Connect with us

Exclusiv

Don Quijote de la Mancha VS. Cei trei muschetari/Cavalerul tristei figuri VS. Cei trei mușca-tare/Ep.3: ÊTES-VOUS PRÊT(E)S ?

Prahova Mea

Publicat

pe

Personajul următor al serialului nostru nu a venit ca o surpriză pentru redacție când a fost făcută schema aceasta de a pagubi proprietarii, pentru că, dragii noștri: oriunde ai putreziciunea ilegalităților făcute sub tutela legii, este OBLIGATORIU SĂ AI CORUPȚI în sistemele statutui.    Imaginați-vă că cererile îndreptate către Primărie în episodul 1 erau just soluționate pentru proprietari. La acel moment era clar că cei care mințeau și păcăleau nu mai aveau pe unde să scoată cămașa și totul era expus de la început. Jocul lor se oprea imediat, trași la răspundere în fața proprietarilor și dați afară, sancționați de primărie, rămași fără atestate și putere, ba chiar cu dosare penale…

Desigur, toate cele de mai sus se pot produce oricând, dar bine că nu a fost cazul până acum căci continuăm să ne bucurăm de acești spadasini ce devin celebri cu fiecare episod. Mai mult decât atât avem și primele semnale din țară că serialul nostru este citit, înțeles, apreciat.

Vă mulțumim pentru asta și ne-am gândit să vă cerem sprijinul, căci puterea presei este puterea poporului, în final.. dacă nimeni nu ne-ar citi, nu am însemna nimic: dacă empatizați cu ale noastre concluzii și cu expunerea acestora, cu poveștile spadasinilor noștri, vă rugăm SĂ DAȚI LIKE ȘI SĂ REPOSTAȚI ARTICOLELE CARE V-AU PLACUT. Așa cum spadasinii noștri încearcă să blocheze aflarea adevărului și expunerea lui aici, este de datoria noastră contraatacăm.

Personajul alăturat este celebrul Porthos, interpretat de nimeni altul decât IORDACHESCU STEFAN din Mărețul Compartiment monitorizare asociații proprietari din cadrul Primăriei Ploiești.

Acest spadasin este celebru în lumea sistemului cangrenat al dreptății din asociațiile de proprietari pentru pararea fără cusur a oricărei scheme de aplicare a Legii asociațiilor de proprietari 196/2018.

Dacă vă întrebați ce ar trebui să facă spadasinul Porthos, permiteți-ne să spicuim din  Legea 196/2018:

Contravenții și sancțiuni

ART. 102

(1) Următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie, potrivit legii penale, infracțiuni:

 1. a) neconvocarea adunării generale, conform prevederilor prezentului act normativ;
 2. c) neluarea de către asociația de proprietari, de președinte sau de către comitetul executiv al asociației de proprietari a tuturor măsurilor necesare pentru repararea, reabilitarea și menținerea în stare de siguranță și funcționare a condominiului și a instalațiilor comune aferente pe toată durata existenței acestora, conform prevederilor legale în vigoare;
 3. e) nerespectarea statutului, a acordului de asociere, precum și neîndeplinirea sau depășirea atribuțiilor de către președinte, membrii comitetului executiv, cenzor/comisia de cenzori sau de către administrator;
 4. g) schimbarea de către proprietar a destinației locuinței sau spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință fără autorizațiile și aprobările legale;
 5. i) modificarea aspectului proprietății comune de către proprietari, precum și a elementelor constructive ale condominiului fără respectarea prevederilor prezentei legi;
 6. k) neîncheierea de către administrator a asigurării pentru răspunderea civilă profesională a administratorului;
 7. l) utilizarea cu altă destinație a fondului de rulment sau a fondului de reparații, altfel decât este prevăzut la 71 și 72;
 8. m) utilizarea și gestionarea veniturilor asociației de proprietari, altfel decât este prevăzut la 20, 70 și 74;
 9. n) neaplicarea sau nerespectarea prevederilor 95 – 97 și ale art. 99 din prezenta lege de către furnizorii serviciilor de utilități publice;
 10. o) neaplicarea sau nerespectarea prevederilor prezentei legi de către proprietarii ansamblurilor rezidențiale, conform prevederilor 14;
 11. q) desfășurarea de către persoane fizice sau juridice a activității de administrare a condominiilor fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la 64;
 12. r) nerespectarea prevederilor 55 alin. (1) lit. s);
 13. s) nerespectarea prevederilor 104 alin. (1).

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează:

 1. a) faptele prevăzute la alin. (1) lit. d), f) și k), cu amendă de la 500 lei la 3.000 lei;
 2. b) faptele prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c), r) și s), cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei;
 3. c) faptele prevăzute la alin. (1) lit. e) și j), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei;
 4. d) faptele prevăzute la alin. (1) lit. g), h), i), m), p) și q), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;
 5. e) faptele prevăzute la alin. (1) lit. l), n) și o), cu amendă de la 4.000 lei la 9.000 lei.

(3) Sancțiunile pentru contravențiile prevăzute la alin. (1) se aplică persoanelor fizice sau juridice vinovate.

(4) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (1), făcută la sesizarea oricărei persoane interesate sau din oficiu, precum și aplicarea sancțiunilor corespunzătoare se fac după cum urmează:

 1. a) de către Inspectoratul de Stat în Construcții în cazul faptelor prevăzute la alin. (1) lit. f), g) și h);
 2. b) de către primari sau de împuterniciții acestora sau de către Poliția Locală în cazul faptelor prevăzute la alin. (1) lit. a) – e), i) – m) și o) – s);
 3. c) de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice sau, după caz, de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în cazul faptelor prevăzute la alin. (1) lit. n).

(5) În cazul în care contravenientul se află la prima încălcare a obligației legale, organul constatator poate să aplice sancțiunea avertismentului, conform prevederilor legale în vigoare, numai în cazul faptelor prevăzute la alin. (1) lit. a), b), j) sau s).

Înainte de a vă preciza câteva exemple mult dorite, în legătură cu activitatea spadasinului nostru, am fost rugați să analizăm o altă speță al unuia dintre blocurile de vază al Condominiului MRS Smart respectiv C7, cel cu spații comerciale.

Exemplul 6:  Vom detalia pe scurt elementele problemei așa cum au fost primite de redacție:

– Într-un apartament fără schimbare de destinație din cea de locuit, se desfășoară unei activitatea unei firme de dans.

– Nivelul de zgomot este peste cel normal acceptat, vecinii fiind înnebuniți de situație.

– Președintele Asociație de proprietari și administratorul, concubinii D’Artagnan (Vlad Socoleanu) și Aramis (Ionuț Corcodel) se fac că „nu știu eu d-astea” și gura nu le pute.

– Activitatea acestei firme a fost aceasta de la începutul dării în folosință a apartamentului.

 Ținând cont: că  protecția la zgomot este stipulată ca cerință (exigență) esențială în Directiva Consiliului Europei nr. 89/106/CEE și Documentele Interpretative aprobate la 30 noiembrie 1993 și este definită după cum urmează: “Construcția trebuie proiectată și executată astfel încât zgomotul perceput de utilizatori sau persoanele aflate în apropiere să fie menținut la un nivel care să nu afecteze sănătatea acestora și să le permită să doarmă, să se odihnească și să lucreze în condiții satisfăcătoare”.

            de prevederile art. 40 din Legea 196/2018

    (1) Schimbarea destinației locuințelor, precum și a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, prezente în proiectul inițial al imobilului, se poate face numai cu avizul scris al comitetului executiv și cu acordul scris, prealabil, al proprietarilor direct afectați cu care se învecinează, pe plan orizontal și vertical, spațiul supus schimbării.

    (2) Odată cu acordul menționat la alin. (1), proprietarii direct afectați cu care se învecinează, pe plan orizontal și vertical, spațiul supus schimbării și proprietarul care solicită acordul pentru schimbarea destinației locuinței sau spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință semnează și o convenție cu privire la declararea activității care se va desfășura în spațiul respectiv, precum și numărul de persoane în funcție de care vor fi calculate cheltuielile pe număr de persoane.

    (3) O copie a convenției prevăzute la alin. (2) se înmânează președintelui asociației de proprietari în vederea anexării acesteia la acordul de asociere.

 Pașii sunt după cum urmează:

 1. Adresă Agenția de mediu, măsurare nivel zgomot,
 2. Adresă Direcția de sănătate, măsurare zgomot, dacă 1. nu are aparatură,

3.Adresa Asociație Proprietari destinație imobil & adresă Compartiment monitorizare primărie luare măsuri.

 1. Adresa Inspectoratul de Stat în Construcții luare măsuri conform art. 102 alin.(1) de mai sus lit. g coroborat cu 102 alin.(2 lit. d)
 2. Acțiune instanță cu daune interese.

 Cum la punctele 3 dați de D’Artagnan, Aramis și Porthos, conchidem că un nou Don Quijote de La Mancha se va naște în acel bloc și veți trece rapid la pct. 4/5. En garde!

 Am ținut să precizăm și azi din Legea asociațiilor de proprietari pentru a înțelege mai ușor caracatița corupției ce greu permite dreptății să respire. Cum, suntem sigur că unii dintre dvs. se întreabă dacă e real faptul că un spadasin așa subțire înghite așa de mult ulei fin… permiteți-ne să ne argumentăm alegerea

  Porthos  este un spadasin rapid și dibaci care coordonează activitatea Compartimentului monitorizare asociații proprietari. El  reușește să pareze toate cererile îndreptate contra prietenului lui Aramis dând răspunsuri copy-paste la ce primește de la bunii lui concubini în ale analfabetismului funcțional. Se știu de mult și se ajută în toate ca treaba să meargă unsă.

Cum problemele țin de ceva timp în  această Asociație și există destule adrese de unde reiese exercitarea șchiopătând a atribuțiilor de serviciu, ne întrebăm dacă poate para și niște verificări ale Procuraturii/altor organe abilitate cu privire la a lui activitate. Iată și de ce…

Pentru cei care s-au născut acum ceva vreme, încă sună în ureche Marea criza economică din 2008-2013, la cum s-a simțit pentru fiecare. Nu ne-o dorim dar nici o ignorăm. Cum mulți dintre noi aproape am sucombat din cauza ei, haideți să vedem junele, pe atunci, Porthos, cum s-a descurcat.

Fiind copil de trupă a fost bine apreciat de către Compartimentul monitorizare.

SĂ DĂM CITIRE DIN ALE LUI ZICERI – extras declarație avere 2008 înainte de criza…:

SĂ DĂM CITIRE DIN ALE LUI ZICERI – despre cum i-a mers in 2013, la sfârșitul crizei…

 

Aflăm de asemenea că vreme de câțiva ani… nici mașină nu avea… după care…

Deci, iată că unul ca Porthos  l-ar fi salvat până și pe Irinel Columbeanu de la faliment.

Și totul luat în plină recesiune mondială, FĂRĂ DATORII!

Rugăm organele îndreptățite de control ale statului să verifice un pic situație căci ce ne e dat sa citim pare incredibil.

Acum că v-am expus dexteritatea lui în a se descurca în cele mai grele situații permiteți-ne să dăm și un exemplu de analfabetism funcțional cu privire la exercitarea atribuțiilor pe care le evita a le duce la bun sfârșit. Ale lui și ale lui D’Artagnan.

Exemplul 7:  Anul 2021.

Ținând cont că proaspătul președintele al Asociației, spadasinul D’Artagnan, era dornic să taie cât mai multe portofele după bunul plac, acesta ignora adresele făcute de anumiți proprietari „răutăcioși” care nu înțelegeau că  au voie decât să dea bani.

Iată dovada că oamenii se plângeau încă de la început de acest motan încălțat Puss in Boots, ce făcea doar ce era bine pentru el și ai lui:

După cum se observă clar aceste cereri au fost primite la începutul anului 2021 de către președinte.

Ba chiar până să realizeze că mai bine face pe mortul în păpușoi și uită că suferă de analfabetism funcțional, răspunde la unul intre e-mailurile solicitate dovedindu-și lipsa de minime studii juridice precizând despre  confidențialitatea contractelor(legea îl obliga să le afișeze la avizier) și precizează un art. 1184, găsit pe net, fără îndoială ce se referă la obligația de confidențialitate în negocierile precontractuale. Unde dai și unde crapă…

Dar ce este interesant abia începe… Pentru a putea vedea calitatea artistică a spadasinului iată răspunsul OFICIAL, SEMNAT ȘI ASUMAT de către D’Artagnan… cel mincinos.

          ESTI AMNEZIC SAU MINCINOS în MAI 2021,  D’ARTAGNAN??

Tulai, Doamne! Tânăr și cu atâtea probleme…

Deci cele 3 solicitări de mai sus,  dintre care la una la mișto ai și răspuns nu sunt… on-line? Nu sunt solicitări?

Poate erau declarații de dragoste de la un proprietar… sau proprietară… ai dreptate!

 

Dar aia cu ședințele de comitet anulate că e pandemie, de la cine ai luat-o? Probabil de la Doru Octavian Dumitru căci am murit de râs. Uite că ne-ai luminat de ce ai luat tu toate deciziile, carevasăzică 5 persoane nu s-au putut întâlni în pandemie… și a trebuie să faci totul singurel… ei, da!

Acum înțelegem de ce iei și salariul ilegal. Pentru că meriți, desigur!

Acest răspuns inteligent a fost copiat și transmit proprietarului de către noul membru al găștii de care speră oamenii să scape: Porthos! Despre răspunsurile lui Porthos continuăm în episodul următor.

Va urma! (Cerasela N.).

N.R.: Nu uitați Ingredientele succesului: Iți trebuie niște proprietari creduli și intre ei unii loiali ție ca președinte de asociație, un Comitet favorabil, un administrator care unge rotile la primărie, un cenzor care e „prieten” cu administratorul, un Compartiment Specializat al Primăriei care accepta atențiile de la administrator si un monarh adevărat ca primar care lasă treaba să „meargă ca unsă”.

 

Citeste in continuare
Publicitate
Comenteaza si tu

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Exclusiv

Minți „luminate” de întunericul provocat de scurtcircuitul neuronal!/Trăiască abuzurile, trăiască abuzatorii

Prahova Mea

Publicat

pe

S-a scurs aproape un an de când agentul de poliție Cănărău Ioan a fost abuzat chiar în sediul Poliției Roman de către fostul polițist Bodron Neculai!
Ofițerul, la vremea respectivă locțiitor al șefului Poliției Roman, l-a amenințat cu acte de violență pe agentul de poliție care a pornit dispozitivul din dotare de tip body-worn camera tocmai pentru a dovedi comportamentul ilegal al șefului său!
Ce credeți că s-a întâmplat?
Polițistul hărțuit și abuzat a fost sancționat disciplinar pentru că a folosit camera video în sediul poliției!
În fotografii îi vedem pe ofițerul de poliție care a făcut cercetarea, Scms. Alexa Dănuț și pe cel care a aplicat sancțiunea, nimeni altul decât șeful IPJ Neamț, cms. Șef Osoianu Mihai Iulian, următoarea țintă a ministrului Predoiu!!!
Cei doi ofițeri transmit public mesajul că dacă polițiștii sunt utragiați, abuzați, hărțuiți de către șefi în sediile unităților de poliție n-au voie să folosească camerele video din dotare!
Adică șefii pot face orice, pot amenința polițiștii, îi pot lovi, etc, fără să pățească nimic.
Prostimii îi este interzis să probeze acțiunile ilegale ale celir care se cred proprietari de plantații tocmai cu dispozitivele de înregistrare video cu care sunt dotați! (Cristina T.).

Citeste in continuare

Exclusiv

peste cinci milioane de lei anul trecut, din alimente expirate, rugină și lipsă de igienă la fițe în Herăstrău – Ziarul Incisiv de Prahova

Prahova Mea

Publicat

pe

Pe adresa redactiei ne-au parvenit zeci de declaratii audio de la clienti care s-au imbolnavit in aceasta taverna mizerabila si plina de tupeu.

Culmea este că Paul Nicolau susține că localul e tot deschis, ci doar i-a fost suspendată activitatea.

Restaurantul nu e închis, doar are suspendată activitatea. Nu există local fără nereguli, dar vom rezolva totul. Dacă în 24 de ore cumpăr linoleum și tot ce mai trebuie dăm drumul localului. Îi sun, alo, ANPC, veniți să constatați că totul e ok. Și dăm din nou drumul la treabă”, a declarat Pescobar pe retelele de socializare.

Potrivit ANPC, pe 1 iunie s-au aplicat amenzi de 25.000 de lei. Totodată, s-au oprit de la comercializare 156 kg de produse alimentare neconforme și s-a decis oprirea temporară a localului până la remedierea deficiențelor. Hotărârea nu a fost, însă, respectată, iar societatea a fost sancționată cu 5.000 de lei.

Pe 22 iunie s-au aplicat iar amenzi contravenționale în valoare de 75.000 lei și s-a emis propunere de închidere temporară a restaurantului pe o durată de la 6 luni la 12 luni pentru abateri repetate.

Pe 24 iunie, ANPC a efectuat un alt control, ocazie cu care inspectorii au constatat că restaurantul funcționa fără nicio problemă. În urma controlului au fost aplicate:

• amenzi contravenționale în valoare de 15.000 lei

• oprirea definitivă de la comercializare a 186 kg produselor alimentare neconforme, în valoare de circa 8100 lei

• oprirea temporară a prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor (agregate frigorifice).

În data de 15.09.2023 – administrator SC Commercial Diplomatic Club SRL

• amenzi contravenționale în valoare de 25.000 lei

• oprirea definitivă de la comercializare a 560 kg produselor alimentare neconforme, în valoare de circa 16500 lei

• oprirea temporară a unității de la prestarea serviciilor până la remedierea deficiențelor

• propunerea de închidere temporară a unităţii pe o durată de la 6 luni la 12 luni pentru abateri repetate.

Protecția Consumatorului va trimite adrese către Primăria Sectorului 1, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice și Direcția de Sănătate Publică.

Neregulile găsite de inspectorii ANPC la Taverna Racilor – Herăstrău

– folosirea unor materii prime și a unor semipreparate fără etichete cu elemente de identificare și caracterizare

– utilizarea unor agregate frigorifice neigienizate, cu grătare cu rugină, sistem de ventilație cu depuneri masive de praf, chedere depreciate și murdare

– prezența insectelor vii (muște) în unitate

– schimbarea stării termice a produselor

– nerespectarea temperaturii de păstrare a preparatelor finite calde

– existența unor condiții improprii în spațiul de lucru (paviment neigienizat)

– lipsa verificării metrologice a cântarelor utilizate

– lipsa informării cu privire la ingredientele conținute de preparate, a aditivilor și a alergenilor, în lista meniu ,

– lipsa autorizației emisă de Primărie.

– produse alimentare cu data limita de consum depasită;

– utilizarea unei masini de transport neautorizate la care sistemul de racire nu era funcțional, ca și spatiu de depozitare a materiilor prime (congelate și refrigerate).

– nerespectarea temperaturii de pastrare a produselor alimentare pe timpul transportului;

Horia Constantinescu, şeful Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), a răspuns, ieri, acuzaţiilor lansate de Pescobar, patronul restaurantului Taverna Racilor. Omul de „afaceri” a explicat că este executat în direct şi că este şantajat, după ce două dintre restaurantele sale au fost închise.

Paul Nicolau, cunoscut în mediul online ca Pescobar, patronul restaurantelor Taverna Racilor, a acuzat într-un clip video pe TikTok că este „executat în direct” şi „şantajat”, fără să spună exact cine sunt persoanele care exercită astfel de presiuni asupra sa.

Pescobar a acuzat că „nu acceptă să dea bani niciunui partid politic” şi a anunţat, totodată, că nu va intra în politică.

Ieri, în direct la Newsroom – Antena 3 CNN, Horia Constantinescu, şeful ANPC, a răspuns acuzaţiilor lansate de patronul restaurantelor închise de subalternii săi pentru deficienţele grave găsite în timpul unor controale.

„În primul rând, fără să îmi doresc să intru în vreo polemică cu persoana la care faceţi referire, am convingerea că nu culoarea politcă a adus peste 136 de kilograme de produse în afara datei limită de consum în restaurantul de la Timişoara, cum nu o culoare politică este cea care alimentează dintr-un puţ restaurantul de la Snagov, în pofida celor constatate de către cei de la DSP, cu referire la faptul că nici măcar acest puţ nu este verificat suficient pentru a putea furniza apă unei locaţii de alimentaţie publică, cum, de asemenea, nu are niciun fel de culoare politică informaţia pe care am primit-o, şi de la care s-a declanşat toată această acţiune, şi anume aceea că produsele din peşte sunt transportate în condiţii necorespunzătoare de la locaţia din Giurgiu către toate celelalte.

Acesta a fost motivul extinderii la absolut toate locaţiile şi, inclusiv acelaşi personaj îşi asumă în mediul online că da, este adevărat că trebuiau transportate la -18 (n.r. grade Celsius), dar că nici -6 nu este foarte rău, în condiţiile în care diferenţa de temperatură este de 12 grade la unul dintre cele mai perisabile alimente şi cele mai periculoase alimente în condiţiile depozitării şi procesării neconforme.

Nu suntem aici într-un bâlci în care fiecare îşi asumă, dar ar vrea să continue. Nu este în pixul meu, ci deciziile sunt rodul analizei unor comisii la nivelul structurilor regionale. Îmi asum în modul cel mai transparent faptul că da, este o acţiune pe care am coordonat-o, la fel ca multe altele pe care le-am coordonat la nivel naţional”, a declarat Horia Constantinescu. (Cristina T.).

collage.jpg

461766b3d544ef18b07816f812bab177.jpg

f63bfb688e51b3423c47160543212003.jpg

091a48da149f4eb64a973aeedcd64234.jpg

 

Citeste in continuare

Exclusiv

Sistemul penitenciar zguduit din temelii datorita abuzurilor directorului general al A.N.P – Ziarul Incisiv de Prahova

Prahova Mea

Publicat

pe

Pe adresa redactiei ne-au parvenit zeci de declaratii audio de la clienti care s-au imbolnavit in aceasta taverna mizerabila si plina de tupeu.

Culmea este că Paul Nicolau susține că localul e tot deschis, ci doar i-a fost suspendată activitatea.

Restaurantul nu e închis, doar are suspendată activitatea. Nu există local fără nereguli, dar vom rezolva totul. Dacă în 24 de ore cumpăr linoleum și tot ce mai trebuie dăm drumul localului. Îi sun, alo, ANPC, veniți să constatați că totul e ok. Și dăm din nou drumul la treabă”, a declarat Pescobar pe retelele de socializare.

Potrivit ANPC, pe 1 iunie s-au aplicat amenzi de 25.000 de lei. Totodată, s-au oprit de la comercializare 156 kg de produse alimentare neconforme și s-a decis oprirea temporară a localului până la remedierea deficiențelor. Hotărârea nu a fost, însă, respectată, iar societatea a fost sancționată cu 5.000 de lei.

Pe 22 iunie s-au aplicat iar amenzi contravenționale în valoare de 75.000 lei și s-a emis propunere de închidere temporară a restaurantului pe o durată de la 6 luni la 12 luni pentru abateri repetate.

Pe 24 iunie, ANPC a efectuat un alt control, ocazie cu care inspectorii au constatat că restaurantul funcționa fără nicio problemă. În urma controlului au fost aplicate:

• amenzi contravenționale în valoare de 15.000 lei

• oprirea definitivă de la comercializare a 186 kg produselor alimentare neconforme, în valoare de circa 8100 lei

• oprirea temporară a prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor (agregate frigorifice).

În data de 15.09.2023 – administrator SC Commercial Diplomatic Club SRL

• amenzi contravenționale în valoare de 25.000 lei

• oprirea definitivă de la comercializare a 560 kg produselor alimentare neconforme, în valoare de circa 16500 lei

• oprirea temporară a unității de la prestarea serviciilor până la remedierea deficiențelor

• propunerea de închidere temporară a unităţii pe o durată de la 6 luni la 12 luni pentru abateri repetate.

Protecția Consumatorului va trimite adrese către Primăria Sectorului 1, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice și Direcția de Sănătate Publică.

Neregulile găsite de inspectorii ANPC la Taverna Racilor – Herăstrău

– folosirea unor materii prime și a unor semipreparate fără etichete cu elemente de identificare și caracterizare

– utilizarea unor agregate frigorifice neigienizate, cu grătare cu rugină, sistem de ventilație cu depuneri masive de praf, chedere depreciate și murdare

– prezența insectelor vii (muște) în unitate

– schimbarea stării termice a produselor

– nerespectarea temperaturii de păstrare a preparatelor finite calde

– existența unor condiții improprii în spațiul de lucru (paviment neigienizat)

– lipsa verificării metrologice a cântarelor utilizate

– lipsa informării cu privire la ingredientele conținute de preparate, a aditivilor și a alergenilor, în lista meniu ,

– lipsa autorizației emisă de Primărie.

– produse alimentare cu data limita de consum depasită;

– utilizarea unei masini de transport neautorizate la care sistemul de racire nu era funcțional, ca și spatiu de depozitare a materiilor prime (congelate și refrigerate).

– nerespectarea temperaturii de pastrare a produselor alimentare pe timpul transportului;

Horia Constantinescu, şeful Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), a răspuns, ieri, acuzaţiilor lansate de Pescobar, patronul restaurantului Taverna Racilor. Omul de „afaceri” a explicat că este executat în direct şi că este şantajat, după ce două dintre restaurantele sale au fost închise.

Paul Nicolau, cunoscut în mediul online ca Pescobar, patronul restaurantelor Taverna Racilor, a acuzat într-un clip video pe TikTok că este „executat în direct” şi „şantajat”, fără să spună exact cine sunt persoanele care exercită astfel de presiuni asupra sa.

Pescobar a acuzat că „nu acceptă să dea bani niciunui partid politic” şi a anunţat, totodată, că nu va intra în politică.

Ieri, în direct la Newsroom – Antena 3 CNN, Horia Constantinescu, şeful ANPC, a răspuns acuzaţiilor lansate de patronul restaurantelor închise de subalternii săi pentru deficienţele grave găsite în timpul unor controale.

„În primul rând, fără să îmi doresc să intru în vreo polemică cu persoana la care faceţi referire, am convingerea că nu culoarea politcă a adus peste 136 de kilograme de produse în afara datei limită de consum în restaurantul de la Timişoara, cum nu o culoare politică este cea care alimentează dintr-un puţ restaurantul de la Snagov, în pofida celor constatate de către cei de la DSP, cu referire la faptul că nici măcar acest puţ nu este verificat suficient pentru a putea furniza apă unei locaţii de alimentaţie publică, cum, de asemenea, nu are niciun fel de culoare politică informaţia pe care am primit-o, şi de la care s-a declanşat toată această acţiune, şi anume aceea că produsele din peşte sunt transportate în condiţii necorespunzătoare de la locaţia din Giurgiu către toate celelalte.

Acesta a fost motivul extinderii la absolut toate locaţiile şi, inclusiv acelaşi personaj îşi asumă în mediul online că da, este adevărat că trebuiau transportate la -18 (n.r. grade Celsius), dar că nici -6 nu este foarte rău, în condiţiile în care diferenţa de temperatură este de 12 grade la unul dintre cele mai perisabile alimente şi cele mai periculoase alimente în condiţiile depozitării şi procesării neconforme.

Nu suntem aici într-un bâlci în care fiecare îşi asumă, dar ar vrea să continue. Nu este în pixul meu, ci deciziile sunt rodul analizei unor comisii la nivelul structurilor regionale. Îmi asum în modul cel mai transparent faptul că da, este o acţiune pe care am coordonat-o, la fel ca multe altele pe care le-am coordonat la nivel naţional”, a declarat Horia Constantinescu. (Cristina T.).

collage.jpg

461766b3d544ef18b07816f812bab177.jpg

f63bfb688e51b3423c47160543212003.jpg

091a48da149f4eb64a973aeedcd64234.jpg

 

Citeste in continuare
Advertisement


Ultimile Noutăți din Prahova

SocialO zi inainte

Cele mai motivaționale citate și mesaje cu sens profund

44 citate și mesaje motivaționale pentru succes în viață Fiecare persoană, indiferent de profesie, poate să nu aibă impulsul de...

Eveniment4 zile inainte

Macromex și Horeca Culinary School pregătesc anul acesta 100 de specialiști în bucătăria preparatelor sous-vide

Fiecare curs de bucatar durează aproximativ 4 luni, iar modulul de produse sous-vide este un curs împărțit în teorie, demonstrații...

EvenimentO săptămână inainte

THE GUY ARTS MEDIA: Povestea Vizuală a Iubirii

Fiecare nuntă este o poveste de dragoste unică, iar Madalina și Adelin, cei doi artiști vizuali din Galați, transformă aceste...

EvenimentO săptămână inainte

Cosmin Solomon Foto Video: Echipa Profesionistă pentru Nunta Ta

Nunta este un moment cu adevărat special în viața fiecărui cuplu, iar pentru a vă asigura că această zi magică...

EvenimentO săptămână inainte

TRIF EVENTS: Creând Cu Pasiune Nunta Visurilor Tale

Ziua nunții tale este un moment plin de emoție și visare, iar la TRIF EVENTS suntem aici pentru a transforma...

stiri azi din brasov stiri azi din brasov
Social2 săptămâni inainte

BrasovAzi.ro – O sursă esențială de știri și informații pentru turiști și brașoveni

BrasovAzi.ro este sursa esențială de știri și informații pentru toți locuitorii Brașovului. Cu acoperirea noastră amplă, vei fi la curent...

Social2 săptămâni inainte

Ședința Foto de Crăciun: Capturând Magia Sarbatorilor cu Fotograf Alex Pasarelu

Experimentați Magia Crăciunului la Studio Foto Craciun Bucuresti Crăciunul este una dintre cele mai așteptate sărbători ale anului, un moment...

Rochie midi Rochie midi
Social3 săptămâni inainte

Rochie Midi galbenă cu buline

O rochie midi cu buline este o piesă vestimentară ce emană rafinament și stil, menită să fie mereu la modă...

Eveniment3 săptămâni inainte

HONOR lanseaza la IFA 2023 device-uri ce redefinesc viitorul industriei de smartphone-uri

Brandul debutează cu un nou concept impresionant de „Phone-to-Purse”prin noul HONOR V Purse, prezintă la nivel global pliabilul HONOR Magic...

Social3 săptămâni inainte

Sistemele antiincendiu – o modalitate eficienta de a-ti proteja locuinta

In ultimul deceniu, tehnologia a avansat din ce in ce mai mult, aspect sesizabil in toate domeniile. Atunci cand vine...

Eveniment3 săptămâni inainte

TCL a prezentat cele mai noi și inovatoare produse ale companiei, consolidându-și poziția de top în domeniul tehnologic

 TCL a vorbit despre cele mai recente upgrade-uri ale companiei, cea mai recentă tehnologie QD-Mini LED, noi dispozitive care susțin...

Vestiare metalice Vestiare metalice
Social3 săptămâni inainte

Vestiare metalice – ce trebuie să ştii înainte de a le cumpăra

Atunci când ai nevoie de un spațiu de depozitare care să fie atât sigur, cât și funcțional pentru a depozita...

Ecografia 5D Ecografia 5D
Social4 săptămâni inainte

Ecografia 5D – beneficiile acestei tehnologii revoluţionare

În ultimul deceniu, domeniul medical s-a bucurat de o evoluţie remarcabilă. La momentul actual, viitorii părinţi au oportunitatea de a...

Skincare Skincare
Social4 săptămâni inainte

5 pași pentru o rutină corectă de skincare

A avea doar produse de îngrijire a pielii de calitate nu este suficient. Înainte de a investi în produse de...

ferestrele vechi ferestrele vechi
Social4 săptămâni inainte

De ce ar trebui să actualizezi ferestrele vechi cu variante moderne termopan

Dacă ai ferestrele vechi în locuința ta, este posibil să te gândești la avantajele actualizării lor cu variante moderne de...

ferestrele PVC ferestrele PVC
Social1 lună inainte

Protejeaza-te de vremea neprietenoasa cu ferestrele PVC

Clima exterioara ne influenteaza in multiple moduri, in functie de persoana si de context. Aceasta are capacitatea de a afecta...

Eveniment1 lună inainte

TCL câștigă trei premii la EISA Awards 2023-2024, inclusiv premiul pentru cel mai bun televizor Home Theater Mini LED 2023-2024

 Aceste premii prestigioase consolidează poziția TCL de lider în domeniul tehnologiei de display București, 22 august 2023. Poziția TCL de lider...

profile PVC profile PVC
Social1 lună inainte

Sustenabilitate si eficienta cu profile PVC Klass Coating System

Ferestrele cu profile PVC se afla pe piata deja de decenii intregi, ramanand „coloana vertebrala” a multor proprietati din Romania,...

Știrile Săptămânii