90 899.90
2 ARAGAZ ZANUSSI 1 949 949
4 BOL PORȚELAN 78 0.01 0.78
8 CAPAC INOX 20 0.01 0,2
9 CAPAC INOX 2 77,99 155,98
12 CRATIȚĂ INOX (8 L) 1 185,60 185,60
16 CUȚIT INOX 1 102,99 102,99
17 CUȚIT INOX 1 31,99 31,99
9 FARFURIE 20 0,19 3,80
31 MIXER DE MÂNĂ BOSCH 1 239,59 239,59
32 OALA INOX 30 L 1 449,09 449,09
35 POLONIC 2 55,99 111,98
36 POLONIC 2 40,35 40,35
44 TOCĂTOR 4  60 240
39 SERVICIU DE MASĂ 30P 1 45,99 45,99
40 SPUMIERĂ 1 19,49 19,49
41 SPUMIERĂ 1 56,98 56,98
43 TIGAIE CLĂTITE 1 22,93 22,93
45 WOK TEFLONAT 1 138,96 138,96
11 COMBINĂ FRIGORIFICĂ 1 2299 2299

 

LISTELE DE INVENTAR întocmite , semnate și aduse de doamna Cristea Nicoleta în dimineața zilei de 23.03.2020 comisiei de inventariere condusă de Polifrone Ciprian, nu reflectă realitatea atât faptic, cât și scriptic, în evidențele financiar contabile, deoarece în listele de inventar Polifrone sunt cuprinse la nr.crt.28 articol LINGURĂ INOX, cantitate 24 buc cu preț unitar 6,12 , iar în Anexa 4 aceeași doamnă Cristea propune spre casare circa 95 bucăți linguri inox cu preț unitar 0,75 lei,  pentru 55 buc și preț unitar 0,79 lei pentru 40 buc. Bai, voi sunteti ca in codru? Jaf la drumul mare!

Chiar ati dotat bucatariile propii pe banii statului?

La fel în listele de inventariere din PV al lui Polifrone, aduse de dna Cristea sunt trecute 3 repere FARFURII cu prețuri diferite, iar în Anexa 4 s-au calculat perisabilități pentru 8 repere FARFURII, document întocmit de Cristea Nicoleta și semnat Dănescu Izabela.

Jaf institutionalizat

La fel în listele de inventariere din PV al lui Polifrone, aduse de dna Cristea sunt trecute 1 SET SERVICIU de MASĂ DE 30 PIESE , iar în Anexa 4 s-au calculat perisabilități pentru 7 SETURI SERVICIU de MASĂ DE 30 PIESE s FARFURII 30.

Practic , VECHEA GESTIUNE este formată din mai multe obiecte de inventar, decît cele trecute în PV întocmit de Polifrone , așa cum reiese din Anexa 4 cu baza de calcul a PERISABILITĂȚILOR și din  Lista cu materiale propuse spre casare, din Procesul Verbal 30453/ 01.07.2020 al Dnei Toma.

Alta metoda de furt- CASAREA!

Mai mult , deși au fost achiziționate la data de 25.07.2019 și se află depozitate în magazine BECI, deci nu sunt în folosință (noi , neutilizate, aflate în cutii sigilate) , iar la data de 30.03.2020, din dispoziția directorului ,popota a fost închisă, dna Cristea și dna Dănescu întocmesc și semnează Anexa 4 din PV 3504/01.07.2020  cu perisabilități legal admise pentru :

5 buc farfurii de 16 cm, 5 buc farfurii 24 cm și 7 pahare de apă.

În anexa 4 aferentă PV de inventariere al dnei Toma, dna Cristea și dna Dănescu  prezintă tabel cu perisabiltăți la  aceste bunuri și anume :

– farfurii achiziționate în 25.07.2019

– bol castron achiziționate în data de 25.07.2019

– pahare apă achiziționate în data de  17.10.2019,

Comisia condusă de Toma Magdalena a sesizat lipsa vechii gestiuni și a cerut notă explicativă Serviciului LOGISTICĂ.

Crucianu Claudiu și Oprea Florin, membrii din comisia condusă de Polifrone Ciprian au numărat în incinta popotei următoarele bunuri : combina frigorifică BOSCH, farfurii, cuțite ,linguri, lingurițe, pahare , tigăi, oale care erau achiziționate din banii persoanei prejudiciate de la IKEA așa cum reiese și din PV 30453/01.07.2020 al lui Toma Magdalena pagina 6 și Anexa 11 .

Combina frigorifică aflată în bucătăria popotei pe care comisia lui POLIFRONE a văzut-o, nu este combina frigorifică din listele de inventar nr.crt.11, ci este combina frigorifică BOSCH (așa cum reiese și din Anexa 11 nr.crt. 59 ) moștenită de soțul persoanei prejudiciate și pe care am adus-o în unitate cu ajutorul gospodarului Călin Marius și , bineânțeles cu aprobarea directorului Brânzan.

Farfurii, lingurițe, cuțite, linguri, furculițe, pahare, castroane achiziționate din bugetul unității se aflau depozitate , din lipsă de spațiu, în magazia BECI, în cutii sigilate. Sigilate pentru a se putea voala mai usor?

Aceste obiecte de inventar au fost achiziționate de penitenciar  ÎN DATA DE 22.07.2020, respectiv 17.10.2019 după ce eu deja persoana prejudiciata  a cumpărat , în lunile mai-iunie 2019 necesarul pentru a-si putea desfășura activitatea în popotă .

Tabel cu OBIECTE DE INVENTAR din listele de inventar  Polifrone care la momentul inventarierii  se aflau în  magazia de alimente BECI, unde NU s-a făcut inventariere conform declarațiilor lui Cruceanu Claudiu, Oprea Florin și care în mod fals au fost cuprinse în  procesul verbal de inventariere al lui Polifrone.

Aceste obiecte de inventar nu aveau cum să fie existente fizic, la data inventarierii 23.03.2020, în popotă, pentru că se aflau în locația de mai sus neinventariată.( nu există efectiv spatiu pentru a putea stoca 7 butoaie mari de 150 litri și 220 litri, cu cercuri în popotă)

 

Nr. crt. Din listele de invemtar Polifrone Denumire material Bucăți Pret unitar Valoarea contabilă
3 BIDON PVC 150L 2 68,99 137,98
5 BOL CASTRON PORȚELAN 24 8,12 194,88
6 BUTOI CU CERC 220 l 5 101,89 509,45
15 CUTIE PLASTIC 18 20 360
23 FARFURIE PORȚELAN 16 CM 20 6,19 123,8
24 FARFURIE  PORȚELAN 24 CM 20 11,603 232
25 FURCULITĂ INOX 24/48 6,12 146,88
26 GRIL ELECTRIC – DEFECT 1 481 481
28 LINGURA INOX 24/39 6,12 146,88
29 LINGURIȚĂ INOX 24 3,97 95,28
33 PAHARE DE APĂ 40 2,547 101,88

 

Tabel cu Obiecte de inventar din Listele de inventariere ale lui Polifrone , care erau achiziționate din banii persoanei prejudiciate și care i-au fost returnate odată cu anularea falsului contract de sponsorizare (aici, o alta poveste interesanta cu falsuri, la care vom reveni!).

Nr. crt. Din listele de inventar Polifrone Denumire material Bucăți Pret unitar Valoarea contabilă
10 CĂRUCIOR 2 119,90 239,80
13 CUPTOR INOX 2 629 1258
14 CURĂȚITOR LEGUME 2 4,90 9,80
20 DISPENSER PROSOP 1 100 100
30 MAȘINĂ DE SPĂLAT VASE 1 1329 1329
34 PLITĂ GAZ 2 659 1318
38 SATAR INOX 1 99 99
42 TAVA CU GRĂTAR 2 44,90 89,80

SINGURELE Obiectele de inventar achiziționate de Penitenciar , care se aflau fizic la data inventarierii, 23.03.2020, în POPOTĂ și regăsite în listele de inventar ale lui Polifrone sunt :

Nr. crt. Din listele de inventar Polifrone Denumire material Bucăți Pret unitar Valoarea contabilă
7 Cântar electronic 1 435 435
21 EXPRESOR AUTOMAT 1 1398,99 1398,99
27 HOTA DECORATIVĂ 2 526,99 1053,98
37 ROBOT DE BUCĂTĂRIE TEFAL 1 1789,99 1789,99

Astia vroiau sa fure si din contractul de sponsorizare?

Sunt bunuri din contractul de sponsorizare care nu apar în listele de inventar, și anume :

Nr crt Denumire bunuri recepționate Cantitate Pret unitar Valoare
4 Paletă,spumar,lingura plastic 6 7,9 47,40
7 Set 3 ustensile 2 5,9 11,80
10 Baghetă perdea 2 19,90 39,80
11 Fețe masă 6 19,90 119,40
12 Accesoriu prindere baghetă perdea 4 7,5 30,00
13 Șurub 2 0,24 0,48
14 Șaibă 2 0,05 0,10
15 Baterie lavoar 1 65 65,00
16 Ventil 1 9,5 9,50
17 Mască baie 1 187 187,00
18 Gresie 17 50,98 866,66
19 Imitație piele 8 30 240,00
20 Poliuretan 2 28 56,00
21 Dispenser prosop 1 100 100,00
24 Baterie monocrom 2 116 232,00
25 Minibucătărie 2 359 718,00
26 Sifon 2 71 142,00
27 Capac 2 13 26,00
28 Tablă magnetică 1 69,90 69,90

În procesul verbal nr.30453/01/07/2020, comisia sesisează ca existente  în popotă  farfurii, boluri, tacâmuri gen IKEA, deci achiziționate de persoana prejudiciata.

La ora actuală așa cum a fost sesizata în nenumărate adrese penitenciarul Ploiești sunt bunuri personale  ale persoanei prejudiciate, achiziționate de la IKEA, care nu i-au fost returnate și anume :

 • Farfurii albe de 10 cm – 40 buc  achiziționate IKEA,
 • Tacâmuri din 4 seturi a câte 24 buc, i-a fost returnat doar unul, conform PV b2 20370/11.01.2021

– un set cuțite VIVRE

 • Carafe 6 buc
 • Orhidee 11 buc
 • 2 seturi cuțite a câte 3 piese
 • Metraj alb multicolor 4,15 cm
 • Tocător nou lemn masiv
 • Tavă metalică cozonac 2 buc
 • covor intrare
 • Dispenser săpun 2 BUC

Nu au mai stiut pe unde sa scoata camasa

Doamna DEACU MIHAELA în data de 23.03.2020 semnează listele de inventariere cu obiectele de inventar aduse de CRISTEA Nicoleta, ca acestea fiind existente și în folosință în locația POPOTĂ, ulterior la inventarierea condusă de Toma Magdalena, dă o declarație în care recunoaște faptul că inventarierea obiectelor de inventar nu s-a făcut.

Polifrone Ciprian în declarația de martor ,, Cunosc faptul că gestiunea a fost predată în data de 20.03.2020 către Cristea Nicoleta, însă doar parțial, aceasta nefinalizîndu-se din cauza faptului că era ora prânzului, masa se servește de către cadrele unității, iar alimentele nu erau pregătite pentru predare și nu a fost încheiat un proces verbal de predare primire în acest sens nici până la ora părăsirii unității în aceea dată,, Întrebare  cine și cum a aflat ?

Ca in filmul mafiot cu prosti

La data de 20.03.2020 nu avea ce alimente să inventarieze în popotă, deoarece alimentele pregătite pentru prânz erau procesate, urmând a fi servite și încasate contravalaroarea în BANI. Din listele de inventariere din data de 23.03.2020 comisia a inventariat ca alimente găsite în popotă condimente, care nici măcar nu erau achiziționate de penitenciar, deci nu aveau de ce să fie inventariate.

,,În data de 23.03.2020, pe fondul necesității recuperării unor procese-verbale din biroul personal al persoanei vătămate, la nivelul Penitenciarului Ploiești s-ar fi întrunit o comisie administrativă, care a procedat la spargerea și înlocuirea yalei ușii de acces în zona de servire a mesei, dar fără a menționa în documentele întocmite și spargerea yalei biroului persoanei vătămate, birou în care nu erau depozitate bunuri sau înscrisuri necesare desfășurării activității și care era prevăzut cu yallă funcțională, lăsată în poziția închis asigurat, așa cum reiese din declarația persoanei vătămate.

Cu branza ce ai avut simpaticule Matei?

În data de 08.01.2020, am achiziționat circa 50 kg telemea vacă, cu   ,conform Facturii nr.6924861 /08.01.2020 , Anexa 6 din PV Toma, și întocmit Proces Verbal de custodie , Anexa 7.2 din Procesul Verbal de inventariere întocmit de Toma Magdalena, se arata in declaratia persoanei prejudiciate.

În data de 31.01.2020 i-au fost decontații banii cu care a achiziționat produsele conform F 6924861/08.01.2020 de către penitenciarul Ploiești.

Polifrone Ciprian este președintele comitetului de popotă conform DZU  și are în atribuții efectuarea inventarierii lunare a alimentelor.

Brânza telemea a fost achiziționată în data de 08.01.2020, s-a efectuat inventarierea lunară în luna ianuarie, februarie 2020.

În  22.02.2020, urmare reîntoarcerii persoanei prejudiciate din concediul medical, dna Cristea Nicoleta i-a solicitat să vadă documente justificative pentru acest produs.

Domnul Polifrone în luna ianuarie 2020 îi pune la dispoziție tipizatul de Proces verbal de custodie, în baza căruia achiziționez produsul.

În data de 27.03.2020, pe fondul pandemiei, urmând a se închide magazinul de unde a achiziționat brânza, persoana prejudiciata aduce produsul la sediul penitenciarului Ploiești și cu martori îl preda personal domnului Polifrone Ciprian.

Nu se recepționează în acea zi produsul, urmând ca în data de 02.04.2020 să se întocmească Proces verbal nr.B2. 26083/02.04.2020.

,, Am inventariat faptic prin cântărire bunul material,, Telemea de vacă adus de responsabilul popotă cadre, d-na asp Călin Cristina, fără documente însoțitoare, pentru completarea stocului neregăsit la inventarierea din data de 23.03.2020 și am constata existența unei cantități de 25kg.

– brânza era înregistrată în contabilitatea penitenciarului din data de 08.01.2020, având documente însoțitoare, factură, proces-verbal de custodie, decont din data de 30.01.2020

– deși nu s-a făcut în data de 23.03.2020 inventarerea în magazia BECI, conform declarațiilor Crucianu Claudiu și Oprea Florin în acest fals  proces verbal  nr. B2 26083 ,semnat de Crucianu Claudiu și Deacu Mihaela, se specifică că nu a fost găsit în data de 23.03.2020 la inventariere.

Motivul pentru care din data de 27.03.2020 și până 02.04.2020, nu a fost recepționată  brânza  și unde a stat ? Probabil simpaticul Matei vroia sa manance si „gura lui ceva”….

 

Vom reveni cu alte probe/documente si declaratii din cercetarea penala care dezvaluie un furt institutional generalizat. (Cristina T.). 

Penitenciarul Ploiesti: „La momentul preluării gestiunii, în fișele de inventar de la Serviciul Financiar figurau o mulțime de bunuri, care faptic nu existau”

 

Exclusiv

Criminalii/torționarii/milițienii de la Secția 17 Poliție, așa cum au fost numiți de 2 săptămâni încoace, pot de astăzi să reacționeze public și să vorbească despre NEVINOVĂȚIA lor – Ziarul Incisiv de Prahova

Prahova Mea

Publicat

pe

În dezvăluirile din articolul „TRIUMVIRATUL/Versiunea 2.0”  ă precizam la sfârșitul lui: „ Cu promisiunea că vom continua epopeea comisiilor de disciplină, în cadrul investigației viitoare vă vom arăta o altă latură ce derivă din a avea așa oameni la conducere, de ce batjocora este ca o boală care afectează pe toată lumea.”

TRIUMVIRATUL/Versiunea 2.0  

Iată că astăzi vă prezentăm această latura, o perspectivă tragic-comică ce se reliefează când la conducerea unei instituții a statului, o instituție foarte importantă pentru aplicarea dreptății, este un personaj ce nu mai are ce să caute în acest sistem… pe partea cu angajații de ceva vreme.

Da, ați ghicit… ne întoarcem la Penitenciarul Ploiești. Perioada aceasta de respiro a fost, după cum veți vedea, doar pentru o perioadă de așteptare… pentru a vă putea relata noi lucruri, incredibile si triste…

Dar pentru moment ne întoarcem la datoria avută…

   

       Vom pleca de la o simplă prezumție. Cum că… ZEUS, directorul împuternicit de la Penitenciarul Ploiești – comisar șef de poliție penitenciară Valentin MATEI este corupt.

 În dosarul doamnei C.C. implicarea acestuia este fundamentală căci în timpul cât conducea unitatea ZEUS cică-se au fost primite niște bunuri „donate” de partea vătămată… Dacă acestea erau „verificate” se observa ca ele nu prea au ajuns unde erau destinate și poate anumite persoane prinse în acest dosar penal, scăpau. Căci, de ce să nu fim sinceri… nu toți au avut și un câștig din speța aceasta, unii doar au executat. Dar cum ZEUS era pe postul de director, nu îi putem acorda prezumția aceasta…

Deci, ca totul să fie clar… uite cum câțiva polițiști de penitenciare scăpau de un dosar penal dacă ZEUS era capabil pe funcția la care tot salivează.

Peste cei încriminați mai scăpau și alții care au fost nevoiți să se ducă la procuratură să declare ce și cum. Se ajunge la o duzină de angajați stresați, ce pot răspunde penal… căci un incompetent se face că nu vede ce primește în curte.

 1. La momentul când ZEUS a început să primească tot felul de „atenții” din partea unora si altora(posibili afaceriști/interlopi/infractori) cota lui pe piață a sărit de la un pârlit de ofițer la unul cu bascheți Valentino de 1000$.

În secunda următoare, oamenii sistemului ce știu ce înseamnă „să primești moștenire de la mătușa Tamara niscaiva  bunuri”, au început să pună întrebări… ce ridicau alte întrebări și mai negre cu privire la noua moralitate a conducătorului unității.

În primă fază 3 ofițeri au început să fie șicanați de către ZEUS, aruncați în diferite activități pentru a fi sancționați. Cu toate că aceștia și-au spus punctul de vedere, nimeni din unitate la acel moment nu a crezut…

Dar iluzia grandorii se extinde și asupra ceilalți din unitate care credeau ca pot rămâne imuni la flagelul corupției ce se întinde… căci ZEUS avea nevoie de a baga pumnul în gura celor ce au deschis ochii și cum singur nu dovedea decât incompetență, atunci a fost nevoit să folosească și pe alții.

Rând pe rând oamenii au realizat micimea acestui om și au început să fugă:

 1. Într-un an jumătate de zile la Penitenciarul Ploiești:

–     țipă unitatea de flagelul corupției adus de ZEUS și oamenii lucrează sub stres și cu neîncredere, fiindu-le frică să nu fie trași în ilegalitățile devenite fățișe ale directorului. De la supraveghetori la primii ofițeri, aceștia sunt mereu în alertă.

–     unitatea a avut nu mai puțin de 4 președinți la comisia de disciplină, oamenii retrăgând-se pe rând când au văzut ce dorește ZEUS să facă – strivirea oricărui purice ce îi contestă autoritatea și legalitatea deciziilor.

       Vă spuneam nu demult, cum mai nou ZEUS ține direct ședințe cu membrii comisiei de disciplină si cere să fie oamenii sancționați… căci dacă la început au fost creduli și sancționau singuri, acum vorba lui nu mai are valoare iar dosarele de clasează pe bandă, sub disperarea Zeului grandorii…

       Irelevant că această comisie e independentă… dacă a ajuns să o manevreze pe cea din Ministerul Justiției, de ce nu ar putea să facă asta cu cea din curtea lui, nu? Ironic, cu ploieștenii nu prea ține căci au pielea a dracului…

–     Pe de altă parte volumul de muncă al acestor oameni care trebuie să cerceteze aberațiile cerute de ZEUS este covârșitor. Și asta doar pentru că avem de-a face cu un asemenea specimen…

–     Unitatea a avut nu mai puțin de 4 directori adjuncți pe pază, oamenii fiind de data aceasta înlăturați de ZEUS căci acesta este postul ce unge rotițele cu deținuții favorizați… și cum cei de pe această poziție nu percutau la ce le cerea ZEUS, erau rând pe rând înlăturați .

Primul lovit a fost prietenul de o viață domnul R.M., care resemnat a ieșit prematur la pensie căci a înțeles noua identitate a lui ZEUS.

       A urmat pila celor din A.N.P. care trebuia să le facă jocul… dar și acesta s-a retras după 3 luni… aparent dorește să mai lucreze în sistem… cu demnitate.

       Apoi a fost șeful de la regim, domnul Stoica… pe care l-a ținut 6 luni fără împuternicire ca apoi să cheme controlul peste el(prietenii din A.N.P. de la Inspecție penitenciară) ca să îl alunge.

       Acesta trebuia alungat căci nu îi scotea lui ZEUS deținuții după cum dorea…

       Iar vă spuneam nu demult, că marea lui „plăcere” este sa scoată la munca deținuții și vă povesteam cum s-a gândit să facă acest lucru: prostindu-l pe înlocuitorul directorului adjunct pe pază. Faza nu a ținut și fapta penală a ieșit la lumină căci nimeni nu vrea un asemenea șef pe lângă el, când se va destrăma șandramaua.

       Actualmente este șefa de la evidență, o amică veche pe care speră să o poată manipula… Pentru ce să își pună pielea pe băț? Rămâne să vedem, momentan suntem sceptici…

–     Nenumărate concursuri la care ZEUS a participat ca să bage în sistem pe alții care au fost ajutați la rândul lui, lăsând un gust amar candidaților pregătiți, dați la o parte la interviu sau la punctaj. Pe de altă parte o masă de cunoscuți ai dânsului s-au angajat aici, de departe cel mai celebru fiind protejatul fin cu același nume (coincidență).

Scârba aceasta nu face decât ca, de o parte, cei ce doresc funcții să nu mai participe la asemenea înscenări de concursuri cu șanse legale, iar pe de altă parte, cei din civilie să caute alte sisteme sau oportunități de pe piața muncii. Nu ne credeți, verificați candidații pentru concursuri!

–     Zeci de pensionări,  plus transferuri și  detașări din penitenciar în mare parte căci oamenii nu își mai găsesc motivația și plăcerea de a munci la Ploiești.

Cine să vrea să muncească cu un corupt, care dacă nu faci cum vrea el începe să te vâneze și să te terorizeze prin căprăria de care e capabil? Și mai e si protejat de directorul general al ANP?

                Si acum sa va spunem concluzia analizei noastre:

SUTE DE OAMENI AU DE SUFERIT CAND UNUL ESTE CORUPT – ȘEF FIIND SI ESTE LIPSIT DE CALITATILE ESENTIALE ALE UNUI LIDER DEMOCRATIC!

(Nu am luat în calcul victimele infracțiunilor săvârșite de deținuții preferați ai lui ZEUS, care se așteaptă ca infractorii să fie pedepsiți, nu favorizați în exercitarea PEDEPSEI cu închisoarea…

Kind reminder, ZEUS: d-aia se numește „pedeapsa cu închisoarea” și nu „recompensa cu închisoarea”…)

       Prin urmare este treaba noastră, a celor corecți să îi îndepărtăm caci avem șanse mari ca să fim atinși de asemenea toxine.

 FARA INDOIALA, VA URMA! (Cristina T.).

N. R. : – Reamintim  ca, investigatia noastra a pornit de la mafia gunoaielor si cum o firma din aceasta caracatita din Prahova „beneficiaza” de detinuti/”inchiriaza” la munca pe filiera Comisarului șef de poliție penitenciară Valentin MATEI, in baza proiectului lansat de director general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP), Dan Halchin. Punerea in dependenta a Comisarului șef de poliție penitenciară Valentin MATEI de catre reprezentantii acestei societati ne-au determinat  sa incepem dezvaluirile cu derapajele de la lege ale sefului – IMPUTERNICIT – la comanda Penitenciarului Ploiești, fiind o institutie esentiala a statului.

Sa reamintim povestea din spatele afacerii „Bomba ecologica de la Pleasa” care este demna de un film cu mafioti turnat la Holywood, nu inainte de a intreba (prietenii stiu de ce…): Florin Iosif de la TYMBARK „inca” este bine? Dar fostul trezorier de la un partid? Inca este in libertate?…

Bomba ecologica de la Pleasa/Atentat la siguranta nationala/IPJ Prahova, Penitenciarul Ploiesti si Tymbark

Cat timp mai poti sa indoi legea?

În acest articol ne-am hotărât să vă arătăm, cum înclinațiile scriitoricești și infracționale s-au adunat în caracatița din Penitenciarul Ploiești/Rățușca noastră Mac!Mac!

Ia! Zâno!/Joac-o și pe asta!/Dă-ți cu reveneală!/Zâna Nașa, se joacă cu gestiunile, după starea vremii la Penitenciarul Ploiesti!

În acest articol ne-am hotărât să vă arătăm, cum înclinațiile scriitoricești și infracționale s-au adunat în caracatița din Penitenciarul Ploiești/Rățușca noastră Mac!Mac!

Aroganța și lipsa de profesionalism sunt fără limite, caracterul penal te dărâmă la propriu in Penitenciarul Ploiesti

,,Fantastica Woman”Anghelache Ramona (varianta XXL)/”Omerta”, ,”Legea tăcerii” și a intereselor prima în fața legii în Penitenciarul Ploiesti

„Omerta”, ,”Legea tăcerii” și a intereselor prima în fața legii în Penitenciarul Ploiesti/Despre Doamna Dănescu Izabela, supranumită eminența cenușie și regina hoților din Penitenciarul Ploiești

Precizări privind modalitățile de furt la Penitenciarul Ploiesti si ilegalitatile savarsite de Comisarul șef de poliție penitenciară Valentin MATEI – IMPUTERNICIT – la comanda Penitenciarului Ploiești

Documente si declaratii din cercetarea penala care dezvaluie un furt institutional generalizat la Penitenciarul Ploiesti

Penitenciarul Ploiesti: „La momentul preluării gestiunii, în fișele de inventar de la Serviciul Financiar figurau o mulțime de bunuri, care faptic nu existau”

Furturi, falsuri si alte infractiuni succesive la Penitenciarul Ploiesti (IV)

Cum se FURA pe fata si sarabanda unor falsuri pentru acoperirea acestor furturi la Penitenciarul Ploiesti (III)

Cum se FURA pe fata si sarabanda unor falsuri pentru acoperirea acestor furturi la Penitenciarul Ploiesti (II)

 

 

 

Citeste in continuare

Exclusiv

Un ofițer de poliție care și-a lovit soția, care a fost sub efectul a două ordine de protecție, nu mai poate fi lucrător control intern sub nicio formă – Ziarul Incisiv de Prahova

Prahova Mea

Publicat

pe

În dezvăluirile din articolul „TRIUMVIRATUL/Versiunea 2.0”  ă precizam la sfârșitul lui: „ Cu promisiunea că vom continua epopeea comisiilor de disciplină, în cadrul investigației viitoare vă vom arăta o altă latură ce derivă din a avea așa oameni la conducere, de ce batjocora este ca o boală care afectează pe toată lumea.”

TRIUMVIRATUL/Versiunea 2.0  

Iată că astăzi vă prezentăm această latura, o perspectivă tragic-comică ce se reliefează când la conducerea unei instituții a statului, o instituție foarte importantă pentru aplicarea dreptății, este un personaj ce nu mai are ce să caute în acest sistem… pe partea cu angajații de ceva vreme.

Da, ați ghicit… ne întoarcem la Penitenciarul Ploiești. Perioada aceasta de respiro a fost, după cum veți vedea, doar pentru o perioadă de așteptare… pentru a vă putea relata noi lucruri, incredibile si triste…

Dar pentru moment ne întoarcem la datoria avută…

   

       Vom pleca de la o simplă prezumție. Cum că… ZEUS, directorul împuternicit de la Penitenciarul Ploiești – comisar șef de poliție penitenciară Valentin MATEI este corupt.

 În dosarul doamnei C.C. implicarea acestuia este fundamentală căci în timpul cât conducea unitatea ZEUS cică-se au fost primite niște bunuri „donate” de partea vătămată… Dacă acestea erau „verificate” se observa ca ele nu prea au ajuns unde erau destinate și poate anumite persoane prinse în acest dosar penal, scăpau. Căci, de ce să nu fim sinceri… nu toți au avut și un câștig din speța aceasta, unii doar au executat. Dar cum ZEUS era pe postul de director, nu îi putem acorda prezumția aceasta…

Deci, ca totul să fie clar… uite cum câțiva polițiști de penitenciare scăpau de un dosar penal dacă ZEUS era capabil pe funcția la care tot salivează.

Peste cei încriminați mai scăpau și alții care au fost nevoiți să se ducă la procuratură să declare ce și cum. Se ajunge la o duzină de angajați stresați, ce pot răspunde penal… căci un incompetent se face că nu vede ce primește în curte.

 1. La momentul când ZEUS a început să primească tot felul de „atenții” din partea unora si altora(posibili afaceriști/interlopi/infractori) cota lui pe piață a sărit de la un pârlit de ofițer la unul cu bascheți Valentino de 1000$.

În secunda următoare, oamenii sistemului ce știu ce înseamnă „să primești moștenire de la mătușa Tamara niscaiva  bunuri”, au început să pună întrebări… ce ridicau alte întrebări și mai negre cu privire la noua moralitate a conducătorului unității.

În primă fază 3 ofițeri au început să fie șicanați de către ZEUS, aruncați în diferite activități pentru a fi sancționați. Cu toate că aceștia și-au spus punctul de vedere, nimeni din unitate la acel moment nu a crezut…

Dar iluzia grandorii se extinde și asupra ceilalți din unitate care credeau ca pot rămâne imuni la flagelul corupției ce se întinde… căci ZEUS avea nevoie de a baga pumnul în gura celor ce au deschis ochii și cum singur nu dovedea decât incompetență, atunci a fost nevoit să folosească și pe alții.

Rând pe rând oamenii au realizat micimea acestui om și au început să fugă:

 1. Într-un an jumătate de zile la Penitenciarul Ploiești:

–     țipă unitatea de flagelul corupției adus de ZEUS și oamenii lucrează sub stres și cu neîncredere, fiindu-le frică să nu fie trași în ilegalitățile devenite fățișe ale directorului. De la supraveghetori la primii ofițeri, aceștia sunt mereu în alertă.

–     unitatea a avut nu mai puțin de 4 președinți la comisia de disciplină, oamenii retrăgând-se pe rând când au văzut ce dorește ZEUS să facă – strivirea oricărui purice ce îi contestă autoritatea și legalitatea deciziilor.

       Vă spuneam nu demult, cum mai nou ZEUS ține direct ședințe cu membrii comisiei de disciplină si cere să fie oamenii sancționați… căci dacă la început au fost creduli și sancționau singuri, acum vorba lui nu mai are valoare iar dosarele de clasează pe bandă, sub disperarea Zeului grandorii…

       Irelevant că această comisie e independentă… dacă a ajuns să o manevreze pe cea din Ministerul Justiției, de ce nu ar putea să facă asta cu cea din curtea lui, nu? Ironic, cu ploieștenii nu prea ține căci au pielea a dracului…

–     Pe de altă parte volumul de muncă al acestor oameni care trebuie să cerceteze aberațiile cerute de ZEUS este covârșitor. Și asta doar pentru că avem de-a face cu un asemenea specimen…

–     Unitatea a avut nu mai puțin de 4 directori adjuncți pe pază, oamenii fiind de data aceasta înlăturați de ZEUS căci acesta este postul ce unge rotițele cu deținuții favorizați… și cum cei de pe această poziție nu percutau la ce le cerea ZEUS, erau rând pe rând înlăturați .

Primul lovit a fost prietenul de o viață domnul R.M., care resemnat a ieșit prematur la pensie căci a înțeles noua identitate a lui ZEUS.

       A urmat pila celor din A.N.P. care trebuia să le facă jocul… dar și acesta s-a retras după 3 luni… aparent dorește să mai lucreze în sistem… cu demnitate.

       Apoi a fost șeful de la regim, domnul Stoica… pe care l-a ținut 6 luni fără împuternicire ca apoi să cheme controlul peste el(prietenii din A.N.P. de la Inspecție penitenciară) ca să îl alunge.

       Acesta trebuia alungat căci nu îi scotea lui ZEUS deținuții după cum dorea…

       Iar vă spuneam nu demult, că marea lui „plăcere” este sa scoată la munca deținuții și vă povesteam cum s-a gândit să facă acest lucru: prostindu-l pe înlocuitorul directorului adjunct pe pază. Faza nu a ținut și fapta penală a ieșit la lumină căci nimeni nu vrea un asemenea șef pe lângă el, când se va destrăma șandramaua.

       Actualmente este șefa de la evidență, o amică veche pe care speră să o poată manipula… Pentru ce să își pună pielea pe băț? Rămâne să vedem, momentan suntem sceptici…

–     Nenumărate concursuri la care ZEUS a participat ca să bage în sistem pe alții care au fost ajutați la rândul lui, lăsând un gust amar candidaților pregătiți, dați la o parte la interviu sau la punctaj. Pe de altă parte o masă de cunoscuți ai dânsului s-au angajat aici, de departe cel mai celebru fiind protejatul fin cu același nume (coincidență).

Scârba aceasta nu face decât ca, de o parte, cei ce doresc funcții să nu mai participe la asemenea înscenări de concursuri cu șanse legale, iar pe de altă parte, cei din civilie să caute alte sisteme sau oportunități de pe piața muncii. Nu ne credeți, verificați candidații pentru concursuri!

–     Zeci de pensionări,  plus transferuri și  detașări din penitenciar în mare parte căci oamenii nu își mai găsesc motivația și plăcerea de a munci la Ploiești.

Cine să vrea să muncească cu un corupt, care dacă nu faci cum vrea el începe să te vâneze și să te terorizeze prin căprăria de care e capabil? Și mai e si protejat de directorul general al ANP?

                Si acum sa va spunem concluzia analizei noastre:

SUTE DE OAMENI AU DE SUFERIT CAND UNUL ESTE CORUPT – ȘEF FIIND SI ESTE LIPSIT DE CALITATILE ESENTIALE ALE UNUI LIDER DEMOCRATIC!

(Nu am luat în calcul victimele infracțiunilor săvârșite de deținuții preferați ai lui ZEUS, care se așteaptă ca infractorii să fie pedepsiți, nu favorizați în exercitarea PEDEPSEI cu închisoarea…

Kind reminder, ZEUS: d-aia se numește „pedeapsa cu închisoarea” și nu „recompensa cu închisoarea”…)

       Prin urmare este treaba noastră, a celor corecți să îi îndepărtăm caci avem șanse mari ca să fim atinși de asemenea toxine.

 FARA INDOIALA, VA URMA! (Cristina T.).

N. R. : – Reamintim  ca, investigatia noastra a pornit de la mafia gunoaielor si cum o firma din aceasta caracatita din Prahova „beneficiaza” de detinuti/”inchiriaza” la munca pe filiera Comisarului șef de poliție penitenciară Valentin MATEI, in baza proiectului lansat de director general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP), Dan Halchin. Punerea in dependenta a Comisarului șef de poliție penitenciară Valentin MATEI de catre reprezentantii acestei societati ne-au determinat  sa incepem dezvaluirile cu derapajele de la lege ale sefului – IMPUTERNICIT – la comanda Penitenciarului Ploiești, fiind o institutie esentiala a statului.

Sa reamintim povestea din spatele afacerii „Bomba ecologica de la Pleasa” care este demna de un film cu mafioti turnat la Holywood, nu inainte de a intreba (prietenii stiu de ce…): Florin Iosif de la TYMBARK „inca” este bine? Dar fostul trezorier de la un partid? Inca este in libertate?…

Bomba ecologica de la Pleasa/Atentat la siguranta nationala/IPJ Prahova, Penitenciarul Ploiesti si Tymbark

Cat timp mai poti sa indoi legea?

În acest articol ne-am hotărât să vă arătăm, cum înclinațiile scriitoricești și infracționale s-au adunat în caracatița din Penitenciarul Ploiești/Rățușca noastră Mac!Mac!

Ia! Zâno!/Joac-o și pe asta!/Dă-ți cu reveneală!/Zâna Nașa, se joacă cu gestiunile, după starea vremii la Penitenciarul Ploiesti!

În acest articol ne-am hotărât să vă arătăm, cum înclinațiile scriitoricești și infracționale s-au adunat în caracatița din Penitenciarul Ploiești/Rățușca noastră Mac!Mac!

Aroganța și lipsa de profesionalism sunt fără limite, caracterul penal te dărâmă la propriu in Penitenciarul Ploiesti

,,Fantastica Woman”Anghelache Ramona (varianta XXL)/”Omerta”, ,”Legea tăcerii” și a intereselor prima în fața legii în Penitenciarul Ploiesti

„Omerta”, ,”Legea tăcerii” și a intereselor prima în fața legii în Penitenciarul Ploiesti/Despre Doamna Dănescu Izabela, supranumită eminența cenușie și regina hoților din Penitenciarul Ploiești

Precizări privind modalitățile de furt la Penitenciarul Ploiesti si ilegalitatile savarsite de Comisarul șef de poliție penitenciară Valentin MATEI – IMPUTERNICIT – la comanda Penitenciarului Ploiești

Documente si declaratii din cercetarea penala care dezvaluie un furt institutional generalizat la Penitenciarul Ploiesti

Penitenciarul Ploiesti: „La momentul preluării gestiunii, în fișele de inventar de la Serviciul Financiar figurau o mulțime de bunuri, care faptic nu existau”

Furturi, falsuri si alte infractiuni succesive la Penitenciarul Ploiesti (IV)

Cum se FURA pe fata si sarabanda unor falsuri pentru acoperirea acestor furturi la Penitenciarul Ploiesti (III)

Cum se FURA pe fata si sarabanda unor falsuri pentru acoperirea acestor furturi la Penitenciarul Ploiesti (II)

 

 

 

Citeste in continuare

Exclusiv

Valer Kovacs – Polițistul avertizor, hărțuit din nou/”Se dorește aducerea mea la tăcere” – Ziarul Incisiv de Prahova

Prahova Mea

Publicat

pe

În dezvăluirile din articolul „TRIUMVIRATUL/Versiunea 2.0”  ă precizam la sfârșitul lui: „ Cu promisiunea că vom continua epopeea comisiilor de disciplină, în cadrul investigației viitoare vă vom arăta o altă latură ce derivă din a avea așa oameni la conducere, de ce batjocora este ca o boală care afectează pe toată lumea.”

TRIUMVIRATUL/Versiunea 2.0  

Iată că astăzi vă prezentăm această latura, o perspectivă tragic-comică ce se reliefează când la conducerea unei instituții a statului, o instituție foarte importantă pentru aplicarea dreptății, este un personaj ce nu mai are ce să caute în acest sistem… pe partea cu angajații de ceva vreme.

Da, ați ghicit… ne întoarcem la Penitenciarul Ploiești. Perioada aceasta de respiro a fost, după cum veți vedea, doar pentru o perioadă de așteptare… pentru a vă putea relata noi lucruri, incredibile si triste…

Dar pentru moment ne întoarcem la datoria avută…

   

       Vom pleca de la o simplă prezumție. Cum că… ZEUS, directorul împuternicit de la Penitenciarul Ploiești – comisar șef de poliție penitenciară Valentin MATEI este corupt.

 În dosarul doamnei C.C. implicarea acestuia este fundamentală căci în timpul cât conducea unitatea ZEUS cică-se au fost primite niște bunuri „donate” de partea vătămată… Dacă acestea erau „verificate” se observa ca ele nu prea au ajuns unde erau destinate și poate anumite persoane prinse în acest dosar penal, scăpau. Căci, de ce să nu fim sinceri… nu toți au avut și un câștig din speța aceasta, unii doar au executat. Dar cum ZEUS era pe postul de director, nu îi putem acorda prezumția aceasta…

Deci, ca totul să fie clar… uite cum câțiva polițiști de penitenciare scăpau de un dosar penal dacă ZEUS era capabil pe funcția la care tot salivează.

Peste cei încriminați mai scăpau și alții care au fost nevoiți să se ducă la procuratură să declare ce și cum. Se ajunge la o duzină de angajați stresați, ce pot răspunde penal… căci un incompetent se face că nu vede ce primește în curte.

 1. La momentul când ZEUS a început să primească tot felul de „atenții” din partea unora si altora(posibili afaceriști/interlopi/infractori) cota lui pe piață a sărit de la un pârlit de ofițer la unul cu bascheți Valentino de 1000$.

În secunda următoare, oamenii sistemului ce știu ce înseamnă „să primești moștenire de la mătușa Tamara niscaiva  bunuri”, au început să pună întrebări… ce ridicau alte întrebări și mai negre cu privire la noua moralitate a conducătorului unității.

În primă fază 3 ofițeri au început să fie șicanați de către ZEUS, aruncați în diferite activități pentru a fi sancționați. Cu toate că aceștia și-au spus punctul de vedere, nimeni din unitate la acel moment nu a crezut…

Dar iluzia grandorii se extinde și asupra ceilalți din unitate care credeau ca pot rămâne imuni la flagelul corupției ce se întinde… căci ZEUS avea nevoie de a baga pumnul în gura celor ce au deschis ochii și cum singur nu dovedea decât incompetență, atunci a fost nevoit să folosească și pe alții.

Rând pe rând oamenii au realizat micimea acestui om și au început să fugă:

 1. Într-un an jumătate de zile la Penitenciarul Ploiești:

–     țipă unitatea de flagelul corupției adus de ZEUS și oamenii lucrează sub stres și cu neîncredere, fiindu-le frică să nu fie trași în ilegalitățile devenite fățișe ale directorului. De la supraveghetori la primii ofițeri, aceștia sunt mereu în alertă.

–     unitatea a avut nu mai puțin de 4 președinți la comisia de disciplină, oamenii retrăgând-se pe rând când au văzut ce dorește ZEUS să facă – strivirea oricărui purice ce îi contestă autoritatea și legalitatea deciziilor.

       Vă spuneam nu demult, cum mai nou ZEUS ține direct ședințe cu membrii comisiei de disciplină si cere să fie oamenii sancționați… căci dacă la început au fost creduli și sancționau singuri, acum vorba lui nu mai are valoare iar dosarele de clasează pe bandă, sub disperarea Zeului grandorii…

       Irelevant că această comisie e independentă… dacă a ajuns să o manevreze pe cea din Ministerul Justiției, de ce nu ar putea să facă asta cu cea din curtea lui, nu? Ironic, cu ploieștenii nu prea ține căci au pielea a dracului…

–     Pe de altă parte volumul de muncă al acestor oameni care trebuie să cerceteze aberațiile cerute de ZEUS este covârșitor. Și asta doar pentru că avem de-a face cu un asemenea specimen…

–     Unitatea a avut nu mai puțin de 4 directori adjuncți pe pază, oamenii fiind de data aceasta înlăturați de ZEUS căci acesta este postul ce unge rotițele cu deținuții favorizați… și cum cei de pe această poziție nu percutau la ce le cerea ZEUS, erau rând pe rând înlăturați .

Primul lovit a fost prietenul de o viață domnul R.M., care resemnat a ieșit prematur la pensie căci a înțeles noua identitate a lui ZEUS.

       A urmat pila celor din A.N.P. care trebuia să le facă jocul… dar și acesta s-a retras după 3 luni… aparent dorește să mai lucreze în sistem… cu demnitate.

       Apoi a fost șeful de la regim, domnul Stoica… pe care l-a ținut 6 luni fără împuternicire ca apoi să cheme controlul peste el(prietenii din A.N.P. de la Inspecție penitenciară) ca să îl alunge.

       Acesta trebuia alungat căci nu îi scotea lui ZEUS deținuții după cum dorea…

       Iar vă spuneam nu demult, că marea lui „plăcere” este sa scoată la munca deținuții și vă povesteam cum s-a gândit să facă acest lucru: prostindu-l pe înlocuitorul directorului adjunct pe pază. Faza nu a ținut și fapta penală a ieșit la lumină căci nimeni nu vrea un asemenea șef pe lângă el, când se va destrăma șandramaua.

       Actualmente este șefa de la evidență, o amică veche pe care speră să o poată manipula… Pentru ce să își pună pielea pe băț? Rămâne să vedem, momentan suntem sceptici…

–     Nenumărate concursuri la care ZEUS a participat ca să bage în sistem pe alții care au fost ajutați la rândul lui, lăsând un gust amar candidaților pregătiți, dați la o parte la interviu sau la punctaj. Pe de altă parte o masă de cunoscuți ai dânsului s-au angajat aici, de departe cel mai celebru fiind protejatul fin cu același nume (coincidență).

Scârba aceasta nu face decât ca, de o parte, cei ce doresc funcții să nu mai participe la asemenea înscenări de concursuri cu șanse legale, iar pe de altă parte, cei din civilie să caute alte sisteme sau oportunități de pe piața muncii. Nu ne credeți, verificați candidații pentru concursuri!

–     Zeci de pensionări,  plus transferuri și  detașări din penitenciar în mare parte căci oamenii nu își mai găsesc motivația și plăcerea de a munci la Ploiești.

Cine să vrea să muncească cu un corupt, care dacă nu faci cum vrea el începe să te vâneze și să te terorizeze prin căprăria de care e capabil? Și mai e si protejat de directorul general al ANP?

                Si acum sa va spunem concluzia analizei noastre:

SUTE DE OAMENI AU DE SUFERIT CAND UNUL ESTE CORUPT – ȘEF FIIND SI ESTE LIPSIT DE CALITATILE ESENTIALE ALE UNUI LIDER DEMOCRATIC!

(Nu am luat în calcul victimele infracțiunilor săvârșite de deținuții preferați ai lui ZEUS, care se așteaptă ca infractorii să fie pedepsiți, nu favorizați în exercitarea PEDEPSEI cu închisoarea…

Kind reminder, ZEUS: d-aia se numește „pedeapsa cu închisoarea” și nu „recompensa cu închisoarea”…)

       Prin urmare este treaba noastră, a celor corecți să îi îndepărtăm caci avem șanse mari ca să fim atinși de asemenea toxine.

 FARA INDOIALA, VA URMA! (Cristina T.).

N. R. : – Reamintim  ca, investigatia noastra a pornit de la mafia gunoaielor si cum o firma din aceasta caracatita din Prahova „beneficiaza” de detinuti/”inchiriaza” la munca pe filiera Comisarului șef de poliție penitenciară Valentin MATEI, in baza proiectului lansat de director general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP), Dan Halchin. Punerea in dependenta a Comisarului șef de poliție penitenciară Valentin MATEI de catre reprezentantii acestei societati ne-au determinat  sa incepem dezvaluirile cu derapajele de la lege ale sefului – IMPUTERNICIT – la comanda Penitenciarului Ploiești, fiind o institutie esentiala a statului.

Sa reamintim povestea din spatele afacerii „Bomba ecologica de la Pleasa” care este demna de un film cu mafioti turnat la Holywood, nu inainte de a intreba (prietenii stiu de ce…): Florin Iosif de la TYMBARK „inca” este bine? Dar fostul trezorier de la un partid? Inca este in libertate?…

Bomba ecologica de la Pleasa/Atentat la siguranta nationala/IPJ Prahova, Penitenciarul Ploiesti si Tymbark

Cat timp mai poti sa indoi legea?

În acest articol ne-am hotărât să vă arătăm, cum înclinațiile scriitoricești și infracționale s-au adunat în caracatița din Penitenciarul Ploiești/Rățușca noastră Mac!Mac!

Ia! Zâno!/Joac-o și pe asta!/Dă-ți cu reveneală!/Zâna Nașa, se joacă cu gestiunile, după starea vremii la Penitenciarul Ploiesti!

În acest articol ne-am hotărât să vă arătăm, cum înclinațiile scriitoricești și infracționale s-au adunat în caracatița din Penitenciarul Ploiești/Rățușca noastră Mac!Mac!

Aroganța și lipsa de profesionalism sunt fără limite, caracterul penal te dărâmă la propriu in Penitenciarul Ploiesti

,,Fantastica Woman”Anghelache Ramona (varianta XXL)/”Omerta”, ,”Legea tăcerii” și a intereselor prima în fața legii în Penitenciarul Ploiesti

„Omerta”, ,”Legea tăcerii” și a intereselor prima în fața legii în Penitenciarul Ploiesti/Despre Doamna Dănescu Izabela, supranumită eminența cenușie și regina hoților din Penitenciarul Ploiești

Precizări privind modalitățile de furt la Penitenciarul Ploiesti si ilegalitatile savarsite de Comisarul șef de poliție penitenciară Valentin MATEI – IMPUTERNICIT – la comanda Penitenciarului Ploiești

Documente si declaratii din cercetarea penala care dezvaluie un furt institutional generalizat la Penitenciarul Ploiesti

Penitenciarul Ploiesti: „La momentul preluării gestiunii, în fișele de inventar de la Serviciul Financiar figurau o mulțime de bunuri, care faptic nu existau”

Furturi, falsuri si alte infractiuni succesive la Penitenciarul Ploiesti (IV)

Cum se FURA pe fata si sarabanda unor falsuri pentru acoperirea acestor furturi la Penitenciarul Ploiesti (III)

Cum se FURA pe fata si sarabanda unor falsuri pentru acoperirea acestor furturi la Penitenciarul Ploiesti (II)

 

 

 

Citeste in continuare
Advertisement


Ultimile Noutăți din Prahova

SocialO zi inainte

Magia Crăciunului Prinsă în Fotografii de Poveste: Studio Foto Crăciun București cu Alex Pasarelu

Magia Crăciunului surprinsă în fotografii de poveste la Sedinta foto Craciun În fiecare an, sărbătoarea Crăciunului aduce cu ea nu...

ferestrele ferestrele
Social2 zile inainte

De ce ar trebui sa iti schimbi ferestrele: 3 indicii evidente

Cand vine vorba de confort, mereu acordam importanta fiecarui detaliu. De la dusumeaua pe care pasim, pana la materialul asternuturilor...

Ferestre PVC antracit Ferestre PVC antracit
Social2 zile inainte

Ferestre PVC antracit – moderne si elegante

De cativa ani incoace, ferestrele antracit au batut toate recordurile de popularitate cand vine vorba de alegerea culorii de ferestre....

Sisteme automatizate Sisteme automatizate
Social3 zile inainte

Sisteme automatizate pentru garaj – siguranta, confort si eficienta

Garajul se numara printre cele mai importante anexe din cadrul unei proprietati, fiind spatiul in care iti poti lasa masina...

Rafturile metalice Rafturile metalice
Social5 zile inainte

Rafturile metalice sau rafturile din lemn? Pe care sa le alegem?

Organizarea eficienta a spatiului de care dispunem este mai simpla decat am crede, mai ales daca avem la indemana piesele...

Social6 zile inainte

Ai ten sensibil? Află cum să obții o piele sănătoasă, fără roșeață sau iritații!

Bucuria de a te privi în oglindă și de a vedea un ten senin, strălucitor și sănătos este una dintre...

EvenimentO săptămână inainte

TikTok investește în lupta împotriva dezinformării

București, 26 septembrie 2023 – TikTok publică al doilea raport al platformei sub Codul UE de Bune Practici privind Dezinformarea,...

EvenimentO săptămână inainte

Samsung Romania da startul celei de-a treia editii a competitiei Solve for Tomorrow pentru tineri inovatori

Competiția se va desfășura în perioada septembrie 2023 – februarie 2024. Tinerii se pot înscrie, individual sau în echipe formate...

ferestrele ferestrele
SocialO săptămână inainte

Când trebuie să înlocuiești ferestrele casei tale? Iată cele mai comune semne

Durata de viață a unei ferestre dintr-un cămin obișnuit poate varia între 10 și 20 de ani, în funcție de...

EvenimentO săptămână inainte

Image4Life – Transformă Momentul Tău Special în Amintiri Veșnice

Fiecare cuplu își dorește ca ziua nunții lor să fie perfectă și memorabilă, iar pentru a realiza acest lucru, este...

EvenimentO săptămână inainte

Alex Bogdan: Ilustrând Iubirea în Fotografii de Nuntă

Fotografia este arta de a captura momente, emoții și povestiri într-o singură imagine. Un fotograf talentat poate transforma o zi...

Social2 săptămâni inainte

Cele mai motivaționale citate și mesaje cu sens profund

44 citate și mesaje motivaționale pentru succes în viață Fiecare persoană, indiferent de profesie, poate să nu aibă impulsul de...

Eveniment2 săptămâni inainte

Macromex și Horeca Culinary School pregătesc anul acesta 100 de specialiști în bucătăria preparatelor sous-vide

Fiecare curs de bucatar durează aproximativ 4 luni, iar modulul de produse sous-vide este un curs împărțit în teorie, demonstrații...

Eveniment3 săptămâni inainte

THE GUY ARTS MEDIA: Povestea Vizuală a Iubirii

Fiecare nuntă este o poveste de dragoste unică, iar Madalina și Adelin, cei doi artiști vizuali din Galați, transformă aceste...

Eveniment3 săptămâni inainte

Cosmin Solomon Foto Video: Echipa Profesionistă pentru Nunta Ta

Nunta este un moment cu adevărat special în viața fiecărui cuplu, iar pentru a vă asigura că această zi magică...

Eveniment3 săptămâni inainte

TRIF EVENTS: Creând Cu Pasiune Nunta Visurilor Tale

Ziua nunții tale este un moment plin de emoție și visare, iar la TRIF EVENTS suntem aici pentru a transforma...

stiri azi din brasov stiri azi din brasov
Social4 săptămâni inainte

BrasovAzi.ro – O sursă esențială de știri și informații pentru turiști și brașoveni

BrasovAzi.ro este sursa esențială de știri și informații pentru toți locuitorii Brașovului. Cu acoperirea noastră amplă, vei fi la curent...

Social4 săptămâni inainte

Ședința Foto de Crăciun: Capturând Magia Sarbatorilor cu Fotograf Alex Pasarelu

Experimentați Magia Crăciunului la Studio Foto Craciun Bucuresti Crăciunul este una dintre cele mai așteptate sărbători ale anului, un moment...

Știrile Săptămânii