Connect with us

Politică locală

Noi reglementări pentru operatorii economici din sfera jocurilor de noroc adoptate azi în Camera Deputaţilor!

Publicat

pe

În ultimii ani, domeniul jocurilor de noroc a cunoscut o evoluție constantă din toate punctele de vedere: operatori economici, săli de jocuri de noroc, număr de jucători, inclusiv publicitate. Deoarece este un domeniu care trebuie ținut foarte bine sub control, de-a lungul anilor au apărut o serie de reglementări prin care să fie prevenită evaziunea fiscală, pentru asigurarea fondurilor destinate prevenirii și tratării dependenței jocurilor de noroc. După cum bine știți, reclama și publicitatea au suferit de asemenea modificări pentru a preveni dependența și pentru a promova jocul responsabil.

Astăzi, 9 aprilie 2024, a fost votat în Camera Deputaților proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009.

Amendamentele propuse în noul proiect de lege vizează direct operatorii economici din domeniu și aduc următoarele modificări:

  1. Alineatul 5 al art. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (2), conform cărora jocurile de noroc sunt exploatate în mod direct de către o singura societate deținătoare de licență clasa 1, exploatarea jocurilor de noroc se poate realiza, în comun, de către două sau mai multe societăți care dețin licență clasa 1 sau/si licență clasa a 2-a, între care există unul sau mai multe contracte încheiate în condițiile legii, răspunderea revenind părților contractante. Sunt interzise convențiile care, explicit sau disimulat, ar permite unei entități nelicențiate conform legislației privind jocurile de noroc, să desfășoare activități de jocuri de noroc. Având in vedere prevederile art. 10 alin. (3) și cele ale art. 21 alin. (1) și (3), interacțiunea cu clientul/beneficiarul serviciilor de jocuri de noroc se poate realiza exclusiv prin intermediul personalului calificat propriu angajat al organizatorului de jocuri de noroc sau al unei societăți afiliate organizatorului de jocuri de noroc.

  1. Sunt introduse două noi alineate care vizează atât stabilirea termenului de activitate în domeniu, cât și reglementări privind entitățile care pot presta activități conexe jocurilor de noroc:

(5^1) Activitățile de jocuri de noroc care fac obiectul exploatării în comun presupun îndeplinirea a cel puțin uneia dintre activitățile specifice jocurilor de noroc constând în operarea mijloacelor de joc, încasarea și evidențierea mizelor și/ sau plata și evidențierea câștigurilor, precum și alte asemenea activități care urmează a fi stabilite prin ordin al Președintelui O.N.J.N., în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(5^2) Este interzisă prestarea, în mod direct sau indirect, a unor activități conexe jocurilor de noroc către entități care nu dețin licență clasa 1 emisă de ONJN și care permit accesul la jocurile de noroc de către participanții la joc care accesează platforma de joc de pe teritoriul României și/ sau participanții la joc cetățeni români care nu au rezidenţă fiscală într-un alt stat. Măsurile tehnice necesare pentru a preveni și combate accesul participanților la jocuri de noroc cu încălcarea dispozițiilor prezentului alineat vor fi stabilite prin ordin al Președintelui O.N.J.N., în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Până la adoptarea ordinului Președintelui O.N.J.N. prevăzut de prezentul alineat, operatorii economici care dețin licența clasa II emisă de O.N.J.N au obligația de a implementa orice măsuri tehnice disponibile pentru a preveni și combate accesul participanților la jocuri de noroc cu încălcarea dispozițiilor prezentului alineat.

  1. Proiectul de lege votat astăzi aduce totodată noi modificări și reglementări în ceea ce privește publicitatea și promovarea jocurilor de noroc, având următoarele completări legate de limitarea publicității nesolicitate:

(1) Reclama și publicitatea pentru jocurile de noroc autorizate pe teritoriul național se fac cu respectarea principiilor prevăzute la art. 10 alin. (3). Se postează la loc vizibil pe materialele de promovare seria și numărul licenței de organizare deținute de organizatorul de jocuri de noroc. În înțelesul prezentului articol, nu sunt considerate acțiuni în scop de reclamă, publicitate sau cu caracter promoțional acțiunile desfășurate de organizatori în mod direct în locațiile și pe paginile de internet proprii. Publicitatea prin transmiterea de mesaje electronice nesolicitate care conțin informații cu privire la unul sau mai multe jocuri de noroc și reclama din exterior pentru jocuri de noroc, site-uri pe care sunt găzduite platforme pe care se desfășoară jocuri de noroc sau branding folosind una dintre mărcile pe care un operator de jocuri de noroc le folosește, care depășesc dimensiunea de 35 mp/panou/material publicitar, sunt interzise.

  1. O altă modificare este adusă și asupra registrului public online, menținut la zi de către O.N.J.N. . În urma noilor reglementări, acesta trebuie actualizat cel puțin o dată la 24h și va conține informații suplimentare:

(1^1) Se instituie obligativitatea creării şi menţinerii la zi de către O.N.J.N. a unui registru public, accesibil online și actualizat cel puțin o dată la fiecare 24 de ore, care va cuprinde:

a) denumirea comercială şi numele firmei, pentru operatorii licenţiaţi/autorizaţi pentru a desfăşura activităţi reglementate de către prezentul act normativ;

b) adresa sediului operatorului;

c) adresa fiecărui spaţiu comercial în care operatorul exploatează jocuri de noroc, cu indicarea tipurilor de jocuri de noroc autorizate pentru locaţia respectivă;

d) seria şi adresa la care este amplasat fiecare mijloc de joc licenţiat/autorizat pentru respectivul organizator;

e) seria şi adresa la care este amplasat fiecare mijloc de joc pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de producţie, distribuţie, reparaţii şi întreţinere pentru mijloacele de joc, import, export, achiziţie intracomunitară, livrare intracomunitară sau alte activităţi cu mijloace de joc, în scopul comercializării sau utilizării, sub orice formă, pe teritoriul României.

  1. Totodată, este introdus un nou alineat care vizează direct operatorii economici:

(1^2) Organizatorii de jocuri și operatorii economici au obligația de a transmite către ONJN prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță toate informațiile prevăzute la alin. 1^1 în vederea actualizării registrului public.

  1. Pentru spațiile comerciale dotate cu slot-machine apare o nouă literă referitoare la condiționare de numărul de locuitori din unitatea administrativ-teritorială:

După litera b) a alin (2) a articolului 15, se adaugă o literă nouă b^1) cu următorul cuprins:

b^1) spațiul propus, dacă are amplasate mijloace de joc de tip slot-machine astfel cum sunt acestea definite în art. 10 alin. (1) lit. e) din OUG 77/2009, trebuie să se afle într-o unitate administrativ-teritorială cu o populație mai mare de 15.000 de locuitori. Dovada numarului de locuitori se face prin adeverință eliberată de primăria în a cărei rază teritorială se află spațiul propus.

  1. Au fost actualizate și contravențiile art. 26^1, după alin. (4), unde sunt introduse trei noi alineate:

(5) Nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (5) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 150.000 lei la 200.000 lei şi confiscarea sumelor provenite din activitatea contravenţională.

(6) Nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1^2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100.000 lei la 150.000 lei.

(7) Nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (5^2) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 150.000 lei la 200.000 lei şi confiscarea sumelor provenite din activitatea contravențională. În toate cazurile în care se constată săvârșirea contravenției prevăzută de prezentul alineat, Comitetul de Supraveghere dispune revocarea licenței clasa a II-a deținută de operatorul economic care desfășoară activități conexe jocurilor de noroc.

Prevederile prezentei legi intră în vigoare la 10 zile de la publicarea în Monitorul Oficial.

Prin modificările propuse, se urmărește reglementarea mai strictă a modului în care operatorii economici din domeniu pot exploata jocurile de noroc, interzicându-se convențiile care ar permite activități nelicențiate. De asemenea, se impun restricții asupra activităților conexe jocurilor de noroc și se introduc cerințe noi privind publicitatea și promovarea acestora.

Totodată, proiectul de lege instituie un registru public online actualizat regulat, menținut de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), pentru a spori transparența în industrie. În plus, se stabilesc sancțiuni mai severe pentru nerespectarea regulilor, inclusiv amenzi considerabile și revocarea licențelor.

Laurenţiu Nicolae Cazan,
Deputat PNL Vâlcea

Citeste in continuare
Publicitate
Comenteaza si tu

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Politică locală

Lazăr Ion Marian trage un semnal de alarmă: „România este înglodată în datorii de Guvernarea PSD-PNL!”

Publicat

pe

De

Lazăr Ion Marian

Deputatul USR Vâlcea, Lazăr Ion Marian, trage un semnal de alarmă cu privire la creşterea necontrolată a datoriei publice sub conducerea PSD-PNL. Faptul că e an electoral încurajează risipa din bani publici în încercarea de a atrage capital politic.

Guvernarea PSD-PNL continuă să conducă România spre dezastru. În an electoral, PSD-PNL fac risipă din bani publici pentru a încerca să rămână încă patru ani la conducerea ţării. Până în prezent, au cheltuit cu 57 de miliarde de lei mai mult decât au încasat la buget, iar datoria externă a României a crescut în primele 3 luni ale anului cu peste 7 miliarde de euro! Deficitul bugetar al ţării după primele patru luni este dublu comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, ceea ce denotă o disperare a PSD-PNL că vor pierde alegerile din acest an şi, automat, accesul la banii publici.

Din păcate, pentru a patra lună la rând, România este campioana Europei la scumpiri. Avem cea mai mare inflație din Europa, iar investițiile străine directe au scăzut, în timp ce datoria crește. Această datorie creşte pentru că Guvernul a crescut cheltuielile statului până la un nivel istoric record.

Pensiile speciale, agențiile de stat, schemele de afaceri pe banii statului, contractele pentru firme de partid, sporurile colosale de la stat, toate astea se plătesc din taxe în plus și din îndatorare. De aceea a tot crescut datoria.

Anul 2024 este foarte important pentru viitorul nostru al tuturor.

Citeste in continuare

Politică locală

Proiect legislativ menit să susțină persoanele născute cu handicap grav depus de Parlamentarii USR

Publicat

pe

De

Proiect legislativ
Deputatul USR Vâlcea, Lazăr Ion Marian, alături de Bogdan Rodeanu, Deputat de Galaţi, și Eugen Terente, Deputat de Tulcea, au inițiat și depus în Parlament un proiect legislativ menit să susțină persoanele născute cu handicap grav, care, din cauza limitărilor impuse de condițiile lor, se află în imposibilitatea de a se integra pe piața muncii.
Punctul esenţial al acestui proiect este acordarea dreptului la pensie de invaliditate persoanelor cu dizabilități, fără a fi necesară o contribuție prealabilă la fondul de asigurări sociale. Această măsură este destinată sprijinirii persoanelor ale căror dizabilități generează incapacități de muncă ireversibile. Este o inițiativă care își propune să corecteze disparitățile flagrante din actualul sistem de pensii din România. În contextul creșterii costurilor de viață, persoanele cu handicap se numără printre cele mai vulnerabile grupuri, fiind adesea nevoite să trăiască cu o indemnizație insuficientă, de numai 598 de lei, sumă considerabil inferioară nivelului necesar pentru un trai decent!
În prezent, sunt persoane cu diverse dizabilităţi care, după împlinirea vârstei de 18 ani, nici măcar acea indemnizaţie nu o mai primesc, lucru total nedrept. Prin adoptarea acestei inițiative legislative, ne propunem să garantăm că nicio persoană cu handicap grav nu este lăsată în urmă și că toți cetățenii au parte de condiții de viață echitabile și oportunități egale.

Citeste in continuare

Politică locală

Lazăr Ion Marian, deputat USR Vâlcea: Guvernul plafonează preţurile la energie în defavoarea românilor!

Publicat

pe

De

Lăzar Ion Marian

Recenta prelungire a plafonării preţurilor la energie electrică şi gaze a provocat reacţii mixte, mulţi fiind de părere că această plafonare nu este una în interesul cetăţenilor, ea făcându-se la un preţ mai mare decât preţul actual din piaţă. Aceeaşi opinie o are şi deputatul USR Vâlcea, Lăzar Ion Marian, care a ieşit public cu o postare pe acest subiect:

„Guvernanţilor le place foarte mult să se pretindă salvatorii ţării, salvatorii economiei, salvatorii românilor, dar în realitate sunt nişte gropari.

Mai nou, ni se prezintă ideea plafonării preţului la energie electrică drept o mare reuşită, dar, de fapt, este o nouă schemă prin care românii sunt jecmăniţi. De ce? Pentru că plafonarea pe care au făcut-o iarăşi este la un nivel mai mare decât preţul pieţei şi din ea nu câştigă românii, care ar putea să plătească mai puţin, ci câştigă furnizorii şi, implicit, statul.

Plafonarea lor înseamnă preţuri mai mari decât cele de pe piaţa liberă de energie, care nu poate regla preţurile aflate acum pe un trend descendent în toată Europa. Acest lucru îl ştiu foarte bine şi cei de la PSD/PNL, dar refuză să ia măsuri pentru că le convine ca „băieţii deştepţi” să facă rost de bani în acest an electoral.”

Citeste in continuare
Advertisement


Ultimile Noutăți din Prahova

Eveniment6 ore inainte

Heineken® România și Uber le oferă suporterilor o experiență VIP la finala UEFA Champions League

Heineken® România și Uber lansează o colaborare dedicată fanilor înfocați ai fotbalului, prin care le oferă acestora o experiență VIP...

Eveniment4 zile inainte

De 22 de ani „Open for Madness”: 4.000 de rețete, 6.500 de decoruri și peste 1.000.000 de oameni care au savurat experiențele Flavours

Flavours marchează 22 de ani de prezență și supremație pe segmentul de catering cu „Open for Madness”, o campanie de...

Eveniment4 zile inainte

HONOR prezintă o arhitectură AI pe patru niveluri și colaborează cu Google Cloud pentru mai multe experiențe la VivaTech 2024

Experimentați fotografia de portret la calitate de studio cu inteligența artificială pe noua serie HONOR 200 [Paris, Franța – 23...

Eveniment6 zile inainte

BenQ lansează primul monitor pentru programare din lume

Seria RD oferă o claritate absolută și un mediu optimizat pentru programatori București, România – BenQ, brandul renumit la nivel mondial...

EvenimentO săptămână inainte

Kingston lansează noi pachete Workflow pentru a răspunde mai bine nevoilor creatorilor

Mai multe cititoare Hub centralizat cu mai multe posibilități de personalizare București, România – 17 mai 2024 – Kingston Digital...

Eveniment2 săptămâni inainte

Gaming pentru toți: AGON by AOC își extinde gama de monitoare G4 cu două noi modele accesibile

București, 15 mai 2024 – AGON by AOC, unul dintre cele mai importante branduri de monitoare de gaming și accesorii IT...

Eveniment2 săptămâni inainte

Avantajele concilierii cu banca față de „darea în plată” și „falimentul personal”

15 mai, București. Contractele dintre consumatori și bănci ar trebui să fie simplificate, iar acest lucru poate veni odată cu...

Eveniment2 săptămâni inainte

realme anunță noile modele 12 și 12 Plus

București, România, 14 mai 2024 – realme, producătorul de smartphone-uri cu cea mai rapidă creștere la nivel global, anunță noile telefoane...

Eveniment2 săptămâni inainte

RetuRO deschide în Otopeni cel de-al patrulea centru pentru colectarea și procesarea ambalajelor SGR

RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare, cel mai mare proiect de economie circulară din România, deschide în Otopeni, județul Ilfov, cel...

Eveniment2 săptămâni inainte

Incursiune în training-ul medicilor, într-o tehnologie a viitorului. Interviu cu Eliza Gârbea, coordonator si manager clinic în „Chirurgie Robotică”

«Ceea ce poți demonstra tu însuți este mai de încredere decât ți-ar prezenta oricine altcineva » ne spune Eliza Gârbea, coordonator...

Eveniment2 săptămâni inainte

„Poate brieful tău să dea volumul mai tare binelui”?, competiția de briefuri creative dedicată companiilor și ONG-urilor

La 18 ani de activitate, pastel dă volumul mai tare proiectelor creative care aduc schimbări pozitive în societate și trimite...

Eveniment2 săptămâni inainte

„Poate brieful tău să dea volumul mai tare binelui”?, competiția de briefuri creative dedicată companiilor și ONG-urilor

La 18 ani de activitate, pastel dă volumul mai tare proiectelor creative care aduc schimbări pozitive în societate și trimite...

Eveniment2 săptămâni inainte

Puma Lansează Campania De Brand „see The Game Like We Do: Forever. Faster.” Pentru A-și Consolida Poziționarea În Performanța Sportivă

Compania globală de sport PUMA a lansat prima sa campanie de brand la nivel mondial din ultimii 10 ani „FOREVER....

Eveniment3 săptămâni inainte

Studiu Aqurate: Românii și-au pregătit casa, au investit în echipamente, aer condiționat și hrană pentru animale, înainte de Sărbătorile Pascale

Curățenia de primăvară și pregătirea casei pentru sezonul cald au produs cea mai mare creștere în categoria Hardware, ce include...

Eveniment3 săptămâni inainte

Studiu Aqurate: Românii și-au pregătit casa, au investit în echipamente, aer condiționat și hrană pentru animale, înainte de Sărbătorile Pascale

Curățenia de primăvară și pregătirea casei pentru sezonul cald au produs cea mai mare creștere în categoria Hardware, ce include...

Eveniment3 săptămâni inainte

Samsung sărbătorește un deceniu de leadership pe piața globală a soundbar-urilor

București, România – 8 mai 2024 – Samsung Electronics și-a menținut poziția de lider în piața globală a soundbar-urilor timp de...

Administrație locală3 săptămâni inainte

Samsung Electronics menține poziția de lider pe piața globală a televizoarelor pentru al 18-lea an consecutiv

București, România – 8 mai 2024 – Samsung Electronics și-a menținut supremația pe piața globală de televizoare pentru al 18-lea an...

Eveniment3 săptămâni inainte

8 cursuri și workshop-uri intensive și peste 20 de speakeri internaționali și români la GPeC SUMMIT 20-21 Mai

Aflat la a 19-a ediție anuală, GPeC SUMMIT este considerat cel mai important eveniment de E-Commerce și Digital Marketing din...

Știrile Săptămânii